Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1991/92:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1991/92:KU3y Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 1993 1996 m.m. 1991/92 KU3y Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 2 april 1992 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfålle yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KU3 (pdf, 652 kB)

Yttrande 1991/92:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1991/92:KU2y Förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m. 1991/92 KU2y Till socialutskottet Till socialutskottet har hänvisats proposition 1991/92:148 om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården,

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KU2 (pdf, 154 kB)

Yttrande 1991/92:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrancje 1991/92:KUly Vissa konstitutionella frågor vid bolagisering av affärsverk 1991/92 KUly Till trafikutskottet Trafikutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle alt yttra sig över Riksdagens revisorers förslag 1991/92:17

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KU1 (pdf, 163 kB)