Dokument & lagar (23 träffar)

Framställning / redogörelse 1985/86:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående sin verksamhet från den Redog. 1985/86:4 trettioandra t. o. m. den trettiotredje sessionen Till Riksdagen Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående

1985-06-11

Framställning / redogörelse 1985/86:4 (pdf, 1615 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:3 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förvaltningsberättelse för budgetåret 1984/85 Jämlikt 13 lagen 1982:1158 om riksgäldskontoret skall fullmäktige i riks- Dnr 19-85 1896 gäldskontoret varje år före den 15 oktober till riksdagen

1985-01-01

Framställning / redogörelse 1985/86:3 (pdf, 2813 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse 1985/86:1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Redog. 1985/86:1 1 Riksdagen 1985/86. 2 sami. Nr 1 Redaktör:Birgitta Hallström Omslag:Kerstin Anckers Översättning till engelska av Summary in English:John Hogg ISSN 0282-0560 Gotab, Stockholm

1985-01-01

Framställning / redogörelse 1985/86:1 (pdf, 12831 kB)
Paginering