Dokument & lagar (3 519 träffar)

Kommittéberättelse U 2018:A

Uppdrag att utreda frågor om införande av offentlighetsprincipen hos huvudmän för fristående skolor som är börsnoterade eller dotterbolag till börsnoterade moderbolag U 2018:A Beteckning U 2018:A Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-09-03 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-15 Direktiv för Lokal Sammansättning

2018-06-15

Kommittéberättelse Fi 2018:05 utredningen, se dir. 2018:50

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen Fi 2018:05 Beteckning Fi 2018:05 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-10-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:50 Lokal Utredningen beräknas

2018-06-14

Kommittéberättelse Ju 2018:02 utredningen, se dir. 2018:48

Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord Ju 2018:02 Beteckning Ju 2018:02 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-06-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-14 Direktiv för utredningen,

2018-06-14

Kommittéberättelse Ju 2018:01 kommittén, se dir. 2018:51

2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté Ju 2018:01 Beteckning Ju 2018:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-10-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-14 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:51 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 26

2018-06-14

Kommittéberättelse Fi 2018:04 utredningen, se dir. 2018:46

Utredningen om en tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden Fi 2018:04 Beteckning Fi 2018:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-09-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:46 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-06-07

Kommittéberättelse Fi 2018:03 utredningen, se dir. 2018:47 och dir. 2019:18

Spelmarknadsutredningen Fi 2018:03 Beteckning Fi 2018:03 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-10-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:47 och dir. 2019:18 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober

2018-06-07

Kommittéberättelse M 2018:06 utredningen, se dir. 2018:45 och dir. 2019:47

Biogasmarknadsutredningen M 2018:06 Beteckning M 2018:06 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2019-10-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-31 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:45 och dir. 2019:47 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2018-05-31

Kommittéberättelse A 2018:B

Uppdrag om att utforma etableringsjobb A 2018:B Beteckning A 2018:B Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-08-15 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-29 Direktiv för Lokal Sammansättning

2018-05-29

Kommittéberättelse Ju 2018:D uppdraget, se PM dnr ju2018/02899/LP

Översyn av nuvarande organisation av Gentekniknämnden Ju 2018:D Beteckning Ju 2018:D Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-17 Direktiv för uppdraget, se PM dnr ju2018/02899/LP Lokal Uppdraget ska redovisas senast 10 augusti 2018. Sammansättning

2018-05-17

Kommittéberättelse U 2018:04 utredningen, se dir. 2018:38 och dir. 2018:103

Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer U 2018:04 Beteckning U 2018:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:38 och dir. 2018:103

2018-05-09

Kommittéberättelse N 2018:02 utredningen, se dir. 2018:37

Utredningen om ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras N 2018:02 Beteckning N 2018:02 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-09-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-09 Direktiv för utredningen, se

2018-05-09

Kommittéberättelse S 2018:D

Utforma en vägledning som kan utgöra ett stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter S 2018:D Beteckning S 2018:D Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2018-05-04

Kommittéberättelse S 2018:07 utredningen, se dir. 2018:31 och dir. 2019:2

Utredningen om antidopning och dataskydd S 2018:07 Beteckning S 2018:07 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-08-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:31 och dir. 2019:2 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-04-26

Kommittéberättelse U 2018:03 utredningen, se dir. 2018:32

Betygsutredningen 2018 U 2018:03 Beteckning U 2018:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-08-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:32 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-04-26

Kommittéberättelse S 2018:C

Patientråd S 2018:C Beteckning S 2018:C Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-06-13 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för Lokal Sammansättning Ledamot: Ahlberg, Oskar, fr.o.m. 2019-06-07 t.o.m. 2021-06-30 Ordförande: Hallengren, Lena,

2018-04-26

Kommittéberättelse M 2018:05 utredningen, se dir. 2018:29

Utredningen om en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning M 2018:05 Beteckning M 2018:05 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2019-06-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:29 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-04-19

Kommittéberättelse Ju 2018:C

Medverka i försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål Ju 2018:C Beteckning Ju 2018:C Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-12-11 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-16 Direktiv för Lokal Sammansättning

2018-04-16

Kommittéberättelse S 2018:06 utredningen, se dir. 2018:27

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess S 2018:06 Beteckning S 2018:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-09-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:27 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2018-04-12

Kommittéberättelse S 2018:05 utredningen, se dir. 2018:26 och dir. 2019:21

Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum S 2018:05 Beteckning S 2018:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-09-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:26 och dir. 2019:21 Lokal Utredningen beräknas

2018-04-12

Kommittéberättelse M 2018:04 utredningen, se dir. 2018:25

Utredningen om kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen M 2018:04 Beteckning M 2018:04 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2019-06-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:25 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-03-29