Dokument & lagar (415 träffar)

Omröstning 2013/14:KU46p3 Ändrad benämning av överskottsmålet

Votering: betänkande 2013/14:KU46 Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess, förslagspunkt 3 Ändrad benämning av överskottsmålet Datum: 2014-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 99 0 0 8 MP 23 0 0 2

2014-06-17

Omröstning 2013/14:KU46p1 En ny riksdagsordning

Votering: betänkande 2013/14:KU46 Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess, förslagspunkt 1 En ny riksdagsordning Riksdagen antar i den ordning som anges i 8 kap. 17 första stycket andra meningen regeringsformen utskottets förslag i bilaga 4 till riksdagsordning. Datum: 2014-06-17 Omröstning i sakfrågan

2014-06-17

Omröstning 2013/14:KU41p2 Det kommunala huvudmannaskapet

Votering: betänkande 2013/14:KU41 Privata utförare av kommunal verksamhet, förslagspunkt 2 Det kommunala huvudmannaskapet Datum: 2014-05-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 98 0 0 9 MP 21 0 0 4 FP 20 0 0 4 C 17

2014-05-28

Omröstning 2013/14:KU35p6 Partistödslagen och anonyma bidrag

Votering: betänkande 2013/14:KU35 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering, förslagspunkt 6 Partistödslagen och anonyma bidrag Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen 1972:625 om statligt stöd till politiska partier. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2013/14:K17 av

2014-03-05

Omröstning 2013/14:KU35p3 Uppgifter om en bidragsgivares identitet

Votering: betänkande 2013/14:KU35 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering, förslagspunkt 3 Uppgifter om en bidragsgivares identitet Riksdagen avslår motion 2013/14:K18 av Jonas Åkerlund SDDatum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-03-05

Omröstning 2013/14:KU35p1 Lagens avgränsning till partiers politiska verksamhet

Votering: betänkande 2013/14:KU35 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering, förslagspunkt 1 Lagens avgränsning till partiers politiska verksamhet Riksdagen antar 1 och 4 samt punkt 2 övergångsbestämmelserna regeringens förslag till lag om insyn i finansiering av partier. Därmed bifaller riksdagen proposition

2014-03-05

Omröstning 2013/14:KU35p5 Frågeställningar för vidare utredning

Votering: betänkande 2013/14:KU35 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering, förslagspunkt 5 Frågeställningar för vidare utredning Riksdagen avslår motion 2013/14:K19 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V yrkandena 2-4. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej

2014-03-05

Omröstning 2013/14:KU34p7 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Votering: betänkande 2013/14:KU34 En politik för en levande demokrati, förslagspunkt 7 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 94 0 0 13 MP 17 0 0 8 FP 15 0 0

2014-06-12

Omröstning 2013/14:KU34p5 Universitetens och högskolornas ansvar för att främja unga människors engagemang för grundläggande demokratiska värderingar m.m.

Votering: betänkande 2013/14:KU34 En politik för en levande demokrati, förslagspunkt 5 Universitetens och högskolornas ansvar för att främja unga människors engagemang för grundläggande demokratiska värderingar m.m. Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående

2014-06-12

Omröstning 2013/14:KU34p3 Stimulera ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer m.fl.

Votering: betänkande 2013/14:KU34 En politik för en levande demokrati, förslagspunkt 3 Stimulera ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer m.fl. Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 95 0 17 M 94 0 0 13

2014-06-12

Omröstning 2013/14:KU33p3 Förbättrad information via riksdagens webbplats

Votering: betänkande 2013/14:KU33 Tidningen Riksdag Departement, förslagspunkt 3 Förbättrad information via riksdagens webbplats Riksdagen avslår motion 2013/14:K14 yrkande 3. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M

2014-05-07

Omröstning 2013/14:KU31p2 Ökade möjligheter att lämna särskild personröst

Votering: betänkande 2013/14:KU31 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet, förslagspunkt 2 Ökade möjligheter att lämna särskild personröst Riksdagen avslår motion 2013/14:K22. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-05-07

Omröstning 2013/14:KU28p4 Granskningsnämndens ledamöter

Votering: betänkande 2013/14:KU28 Etermediefrågor, förslagspunkt 4 Granskningsnämndens ledamöter Riksdagen avslår motion 2013/14:K334 av Margareta Larsson SDDatum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 97 0 1 9 MP 21

2014-05-07

Omröstning 2013/14:KU28p2 Annonstider i radio och tv

Votering: betänkande 2013/14:KU28 Etermediefrågor, förslagspunkt 2 Annonstider i radio och tv Riksdagen avslår motion 2012/13:K388 av Ulf Holm och Mats Pertoft båda MPDatum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 97 0 0 10

2014-05-07

Omröstning 2013/14:KU25p8 Sekretessen för uppgifter i de s.k. Stasiarkiven

Votering: betänkande 2013/14:KU25 Integritets- och sekretessfrågor, förslagspunkt 8 Sekretessen för uppgifter i de s.k. Stasiarkiven Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K259 av Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström båda SD yrkande 2 och 2012/13:K368 av Thoralf Alfsson och Jonas Åkerlund båda SD yrkandena 1-5. Datum:

2014-05-07

Omröstning 2013/14:KU25p1 Integritetsskyddsmyndighet och integritetsskyddskommission

Votering: betänkande 2013/14:KU25 Integritets- och sekretessfrågor, förslagspunkt 1 Integritetsskyddsmyndighet och integritetsskyddskommission Riksdagen avslår motionerna 2012/13:K269 av Jens Holm m.fl. V2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 65, 2013/14:K202 av Lena Olsson m.fl. V2013/14:Ju412 av Morgan Johansson

2014-05-07

Omröstning 2013/14:KU24p6 Det finska minoritetsspråkets ställning

Votering: betänkande 2013/14:KU24 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 6 Det finska minoritetsspråkets ställning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:K320 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen båda S och 2013/14:K288 av Pyry Niemi m.fl. SDatum: 2014-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V

2014-03-27

Omröstning 2013/14:KU24p2 Stärkt arbete mot antiziganism, antisemitism och islamofobi

Votering: betänkande 2013/14:KU24 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 2 Stärkt arbete mot antiziganism, antisemitism och islamofobi Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K379 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 4 och 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 15. Datum: 2014-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2014-03-27

Omröstning 2013/14:KU23p1 Meddelarskydd i offentligt finansierad privat verksamhet

Votering: betänkande 2013/14:KU23 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 1 Meddelarskydd i offentligt finansierad privat verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:K254 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson båda S2012/13:K312 av Catharina Bråkenhielm S2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. S2012/13:So557 av

2014-03-26

Omröstning 2013/14:KU23p3 Kränkningar på internet

Votering: betänkande 2013/14:KU23 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 3 Kränkningar på internet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K220 av Rossana Dinamarca m.fl. V och 2013/14:Ju389 av Irene Oskarsson KD yrkande 3. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti

2014-03-26