Dokument & lagar (127 träffar)

Omröstning 2015/16:MJU10 Skogspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU10 Skogspolitik, förslagspunkt 3 Skogspolitik Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 0 70 0 14 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 16

2016-03-17

Omröstning 2015/16:MJU10 Skogspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU10 Skogspolitik, förslagspunkt 1 Skogspolitik Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 70 0 0 14 SD 0 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 1 0 16 5 V 20 0 0 1 L 16 0 0 3 KD

2016-03-17

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 9 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 74 0 0 10 SD 0 46 0 2 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 19 0 0 2 L 16 0

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 5 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 M, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 0 0 46 2 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 19 0 0 2 L 16

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 4 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 46 0 0 2 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 19 0 0 2 L 16

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 3 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 74 0 0 10 SD 0 46 0 2 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 19 0 0 2 L 16 0

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 1 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 0 0 46 2 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 19 0 0 2

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 10 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 M, C, V, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 46 0 0 2 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 0 19 0

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.förslagspunkt 3 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 45 0 0 3 MP 23 0 0 2 C 22

2016-03-02

Omröstning 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.förslagspunkt 4 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 45 0 0 3 MP 23 0 0 2 C 0

2016-03-02

Omröstning 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.förslagspunkt 5 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 0 44 1 3 MP 22 0 0 3 C 22

2016-03-02

Omröstning 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.förslagspunkt 7 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 73 0 0 11 SD 1 0 44 3 MP 23 0 0 2 C 22

2016-03-02

Omröstning 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.förslagspunkt 6 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 V, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 45 0 0 3 MP 23 0 0 2 C

2016-03-02

Omröstning 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.förslagspunkt 9 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.förslagspunkt 8 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.förslagspunkt 6 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.förslagspunkt 5 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.förslagspunkt 3 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd

Votering: betänkande 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd, förslagspunkt 1 Naturvård och områdesskydd Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 75 0 9 SD 44 0 0 4 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 20 0

2016-03-16

Omröstning 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd

Votering: betänkande 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd, förslagspunkt 3 Naturvård och områdesskydd Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 75 0 0 9 SD 0 44 0 4 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 20

2016-03-16