Dokument & lagar (3 520 träffar)

Kommittéberättelse UD 2018:01 kommittén, se dir. 2018:3 och dir. 2018:113

Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar UD 2018:01 Beteckning UD 2018:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2019-08-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:3 och dir. 2018:113 Lokal

2018-02-08

Kommittéberättelse A 2018:A

Uppdrag om nya regler i lagen 1982:80 om anställningsskydd i syfte att genomföra pensionsöverenskommelsen A 2018:A Beteckning A 2018:A Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-04-13 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-02 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 17 juni 2018.Sammansättning

2018-02-02

Kommittéberättelse M 2018:A uppdraget, se PM i M2018/00234/Me

Uppdrag att anpassa miljöprövningen för att främja en grön omställning M 2018:A Beteckning M 2018:A Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2019-09-05 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-01-24 Direktiv för uppdraget, se PM i M2018/00234/Me Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 30 september 2018. Sammansättning

2018-01-24

Kommittéberättelse Ju 2018:B uppdraget, se dnr ju2018/00533/LP

Utreda straffrättsliga åtgärder mot organserad tillgreppsbrottslighet Ju 2018:B Beteckning Ju 2018:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-01-19 Direktiv för uppdraget, se dnr ju2018/00533/LP Lokal Uppdraget beräknas

2018-01-19

Kommittéberättelse Ju 2018:A uppdraget, se PM dnr Ju2018/00457/P

Uppdrag angående SEFI-direktivet Ju 2018:A Beteckning Ju 2018:A Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-01-16 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju2018/00457/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2018.Sammansättning

2018-01-16

Kommittéberättelse Ju 2018:09 kommittén, se dir. 2018:92

Kommittén om grundlagsskadestånd Ju 2018:09 Beteckning Ju 2018:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för kommittén, se dir. 2018:92 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020. Sammansättning

2018-01-01

Kommittéberättelse S 2018:A uppdraget se, dnr S2017/075552/JÄM

Översyn av statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer S 2018:A Beteckning S 2018:A Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-23 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-22 Direktiv för uppdraget se, dnr S2017/075552/JÄM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 1 oktober 2018 Sammansättning

2017-12-22

Kommittéberättelse S 2017:F uppdraget se, dnr 2017/075552/JÄM

Översyn av statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer S 2017:F Beteckning S 2017:F Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-22 Direktiv för uppdraget se, dnr 2017/075552/JÄM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 1 oktober 2018. Sammansättning

2017-12-22

Kommittéberättelse Fi 2017:11 kommittén, se dir. 2017:134

Reseavdragskommittén Fi 2017:11 Beteckning Fi 2017:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-09-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:134 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juli 2019. Sammansättning

2017-12-21

Kommittéberättelse S 2017:09 utredningen, se dir. 2017:133 och dir. 2018:115

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken S 2017:09 Beteckning S 2017:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:133 och dir. 2018:115 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-12-21

Kommittéberättelse Fö 2017:B

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:B Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska sliútredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning

2017-12-20

Kommittéberättelse Fö 2017:A

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2019-06-14 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska slutredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning

2017-12-20

Kommittéberättelse S 2017:08 utredningen, se dir. 2017:128, dir. 2018:14, dir. 2018:40 och dir. 2019:28

Styrning för en mer jämlik vård S 2017:08 Beteckning S 2017:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-10-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:128, dir. 2018:14, dir. 2018:40 och dir. 2019:28 Lokal Karlavägen 100 A.

2017-12-18

Kommittéberättelse UD 2017:01 kommittén, se dir. 2017:130

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai UD 2017:01 Beteckning UD 2017:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2019-08-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:130 Lokal Kommittén beräknas avsluta

2017-12-18

Kommittéberättelse Ju 2017:15 utredningen, se dir. 2017:122

Ungdomsreduktionsutredningen Ju 2017:15 Beteckning Ju 2017:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-12-13

Kommittéberättelse Ju 2017:14 utredningen, se dir. 2017:124

Kamerabevakningsutredningen Ju 2017:14 Beteckning Ju 2017:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:124 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 februari 2019.

2017-12-13

Kommittéberättelse U 2017:11 utredningen, se dir. 2017:127

Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten U 2017:11 Beteckning U 2017:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-03-27 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:127 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-12-13

Kommittéberättelse Fi 2017:10 utredningen, se dir. 2017:123

Utredningen om ett eventuellt deltagande i Europeiska bankunionen Fi 2017:10 Beteckning Fi 2017:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-07-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:123 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2017-12-13

Kommittéberättelse N 2017:08 utredningen, se dir. 2017:126 och dir. 2018:107

Utredningen om samordning för bostadsbyggande N 2017:08 Beteckning N 2017:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-10-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:126 och dir. 2018:107 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-12-13

Kommittéberättelse Fi 2017:09 utredningen, se dir. 2017:117

Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn Fi 2017:09 Beteckning Fi 2017:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-26 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:117 Lokal Uppdraget

2017-12-07