Dokument & lagar (3 827 träffar)

Motion 2019/20:1124 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1124 av Åsa Eriksson m.fl. S Heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om heltid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Heltid som norm är en anständighetsfråga. Det handlar om vilka möjligheter till ekonomisk frihet som människor


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:1124 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1124 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1123 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1123 av Åsa Eriksson m.fl. S Ingen ska behöva dö på jobbet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av arbetsmiljölagen för att minska risken för dödsfall på arbetet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2019/20:AU10

Motion 2019/20:1123 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1123 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1116 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1116 av Peter Persson S Resurser till Arbetsmiljöverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett effektivt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljöverkets förutsättningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år dör människor


Utskottsberedning: 2019/20:AU10

Motion 2019/20:1116 av Peter Persson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1116 av Peter Persson (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1113 av Leila Ali-Elmi (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1113 av Leila Ali-Elmi MP Motverka ungdomsarbetslöshet i särskilt utsatta områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ungdomsarbetslösheten i socioekonomiskt utsatta grupper kan minskas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:AU4 2019/20:JuU30

Motion 2019/20:1113 av Leila Ali-Elmi (MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:1113 av Leila Ali-Elmi (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1086 av Joakim Järrebring (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1086 av Joakim Järrebring S Stärkt integration och aktiv arbetsmarknadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom en aktiv arbetsmarknadspolitik stärka integrationen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett modernt


Utskottsberedning: 2019/20:AU9

Motion 2019/20:1086 av Joakim Järrebring (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1086 av Joakim Järrebring (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1083 av Louise Meijer (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1083 av Louise Meijer M Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra lagen om anställningsskydd och turordningsreglerna så att anställningsskyddet utgår från kompetens och inte anställningstid, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:1083 av Louise Meijer (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1083 av Louise Meijer (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1046 av Rikard Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1046 av Rikard Larsson S Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsmarknadspolitiken är i grunden ett


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:1046 av Rikard Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1046 av Rikard Larsson (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:991 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2019/20:991 av Hanna Westerén S Kvinnors arbetsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra villkor och arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att komma tillrätta med arbetsvillkoren i


Utskottsberedning: 2019/20:AU10

Motion 2019/20:991 av Hanna Westerén (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:991 av Hanna Westerén (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:973 av Olle Thorell (S)

Motion till riksdagen 2019/20:973 av Olle Thorell S En nollvision för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mäns våld mot


Utskottsberedning: 2019/20:AU7

Motion 2019/20:973 av Olle Thorell (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:973 av Olle Thorell (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:964 av Henrik Vinge m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:964 av Henrik Vinge m.fl. SD Obligatorisk samhällsorientering och sfi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk samhällsorientering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna strävar efter att ge samtliga


Utskottsberedning: 2019/20:AU9

Motion 2019/20:964 av Henrik Vinge m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:964 av Henrik Vinge m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:892 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:892 av Lars Beckman M Integration på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förbättrad integration på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det mest effektiva sättet att som nyanländ till Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:AU9

Motion 2019/20:892 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:892 av Lars Beckman (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. SD Arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa ofrivilligt


Utskottsberedning: 2019/20:AU10 2019/20:AU2 2019/20:SoU1

Motion 2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:822 av Henrik Vinge m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:822 av Henrik Vinge m.fl. SD Expertkommission om integrationspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en expertkommission som analyserar problemen med integrationspolitiken samt föreslår framtida lösningar, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:AU9

Motion 2019/20:822 av Henrik Vinge m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:822 av Henrik Vinge m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. SD Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta reformationen av Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en obligatorisk,


Utskottsberedning: SfU UbU 2019/20:AU2 2019/20:AU4 2019/20:AU8

Motion 2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. SD Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetspolitiska mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvotering och tillkännager detta för


Utskottsberedning: SfU SoU UbU 2019/20:AU1 2019/20:AU7 2019/20:CU17

Motion 2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:673 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:673 av Roger Richthoff m.fl. SD Veteranfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att veteraner ska ha en lagstadgad rätt att ta ut ledighet för att delta under veterandagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU8

Motion 2019/20:673 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:673 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh Ändrat och utvidgat uppdrag för Medlingsinstitutet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Medlingsinstitutets uppdrag ska ändras så att industrins norm för lönebildningen blir förenlig med aktiva insatser för att


Utskottsberedning: 2019/20:AU7

Motion 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh Om nödvändigheten av arbetstidsförkortning och behovet av mer fri tid åt arbetande människor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att lämna lagförslag om införande


Utskottsberedning: 2019/20:AU10

Motion 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:683 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:683 av Michael Rubbestad SD Klädbidrag till personal inom förskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klädbidrag till förskolepersonal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förskoleverksamhet innebär för personalen vardagligt


Utskottsberedning: 2019/20:AU10

Motion 2019/20:683 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:683 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:682 av Michael Rubbestad och Sven-Olof Sällström (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:682 av Michael Rubbestad och Sven-Olof Sällström båda SD Utökad diskrimineringslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa politisk åskådning som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen


Utskottsberedning: 2019/20:AU7

Motion 2019/20:682 av Michael Rubbestad och Sven-Olof Sällström (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:682 av Michael Rubbestad och Sven-Olof Sällström (båda SD) (pdf, 78 kB)