Dokument & lagar (176 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:38 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Skolväsendet KU7y Justering Föredragande: HH 5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen

2016-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fri- och rättigheter KU15 Justering Motioner Föredragande: CB 5. Offentlig förvaltning KU17 Justering Motioner

2016-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-03-17 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum och tid: 2016-03-17 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m. KU11 Justering KOM2015 315 och 316 Föredragande:

2016-03-17 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:35 Tisdag 2016-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum och tid: 2016-03-15 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Trossamfund KU12 Justering Motioner Föredragande: LW 5. Frågor om rösträtt, valsystem m.m. KU13 Fortsatt beredning

2016-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-03-10 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid: 2016-03-10 08:30 Plats: Se bilaga under p.1. 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Fri- och rättigheter KU15 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: CB 4. Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet

2016-03-10 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:33 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Skolväsendet Fråga om yttrande till utbildningsutskottet Föredragande: HH 5. Granskning av regeringen 6. Övriga

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:32 Torsdag 2016-03-03 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32 Datum och tid: 2016-03-03 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m. KU11 Beredning KOM2015 315 och 316 Föredragande:

2016-03-03 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Förordning om veterinärmedicinska läkemedel Överläggning Statssekreterare Elisabeth Backteman m.fl. vid Näringsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2016-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-02-25 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-02-25 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Trossamfund KU12 Fortsatt beredning Föredragande: LW 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Utkast 4. Se särskild

2016-02-25 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Granskning av regeringen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Direktiv om bekämpande av terrorism Överläggning Statssekreterare Catharina Espmark

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Torsdag 2016-02-11 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-02-11 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fri- och rättigheter KU15 Beredning Föredragande: CB 4. Granskning av regering 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Utkast och motioner 4. Se särskild

2016-02-11 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Trossamfund KU12 Beredning Föredragande: LW 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. Inkomna skrivelser 3. KansliPM 4. Utkast 5. Se särskild

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-02-04 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-02-04 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringen 4. Forskning och framtid Föredragande: HH 5. Övriga frågor PLATS: Skandiasalen, N3-04 Kl. 10.00 6.

2016-02-04 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte KU6y Justering Prop. 2015/16:78 och motioner Föredragande: CB 2. Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-01-28 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-01-28 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Direktiv om bekämpande av terrorism Information Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. Justitiedepartementet 2. EU:s valrättsakt Information Statssekreterare Catharina

2016-01-28 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Riksrevisionens rapport om digitalradio KU6 Justering Skr. 2015/16:25 Föredragande: KÖ 4. Åtgärder för att göra samhället mer

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-01-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-01-21 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Val av justitieombudsman Beslut Föredragande: PN 4. Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande

2016-01-21 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: Andrakammarsalen Öppen hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön Gemensamt med justitieutskottet

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-01-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-01-14 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om utlämnande av handling Ev. beslut Föredragande: ACB 4. Hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande

2016-01-14 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-01-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-01-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända KU5y Justering Prop. 2015/16:54 och motion Föredragande: KD

2016-01-12 11:00:00