Dokument & lagar (204 träffar)

Omröstning 2015/16:KU4 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

Votering: betänkande 2015/16:KU4 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism, förslagspunkt 2 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2016-02-03

Omröstning 2015/16:KU4 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

Votering: betänkande 2015/16:KU4 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism, förslagspunkt 9 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående

2016-02-03

KU-anmälan 2015/16:48 (1279-2015/16) av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON Riksdagsledamöter SD 2016-01-29 Dnr 1279-2015/16 Hemställan Efter många år av vanskötsel har nu det ansvarslösa massinvandringsprojektet slutligen avslöjats för vad det är. Nämligen en exempellös kapital- och samhällsförstörare. Därför får det anses som glädjande i sammanhanget

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:48 (1279-2015/16) av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 49 kB)

KU-anmälan 2015/16:47 (1277-2015/16) av Christer Nylander (L)

CHRISTER NYLANDER Riksdagsledamot L 2016-01-29 Dnr 1277-2015/16 Anmälan till konstitutionsutskottet Utbildningsminister Gustav Fridolins MP agerande vid beredningen av regeringsbeslut Att skolan ska vara likvärdig är en grundläggande princip i svensk utbildningspolitik. Den nuvarande regeringen har vid upprepade

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:47 (1277-2015/16) av Christer Nylander (L) (pdf, 113 kB)

KU-anmälan 2015/16:46 (1276-2015/16) av Stig Henriksson (V)

STIG HENRIKSSON Riksdagsledamot V 2016-01-29 Dnr 1276-2015/16 Till konstitutionsutskottet Begäran om granskning av tidigare utrikesminister Carl Bildts och tidigare försvarsminister Karin Enströms agerande genom att underlåta att informera och överlägga med Utrikesnämnden med anledning av regeringens undertecknande

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:46 (1276-2015/16) av Stig Henriksson (V) (pdf, 98 kB)

KU-anmälan 2015/16:45 (1275-2015/16) av Hans Hoff (S)

HANS HOFF Riksdagsledamot S Stockholm 2016-01-29 Dnr 1275-2015/16 Begäran om granskning av förre statsministern Fredrik Reinfeldt och den förra regeringens hantering av flyktingmottagandet. Det har kommit till min kännedom att moderaternas gruppledare Jessica Polfjärd har begärt att konstitutionsutskottet ska granska

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:45 (1275-2015/16) av Hans Hoff (S) (pdf, 87 kB)

KU-anmälan 2015/16:44 (1271-2015/16) av Betty Malmberg (M)

BETTY MALMBERG Riksdagsledamot M 2016-01-29 Dnr 1271-2015/16 Begäran om granskning av statsrådet Helene Hellmark Knutssons agerande när det gäller riksdagens budgetbeslut Den 17 december 2015 beslutade riksdagen om nästkommande års budget för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningDå det gäller högre

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:44 (1271-2015/16) av Betty Malmberg (M) (pdf, 333 kB)

KU-anmälan 2015/16:43 (1270-2015/16) av Aron Modig (KD)

ARON MODIG Riksdagsledamot KD 2016-01-29 Dnr 1270-2015/16 Utrikesministerns motsägelsefulla uttalanden om Israel och utomrättsliga avrättningar Utrikesminister Margot Wallström har, när hon har uttalat sig om Israel och utomrättsliga avrättningari två interpellationsdebatter i riksdagen och i SVT:s Agenda, hävdat

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:43 (1270-2015/16) av Aron Modig (KD) (pdf, 297 kB)

KU-anmälan 2015/16:42 (1269-2015/16) av Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD Riksdagsledamot M 2016-01-29 Dnr 1269-2015/16 Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen Förra året kom över 150 000 asylsökande till Sverige, varav fler än 100 000 under den senare delen av året. De

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:42 (1269-2015/16) av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 255 kB)

KU-anmälan 2015/16:41 (1263-2015/16) av Fredrik Schulte (M)

FREDRIK SCHULTE Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1263-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens efterlevnad av tryckfrihetsförordningens krav rörande handlingsutlämnande Sveriges relation till Saudiarabien var under våren 2015 ansträngd. Statsminister Stefan Löfven skickade därför, enligt ett uttalande han

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:41 (1263-2015/16) av Fredrik Schulte (M) (pdf, 105 kB)

KU-anmälan 2015/16:40 (1258-2015/16) av Jörgen Warborn (M)

JÖRGEN WARBORN Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1258-2015/16 Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens beslut att Innovationsrådets möten inte ska dokumenteras När statsminister Löfven läste upp regeringsförklaringen den 3 oktober 2014 förklarades att ett innovationsråd skulle inrättas. Sedan dess har

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:40 (1258-2015/16) av Jörgen Warborn (M) (pdf, 90 kB)

KU-anmälan 2015/16:39 (1257-2015/16) av Johan Hultberg (M)

JOHAN HULTBERG Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1257-2015/16 Granskning av miljöminister och vice statsminister Åsa Romsons MP agerande angående den förbjudna båtfärgen Den 6 oktober år 2014 publicerade tidningen Expressen en artikel som handlade om att miljöminister och vice statsminister Åsa Romson MP hade bottenmålat

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:39 (1257-2015/16) av Johan Hultberg (M) (pdf, 110 kB)

KU-anmälan 2015/16:38 (1255-2015/16) av Mikael Cederbratt (M)

MIKAEL CEDERBRATT Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1255-2015/16 Begäran om granskning av inrikesminister Anders Ygemans uttalanden om en åklagares bedömning av skälen för häktning i ett enskilt ärende Inrikesministern kommenterar i en intervju med Nyheterna i TV4 den 13 augusti 2015 ett ärende i Kista där en misstänkt

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:38 (1255-2015/16) av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 68 kB)

KU-anmälan 2015/16:37 (1254-2015/16) av Edward Riedl (M)

EDWARD RIEDL Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1254-2015/16 Regeringens beslut att ändra uppdraget för samordnaren för Bromma flygplats Den 18 december 2014 beslutade regeringen att utse en samordnare med uppdrag att efter en förväntad hemställan från Stockholms kommun pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:37 (1254-2015/16) av Edward Riedl (M) (pdf, 191 kB)

KU-anmälan 2015/16:36 (1240-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1240-2015/16 Granskning av kulturminister Alice Bah Kuhnkes brist på agerande i Europeiska unionens ministerråd Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:36 (1240-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 143 kB)

KU-anmälan 2015/16:35 (1239-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1239-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens brist på samråd i EU-nämnden om ändrad ståndpunkt gällande Dublinförordningen Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:35 (1239-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 170 kB)

KU-anmälan 2015/16:34 (1238-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1238-2015/16 Granskning av inrikesminister Anders Ygemans brist på samråd i EUnämnden Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har många gånger lett till

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:34 (1238-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 164 kB)

KU-anmälan 2015/16:33 (1237-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1237-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens och utrikesminister Margot Wallströms bristande samråd i samband med toppmötet i Valletta Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:33 (1237-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 143 kB)

KU-anmälan 2015/16:32 (1235-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1235-2015/16 Granskning av vice statsminister, klimat- och miljöminister Åsa Romsons bristande hantering av skriftligt samråd med riksdagens EU-nämnd. Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:32 (1235-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 141 kB)

KU-anmälan 2015/16:31 (1234-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1234-2015/16 Granskning av försvarsminister Peter Hultqvists brist på samråd med EU-nämnden om stöd till Frankrike. Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:31 (1234-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 106 kB)