Dokument & lagar (204 träffar)

KU-anmälan 2010/11:3 (050-2301-2010/11) av Eva-Lena Jansson och Lars Johansson (båda S)

EVA-LENA JANSSON LARS JOHANSSON Riksdagsledamöter S 2011-04-01 Dnr 050-2301-2010/11 Begäran om granskning av regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark I juni 2008 beslutade riksdagen att godkänna ett samgående mellan Posten och Post Danmark samt att bemyndiga regeringen att minska statens

2011-04-01

KU-anmälan 2010/11:3 (050-2301-2010/11) av Eva-Lena Jansson och Lars Johansson (båda S) (pdf, 73 kB)

KU-anmälan 2010/11:2 (050-1983-2010/11) av Jabar Amin (MP)

JABAR AMIN Riksdagsledamot MP 2011-03-04 Dnr 050-1983-2010/11 Stockholm 2011-03-04 Granskning av utbildningsministerns vilseledande information angående övergångsregler för lärarlegitimation Till: Konstitutionsutskottet Den 1 mars 2011 uppmärksammade SVT:s nyhetsprogram Aktuellt hur tillämpningen av de nya reglerna

2011-03-04

KU-anmälan 2010/11:2 (050-1983-2010/11) av Jabar Amin (MP) (pdf, 52 kB)

Omröstning 2010/11:KU23p4 Statliga och kommunala servicekontor m.m.

Votering: betänkande 2010/11:KU23 Offentlig förvaltning, förslagspunkt 4 Statliga och kommunala servicekontor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K334, 2010/11:C311 yrkandena 18-20 och 2010/11:N323 yrkande 9. Datum: 2011-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU23p5 Servicenivån i landsbygdsdominerade regioner

Votering: betänkande 2010/11:KU23 Offentlig förvaltning, förslagspunkt 5 Servicenivån i landsbygdsdominerade regioner Riksdagen avslår motion 2010/11:N323 yrkandena 7, 8 och 10. Datum: 2011-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 1 0 18 M

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU14p1 Överskottsmål, utgiftstak och lånefinansiering av infrastruktur

Votering: betänkande 2010/11:KU14 En reformerad budgetlag, förslagspunkt 1 Överskottsmål, utgiftstak och lånefinansiering av infrastruktur Riksdagen antar regeringens förslag till budgetlag, såvitt avser 2 kap. 1, 2 och 4 samt 7 kap. 2, 5 och 6 Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:40 punkt 1 i denna del och avslår

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU24p6 Kommunal kompetens

Votering: betänkande 2010/11:KU24 Kommunala och regionala frågor, förslagspunkt 6 Kommunal kompetens Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K340, 2010/11:K341 yrkande 1 och 2010/11:K379. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2011-03-02

Omröstning 2010/11:KU19p3 Riksdagsledamöternas arvode och inkomstgaranti

Votering: betänkande 2010/11:KU19 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 3 Riksdagsledamöternas arvode och inkomstgaranti Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K214, 2010/11:K289 yrkandena 1-5 och 2010/11:K419 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti

2011-03-02

Omröstning 2010/11:KU19p5 Utskottsarbetet

Votering: betänkande 2010/11:KU19 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 5 Utskottsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K252 och 2010/11:K425. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 8 M 101 0 0 6 MP 0

2011-03-02

KU-anmälan 2010/11:1 (050-1786-2010/11) av Ulla Andersson (V)

ULLA ANDERSSON Riksdagsledamot V 2011-02-16 Dnr 050-1786-2010/11 Till konstitutionsutskottet Sveriges Riksdagen Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av användningen av regeringens hemsida i samband med en intervju av statsminister Fredrik Reinfeldt i Dagens Nyheter Den 14 februari publicerade tidningen

2011-02-16

KU-anmälan 2010/11:1 (050-1786-2010/11) av Ulla Andersson (V) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2010/11:28 (050-1617-2010/11) av Leif Pettersson (S)

LEIF PETTERSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-28 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av försvarsministerns hantering av förbandsorganisationen. Den 3 december 2010 hade försvarsminister Sten Tolgfors och undertecknad en interpellationsdebatt kring förbandsorganisationen. Grunden för debatten var

2011-01-28

KU-anmälan 2010/11:28 (050-1617-2010/11) av Leif Pettersson (S) (pdf, 35 kB)

KU-anmälan 2010/11:27 (050-1616-2010/11) av Monica Green (S)

MONICA GREEN Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-27 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av utrikesdepartementets hantering av bidrag från biståndsanslagen. Under 2010 genomförde Riksrevisionen en förstudie kring den del av biståndsanslaget som Utrikesdepartementet hanterar direkt. Denna andel uppgår år

2011-01-28

KU-anmälan 2010/11:27 (050-1616-2010/11) av Monica Green (S) (pdf, 115 kB)

KU-anmälan 2010/11:26 (050-1615-2010/11) av Peter Persson (S)

PETER PERSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-26 Begäran om granskning av justitieminister Beatrice Asks M ansvar för säkerhetspolisens brister i organisationen. Den svenska säkerhetspolisens uppdrag är delvis att verka i det fördolda för att skydda enskildas och rikets säkerhet. Säpos arbetsmetoder och organisation

2011-01-28

KU-anmälan 2010/11:26 (050-1615-2010/11) av Peter Persson (S) (pdf, 106 kB)

KU-anmälan 2010/11:25 (050-1614-2010/11) av Leif Pettersson (S)

LEIF PETTERSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-25 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av försvarsministerns hantering av försvarets personalförsörjning. Den 1 juli förra året avskaffades värnplikten och ersattes av ett system med hel- och deltidsanställda för att fylla personalbehoven. I samband

2011-01-28

KU-anmälan 2010/11:25 (050-1614-2010/11) av Leif Pettersson (S) (pdf, 65 kB)

KU-anmälan 2010/11:24 (050-1582-2010/11) av Anders Ygeman (S)

ANDERS YGEMAN Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-21 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens hantering av intäkter från trängselskatten Sedan trängselskatten i Stockholm infördes permanent år 2007 har regeringens hantering av intäkterna från den knappast präglats av stringens, konsekvens och

2011-01-26

KU-anmälan 2010/11:24 (050-1582-2010/11) av Anders Ygeman (S) (pdf, 126 kB)

KU-anmälan 2010/11:23 (050-1537-2010/11) av Bodil Ceballos (MP)

BODIL CEBALLOS Riksdagsledamot MP Utrikesutskottet Stockholm 2011-01-21 Granskning av regeringens hantering av återtagandeavtalet med Irak Enligt uppgifter läckta av Wikileaks har det visat sig att Carl Bildt och Tobias Billström hösten 2007 diskuterat svensk invandring kopplat till öppnande av ambassad i Bagdad

2011-01-21

KU-anmälan 2010/11:23 (050-1537-2010/11) av Bodil Ceballos (MP) (pdf, 78 kB)

KU-anmälan 2010/11:22 (050-1385-2010/11) av Åsa Romson (MP)

ÅSA ROMSON Riksdagsledamot MP Miljö- och jordbruksutskottet Stockholm 2011-01-04 Granskning av regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen, inklusive agerade för fortsättande av allmän licensjakt efter 2010. Det har under 2010 framkommit allvarliga brister i grunden för besluten om genomförandet

2011-01-04

KU-anmälan 2010/11:22 (050-1385-2010/11) av Åsa Romson (MP) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2010/11:21 (050-1253-2010/11) av Wiwi-Anne Johansson (V)

Till Sveriges riksdag Konstitutionsutskottet Anmälan till konstitutionsutskottet angående regeringens beslut om förhandsprövning av nya programtjänster Regeringen beslöt torsdagen den 16 december att införa ett system med förhandsprövning av nya tjänster från SR, SVT och UR. Myndigheten för radio och tv ska pröva

2010-12-17

KU-anmälan 2010/11:21 (050-1253-2010/11) av Wiwi-Anne Johansson (V) (pdf, 43 kB)

KU-anmälan 2010/11:20 (050-1243-2010/11) av Berit Högman (S)

BERIT HÖGMAN Riksdagsledamot S Stockholm 2010-12-17 Begäran om granskning av kulturministerns styrning av Svenska Filminstitutet Den 17 december 2009 1 beslutade regeringen om mål, återrapporteringskrav och uppdrag för budgetåret 2010 avseende Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I beslutet, som hänvisas till i regleringsbrevet

2010-12-17

KU-anmälan 2010/11:20 (050-1243-2010/11) av Berit Högman (S) (pdf, 116 kB)

KU-anmälan 2010/11:19 (050-1196-2010/11) av Leif Jakobsson (S)

LEIF JAKOBSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2010-12-08 Begäran om granskning av regeringens och statsrådet Anders Borgs M agerande kring skatteavtalet med Danmark Riksrevisionen har i sin rapport 1 Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete bland annat uppmärksammat hur regeringen arbetat

2010-12-13

KU-anmälan 2010/11:19 (050-1196-2010/11) av Leif Jakobsson (S) (pdf, 101 kB)

Omröstning 2010/11:KU1p1 Anslag m.m. 2011 inom utgiftsområde 1

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 1 Anslag m.m. 2011 inom utgiftsområde 1 a Finansiering av demokratiforskning Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov

2010-12-09