Dokument & lagar (204 träffar)

Omröstning 2010/11:KU1p2 Insyn i Kungliga Hovstaten m.m.

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 2 Insyn i Kungliga Hovstaten m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K364, 2010/11:K366 och 2010/11:K397. Datum: 2010-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 1 0

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU1p7 Parlamentarisk översyn av presstödet

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 7 Parlamentarisk översyn av presstödet Riksdagen avslår motion 2010/11:K346. Datum: 2010-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 96 0 0 11

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU1p3 Effektivisering av Regeringskansliets resurser

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 3 Effektivisering av Regeringskansliets resurser Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det är hög tid att effektivisera Regeringskansliets resurser. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:K390 yrkande 2. Datum: 2010-12-09

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU1p6 Offentlig redovisning av bidrag till politiska partier

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 6 Offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K272, 2010/11:K291 yrkandena 1-6, 2010/11:K302 och 2010/11:K382. Datum: 2010-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S,

2010-12-09

KU-anmälan 2010/11:18 (050-1105-2010/11) av Maria Ferm (MP)

MARIA FERM Riksdagsledamot MP Stockholm 2010-12-06 Begäran om granskning av regeringens agerande i fråga om informella informationsutbyten med USA Wikileaks läckta uppgifter, som redogjordes för i Dokument Inifrån i SVT 2 2010-12-05, med hemliga telegram från den amerikanska ambassaden i Stockholm uppger att det funnits

2010-12-06

KU-anmälan 2010/11:18 (050-1105-2010/11) av Maria Ferm (MP) (pdf, 42 kB)

KU-anmälan 2010/11:17 (050-1100-2010/11) av Kurt Kvarnström (S)

KURT KVARNSTRÖM Riksdagsledamot S Stockholm 2010-12-01 Begäran om granskning av regeringens agerande för att ge möjlighet till att alla kan få telefon i enlighet med svensk lag och EU-direktiv EU-kommissionen har i två direktiv 1 från 2002 beslutat att medlemsstaterna ska säkerställa att alla medborgare får tillgång

2010-12-06

KU-anmälan 2010/11:17 (050-1100-2010/11) av Kurt Kvarnström (S) (pdf, 99 kB)

Omröstning 2010/11:KU6p2 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

Votering: betänkande 2010/11:KU6 Säkerhetskopiors rättsliga status vilande grundlagsbeslutförslagspunkt 2 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:58 punkt 2 och avslår

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU4p1 Vilande lagförslag

Votering: betänkande 2010/11:KU4 En reformerad grundlag vilande grundlagsbeslut, m.m.förslagspunkt 1 Vilande lagförslag Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 och bilaga 3 delvis till lag om ändring i regeringsformen, lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU2p4 Rättelser av ändring i riksdagsordningen

Votering: betänkande 2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen, förslagspunkt 4 Rättelser av ändring i riksdagsordningen Riksdagen ändrar, i den ordning som anges i 8 kap. 16 andra meningen regeringsformen, sitt beslut under punkt 1 i detta betänkande såvitt avser 4 kap. 18 a och 9 kap. 8 riksdagsordningen och

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU2p2 Följdlagstiftning m.m.

Votering: betänkande 2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen, förslagspunkt 2 Följdlagstiftning m.m. Riksdagen antar förslaget i bilaga 2 till a lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna, med den ändringen att i tilläggsbestämmelsen 7.13.1 läggs orden riksdagens ombudsmän och till

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU2p3 Fråga om inrättande av ett revisionsutskott

Votering: betänkande 2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen, förslagspunkt 3 Fråga om inrättande av ett revisionsutskott Riksdagen avslår motion 2010/11:K265. Datum: 2010-11-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 7 M 103 0 0

2010-11-24

KU-anmälan 2010/11:16 (050-964-2010/11) av Anders Karlsson (S)

ANDERS KARLSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2010-11-17 Begäran om granskning av regeringens undanhållande av information om Nordic Battle Group för riksdagen Sverige har aktivt deltagit i att bygga upp den nordiska stridsgruppen, Nordic battle group, NBG, som en del av EU:s snabbinsatsförmåga på det militära området.

2010-11-22

KU-anmälan 2010/11:16 (050-964-2010/11) av Anders Karlsson (S) (pdf, 125 kB)

KU-anmälan 2010/11:15 (050-899-2010/11) av Peter Persson (S)

PETER PERSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2010-11-09 Begäran om granskning av försök från utbildningsdepartementet att påverka programinnehållet i Sveriges television Den 15 september sändes programmet Uppdrag granskning i SvT. Programmet handlade om skolfrågor och utbildningsminister Jan Björklund skulle delta i

2010-11-15

KU-anmälan 2010/11:15 (050-899-2010/11) av Peter Persson (S) (pdf, 40 kB)

KU-anmälan 2010/11:0 (050-816-2010/11) av Maria Ferm (MP)

MARIA FERM Riksdagsledamot Stockholm 2010-11-08 Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige De nu framkomna uppgifterna om de amerikanska ambassadernas övervakningsverkamhet i Norge och Sverige väcker en del frågor, vissa av juridisk natur, vissa som faller inom det politiska området. USA

2010-11-08

KU-anmälan 2010/11:0 (050-816-2010/11) av Maria Ferm (MP) (pdf, 34 kB)

KU-anmälan 2010/11:0 (050-815-2010/11) av Lars Ohly (V)

Till Konstitutionsutskottet Sveriges Riksdagen Begäran hos Konstitutionsutskottet om granskning av regeringens hantering av amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige. Under helgen har det framkommit allvarliga uppgifter som tyder på att den amerikanska ambassaden i Sverige under lång tid

2010-11-08

KU-anmälan 2010/11:0 (050-815-2010/11) av Lars Ohly (V) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2007/08:24 (050-390-2007/08) av Alf Eriksson (s)

Anmälare ALF ERIKSSON Riksdagsledamot s Datum Stockholm 2007-10-18 Dnr 050-390-2007/08 Anmälan om granskning av regeringens handläggning av utförsäljningen av statliga företag Utförsäljningen av sex statliga företag är ett projekt som, när det väl är genomfört, inte går att återkalla. Själv är jag i sak motståndare

2008-10-18

KU-anmälan 2007/08:24 (050-390-2007/08) av Alf Eriksson (s) (pdf, 124 kB)

utskottsdokument 2007/08:CC154

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Sammanfattning Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens

2008-09-04

Omröstning 2007/08:KU24p1 Arbetskraftsinvandring m.m.

Votering: betänkande 2007/08:KU24 Indelning i utgiftsområden, förslagspunkt 1 Arbetskraftsinvandring m.m. Riksdagen a antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelse 4.6.15, b godkänner regeringens förslag till dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas

2008-06-18

KU-anmälan 2007/08:13 (050-3172-2007/08) av Marianne Berg (v) och Alice Åström (v)

Anmälare: Marianne Berg, riksdagsledamot v och Alice Åström, riksdagsledamot v Datum: 18 juni 2008 Dnr: 050-3172-2007/08 Begäran om granskning av betänkandet 2007/08: FöU14 Lag om signalspaning samt proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Rätten till respekt för privatlivet är en mänsklig

2008-06-18

KU-anmälan 2007/08:13 (050-3172-2007/08) av Marianne Berg (v) och Alice Åström (v) (pdf, 36 kB)

Omröstning 2007/08:KU9p1 Regeringens beredning om förslag om försäljning av sex bolag

Votering: betänkande 2007/08:KU9 Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag, förslagspunkt 1 Regeringens beredning om förslag om försäljning av sex bolag Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS4 och motionerna 2007/08:K1 yrkande 2 och 2007/08:N1 yrkande 2. Datum: 2008-06-16 Omröstning i sakfrågan

2008-06-16