Dokument & lagar (127 träffar)

Omröstning 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd

Votering: betänkande 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd, förslagspunkt 2 Naturvård och områdesskydd Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 44 0 0 4 MP 24 0 0 1 C 0 21 0 1 V 20

2016-03-16

Omröstning 2015/16:MJU5 Anläggningsbesked för biodrivmedel

Votering: betänkande 2015/16:MJU5 Anläggningsbesked för biodrivmedel, förslagspunkt 2 Anläggningsbesked för biodrivmedel Datum: 2015-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 0 78 0 6 SD 39 0 0 9 MP 24 0 0 1

2015-12-02

Omröstning 2015/16:MJU5 Anläggningsbesked för biodrivmedel

Votering: betänkande 2015/16:MJU5 Anläggningsbesked för biodrivmedel, förslagspunkt 3 Anläggningsbesked för biodrivmedel Datum: 2015-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 77 1 0 6 SD 0 39 0 9 MP 24 0 0 1 C 19 0

2015-12-02

Omröstning 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2015-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 79 0

2015-12-16

Omröstning 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 4 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2015-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 79 0

2015-12-16

Omröstning 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Votering: betänkande 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Datum: 2015-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 1 0 74 9 SD 0 45 0 3 MP 24

2015-12-15

Omröstning 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Votering: betänkande 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Datum: 2015-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 76 0 0 8 SD 0 46 0 2 MP 24

2015-12-15