Dokument & lagar (256 träffar)

KU-anmälan 2015/16:30 (1233-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1233-2015/16 Granskning av idrottsminister Gabriel Wikströms brist på agerande i Europeiska unionens ministerråd Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:30 (1233-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 143 kB)

KU-anmälan 2015/16:29 (1232-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1232-2015/16 Granskning av utrikesminister Margot Wallströms bristfälliga samråd med riksdagens EU-nämnd angående ståndpunkt om EU:s militära operation i Medelhavet. Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring.

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:29 (1232-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 132 kB)

KU-anmälan 2015/16:28 (1231-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1231-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens ansvar för information om ansvarigt statsråd för EU-politiken Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:28 (1231-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 130 kB)

KU-anmälan 2015/16:27 (1229-2015/16) av Hans Wallmark (M)

HANS WALLMARK Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1229-2015/16 Begäran om granskning av dokumentationen av säkerhetspolitiska rådets möten och de uttalanden som statsministern och justitie- och migrationsministern gjort därom I samband med att statsministern tisdag 3 mars 2015 besvarade min interpellation 2014/15:269

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:26 (1202-2015/16) av Karin Enström (M)

KARIN ENSTRÖM Riksdagsledamot M 2016-01-25 Dnr 1202-2015/16 Till: Riksdagens konstitutionsutskott Begäran om granskning av regeringens överläggning med Utrikesnämnden med anledning av Frankrikes begäran om hjälp Efter terrordåden i Paris den 13 november 2015 begärde Frankrike hjälp i kampen mot Isil med stöd av

2016-01-25

KU-anmälan 2015/16:26 (1202-2015/16) av Karin Enström (M) (pdf, 130 kB)

KU-anmälan 2015/16:25 (1169-2015/16) av Ulf Berg (M)

ULF BERG Riksdagsledamot M 2016-01-20 Dnr 1169-2015/16 Granskning av Magdalena Anderssons och Finansdepartementets utredning gällande statliga anspråk mot Volkswagen Många chockades av avslöjandet att Volkswagen genom systematisk manipulation vid testtillfällen har minskat de uppmätta mängderna kväveoxider i vissa

2016-01-20

KU-anmälan 2015/16:25 (1169-2015/16) av Ulf Berg (M) (pdf, 131 kB)

KU-anmälan 2015/16:24 (1158-2015/16) av Ewa Thalén Finné (M)

EWA THALÉN FINNÉ Riksdagsledamot M 2016-01-18 Dnr 1158-2015/16 Begäran om granskning av utrikesminister Margot Wallströms relation till Kommunal Utrikesminister Margot Wallström S har fått möjlighet att hyra en lägenhet i Stockholms innerstad av fackförbundet Kommunal. Detta är anmärkningsvärt till följd av några

2016-01-18

KU-anmälan 2015/16:24 (1158-2015/16) av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 146 kB)

KU-anmälan 2015/16:23 (1146-2015/16) av Caroline Szyber (KD)

CAROLINE SZYBER Riksdagsledamot KD 2016-01-18 Dnr 1146-2015/16 Anmälan Konstitutionsutskottet bör granska om utrikesminister Margot Wallström försatt sig i ett beroende till ett fackförbund genom sin boendesituation och därigenom handlat på ett sådant sätt som kan rubba förtroendet för henne RF 6:2 Bakgrund Den

2016-01-18

KU-anmälan 2015/16:23 (1146-2015/16) av Caroline Szyber (KD) (pdf, 60 kB)

KU-anmälan 2015/16:0 (1018-2015/16) av Allan Widman (L)

ALLAN WIDMAN Riksdagsledamot L 2015-12-18 Dnr 1018-2015/16 Granskningsanmälan avseende försvarsminister Peter Hultqvist I ett svar på interpellation 2015/16:100 om avveckling av toppmodernt radarsystem anförde försvarsminister, Peter Hultqvist Satt radarsystemen leasats av Storbritannien och Australien för användning

2015-12-18

KU-anmälan 2015/16:0 (1018-2015/16) av Allan Widman (L) (pdf, 88 kB)

KU-anmälan 2015/16:0 (1013-2015/16) av Maria Malmer Stenergard (M)

MARIA MALMER STENERGARD Riksdagsledamot M 2015-12-17 Dnr 1013-2015/16 Begäran om granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven och statsrådet Ardalan Shekarabi har brustit i sin hantering av begäran om utfående av allmän handling Bakgrund och omständigheter Under hösten 2015 träffade Allianspartierna och regeringen

2015-12-17

KU-anmälan 2015/16:0 (1013-2015/16) av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 545 kB)

KU-anmälan 2015/16:20 (953-2015/16) av Anti Avsan (M)

ANTI AVSAN Riksdagsledamot M 2015-12-15 Dnr 953-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens och inrikesminister Anders Ygemans uttalanden om en dom från Göteborgs tingsrätt Göteborgs tingsrätt meddelade den 14 december 2015 dom i ett mål B 9086-15 mot två personer som åtalats för terroristbrott alternativt

2015-12-15

KU-anmälan 2015/16:20 (953-2015/16) av Anti Avsan (M) (pdf, 111 kB)

KU-anmälan 2015/16:0 (938-2015/16) av Sofia Arkelsten (M)

SOFIA ARKELSTEN Riksdagsledamot M 2015-12-14 Dnr 938-2015/16 Begäran om granskning av regeringens agerande i samband med beredningen av budgetpropositionens utgiftsområde 7, internationellt bistånd. Regeringen har under hösten inte kunnat lämna något samlat besked om hur mycket av biståndsramen, som uppgår till nästan

2015-12-14

KU-anmälan 2015/16:0 (938-2015/16) av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 97 kB)

KU-anmälan 2015/16:18 (896-2015/16) av Johan Hedin (C)

JOHAN HEDIN Riksdagsledamot C 2015-12-09 Dnr 896-2015/16 Begäran om granskning av regeringens beredning av proposition 2015/16:67 Bakgrund Regeringsformen 7 kap. 2 stipulerar att vid beredning av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter och kommuner samt även sammanslutningar

2015-12-09

KU-anmälan 2015/16:18 (896-2015/16) av Johan Hedin (C) (pdf, 117 kB)

KU-anmälan 2015/16:17 (882-2015/16) av Emma Henriksson (KD)

EMMA HENRIKSSON Riksdagsledamot KD 2015-12-08 Dnr 882-2015/16 Begäran om granskning av huruvida regeringen iakttagit beredningskravet Regeringen har den 4 december 2015 till lagrådet remitterat Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. I flera medier den

2015-12-08

KU-anmälan 2015/16:17 (882-2015/16) av Emma Henriksson (KD) (pdf, 210 kB)

Omröstning 2015/16:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Votering: betänkande 2015/16:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Datum: 2015-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 11 0 67 6 SD 0 39 0 9 MP 24 0 0 1 C 5 0 14 3

2015-12-02

Omröstning 2015/16:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Votering: betänkande 2015/16:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Datum: 2015-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 0 78 0 6 SD 39 0 0 9 MP 24 0 0 1 C 8 2 9 3 V

2015-12-02

KU-anmälan 2015/16:16 (650-2015/16) av Sofia Fölster (M)

BEGÄRAN OM GRANSKNING AV FOLKHÄLSO-SJUKVÅRDS- OCH IDROTTSMINISTER GABRIEL WIKSTRÖMS OCH BARN-ÄLDRE- OCH JÄMSTÄLLDHETSMINISTER ÅSA REGNERS UTTALANDEN OM TINGSRÄTTENS DOM SOFIA FÖLSTER RIKSDAGSLEDAMOT M 2015-11-17 Jönköpings tingsrätt meddelade den 12 november 2015 sin dom i målet där en barnmorska begärt skadestånd

2015-11-17

KU-anmälan 2015/16:16 (650-2015/16) av Sofia Fölster (M) (pdf, 92 kB)

KU-anmälan 2015/16:15 (257-2015/16) av Hans Hoff (S)

HANS HOFF Riksdagsledamot S 2015-10-08 Dnr 257-2015/16 Begäran om granskning angående Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar Enligt uppgifter i media, Uppdrag Granskning den 7 oktober 2015, har Sjöfartsverket tecknat avtal om inköp av helikoptrar, trots att riksdagen ännu inte fattat beslut om budget. Sjöfartsverket

2015-10-08

KU-anmälan 2015/16:15 (257-2015/16) av Hans Hoff (S) (pdf, 77 kB)

KU-anmälan 2015/16:14 (212-2015/16) av Said Abdu (FP) och Lars Tysklind (FP)

Said Abdu och Lars Tysklind Riksdagsledamöter FP 2015-10-05 Dnr 212-2015/16 Begäran om granskning av regeringens och ansvarigt statsråds inblandning i driftstöd till flygplatser Enligt förordningen 1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur ska driftbidrag till flygplatser ges i enlighet med EU:s

2015-10-05

KU-anmälan 2015/16:14 (212-2015/16) av Said Abdu (FP) och Lars Tysklind (FP) (pdf, 517 kB)

KU-anmälan 2015/16:13 (85-2015/16) av Josef Fransson (SD)

JOSEF FRANSSON Riksdagsledamot SD 2015-09-22 Dnr 85-2015/16 Begäran om granskning av statsrådet Mikael Damberg i samband med ministerns uttalande i Dagens Industri den 16 september 2015 På senare tid har det uppmärksammats i media att Sverigedemokraterna har approcherats av och samtalat med ett antal intresseorganisationer,

2015-09-22

KU-anmälan 2015/16:13 (85-2015/16) av Josef Fransson (SD) (pdf, 475 kB)