Dokument & lagar (48 träffar)

Omröstning 2011/12:KU23p1 Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Votering: betänkande 2011/12:KU23 Ändringar i riksdagsordningen om replikrätten m.m.förslagspunkt 1 Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser Riksdagen antar i den ordning som anges i 8 kap. 17 första stycket andra meningen regeringsformen utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i riksdagsordningen i

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KU18p1 Regeringens skrivelse

Votering: betänkande 2011/12:KU18 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, förslagspunkt 1 Regeringens skrivelse Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K413 yrkandena 1 och 2, 2010/11:U245 yrkande 1, 2011/12:K5, 2011/12:K6, 2011/12:K7 yrkandena 1-3, 2011/12:K368, 2011/12:Ju333 yrkande 2 och 2011/12:U251

2012-05-02

Omröstning 2011/12:KU17p1 Modersmålslärare och undantaget från kravet på lärarlegitimation

Votering: betänkande 2011/12:KU17 En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor, förslagspunkt 1 Modersmålslärare och undantaget från kravet på lärarlegitimation Riksdagen avslår motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. S yrkande 2. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KU17p11 Ratificering av ILO:s konvention nr 169

Votering: betänkande 2011/12:KU17 En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor, förslagspunkt 11 Ratificering av ILO:s konvention nr 169 Riksdagen avslår motion 2011/12:K210 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V yrkande 2. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP, V Parti

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KU17p2 Tydligare målsättningar i strategins pilotverksamhet

Votering: betänkande 2011/12:KU17 En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor, förslagspunkt 2 Tydligare målsättningar i strategins pilotverksamhet Riksdagen avslår motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. S yrkande 1. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KU16p4 Politisk tv-reklam

Votering: betänkande 2011/12:KU16 Radio- och tv-frågor, förslagspunkt 4 Politisk tv-reklam Riksdagen avslår motion 2010/11:K393 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson båda SD yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, FP, C, SD, KD Parti Ja Nej Avstående

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KU15p1 Statsskicket

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 1 Statsskicket Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K298, 2010/11:K422, 2011/12:K225, 2011/12:K228, 2011/12:K233, 2011/12:K252 yrkande 1, 2011/12:K292, 2011/12:K314 yrkande 1 och 2011/12:K325. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU15p5 Minskning av antalet riksdagsledamöter

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 5 Minskning av antalet riksdagsledamöter Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K260, 2011/12:K266, 2011/12:K279, 2011/12:K360 och 2011/12:K370 i denna del. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU15p8 Tidskarantän för statsråd och höga statstjänstemän

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 8 Tidskarantän för statsråd och höga statstjänstemän Riksdagen avslår motion 2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. MP yrkande 5. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU15p4 Medlemskapet i Europeiska unionen

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 4 Medlemskapet i Europeiska unionen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K207, 2011/12:K383 och 2011/12:Fi242 yrkande 14. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU15p6 Behörighetsvillkor för statsråd och ledamöter i riksdagen

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 6 Behörighetsvillkor för statsråd och ledamöter i riksdagen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K374, 2011/12:K375 och 2011/12:K390 yrkande 2. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p12 Ett tredje kön

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 12 Ett tredje kön Riksdagen avslår motion 2011/12:K316 av Marianne Berg m.fl. VDatum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 97 0 0 10 MP 22 1 0

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p9 Föreningsfrihet

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 9 Föreningsfrihet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K414 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Oskar Öholm båda M2011/12:K364 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Oskar Öholm båda M och 2011/12:K387 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid båda SDDatum: 2012-04-12

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p1 Samvetsfrihet

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 1 Samvetsfrihet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K263 av Annelie Enochson KD yrkandena 1 och 2, 2010/11:K381 av Mikael Oscarsson KD2011/12:K281 av Annelie Enochson och Andreas Carlson båda KD yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:So642 av Julia Kronlid

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p13 Återkallande av medborgarskap

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 13 Återkallande av medborgarskap Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 22, 2011/12:K376 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth båda SD och 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 22. Datum: 2012-04-12

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p10 Niqab och burka på allmän plats

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 10 Niqab och burka på allmän plats Riksdagen avslår motion 2011/12:K258 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU13p8 Djurpornografi

Votering: betänkande 2011/12:KU13 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 8 Djurpornografi Riksdagen avslår motion 2011/12:K239 av Josef Fransson och Julia Kronlid båda SDDatum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU13p1 Information om meddelarskydd

Votering: betänkande 2011/12:KU13 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 1 Information om meddelarskydd Riksdagen avslår motion 2011/12:K204 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 2. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU12p3 Begravningsverksamheten

Votering: betänkande 2011/12:KU12 Trossamfund m.m.förslagspunkt 3 Begravningsverksamheten Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K410 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson båda M2011/12:K280 av Lars Elinderson M2011/12:K298 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson båda M och 2011/12:K309 av Mia Sydow Mölleby

2012-03-21

Omröstning 2011/12:KU9p12 Behandlingen av personuppgifter inom kriminalvården

Votering: betänkande 2011/12:KU9 Integritetsfrågor m.m.förslagspunkt 12 Behandlingen av personuppgifter inom kriminalvården Riksdagen avslår motion 2011/12:K382 av Kent Ekeroth SD yrkandena 1-3. Datum: 2012-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-03

Paginering