Dokument & lagar (124 träffar)

KU-anmälan 2007/08:6 (050-258-2007/08) av Kenneth G Forslund (s)

KENNETH G FORSLUND Riksdagsledamot s Stockholm 2007-10-04 Dnr 050-258-2007/08 Gunilla Carlssons ansvar för Sidas projektverksamhet Anmälan om granskning av statsrådet Gunilla Carlssons ansvar för oegentligheter inom Sidas projektverksamhet Konstitutionsutskottet har att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas

2007-10-05

KU-anmälan 2007/08:6 (050-258-2007/08) av Kenneth G Forslund (s) (pdf, 71 kB)

KU-anmälan 2007/08:5 (050-221-2007/08) av Gustav Blix (m)

GUSTAV BLIX Riksdagsledamot m Stockholm 2007-10-03 Dnr 050-221-2007/08 Carin Jämtin och Jan O. Karlssons ansvar för Sidas projektverksamhet Anmälan om granskning av statsråden Carin Jämtins och Jan O. Karlsson ansvar för oegentligheter inom Sida:s projektverksamhet. Konstitutionsutskottet har att granska statsrådens

2007-10-03

KU-anmälan 2007/08:5 (050-221-2007/08) av Gustav Blix (m) (pdf, 61 kB)

KU-anmälan 2007/08:21 (050-153-2007/08) av Siv Holma (v)

Anmälare Siv Holma Riksdagsledamot v Datum 2007-09-26 Dnr 050-153-2007/08 Begäran hos Konstitutionsutskottet om granskning av regeringens beredning av förslaget i Budgetpropositionen 2007/2008:1 om att staten inte bör ingå ett nytt avtal med En bok för alla AB fr.o.m. 2008 Jag anhåller om att Konstitutionsutskottet

2007-09-26

KU-anmälan 2007/08:20 (050-147-2007/08) av Margareta Israelsson (s)

Anmälare MARGARETA ISRAELSSON Riksdagsledamot s Datum Stockholm 2007-09-26 Dnr 050-147-2006/07 Begäran om granskning av kulturministerns agerande i samband med lanseringen av SF:s Smultronstället Under helgen den 22 och 23 september kunde biobesökare på SF:s biografer runt om i landet se en inspelning med kulturminister

2007-09-26