Dokument & lagar (87 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2010:13 utredningen, se dir. 2010:116 och dir. 2011:95

Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter Ju 2010:13 Beteckning Ju 2010:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-11-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:116 och dir. 2011:95 Lokal

2010-11-04

Kommittéberättelse Ju 2010:12 utredningen, se dir. 2010:84

Brottsskadelagsutredningen Ju 2010:12 Beteckning Ju 2010:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:84 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2010-09-09

Kommittéberättelse Ju 2010:11 utredningen, se dir. 2010:80

2010 års penningtvättsutredning Ju 2010:11 Beteckning Ju 2010:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-08-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:80 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2010-08-19

Kommittéberättelse Ju 2010:10 utredningen, se dir. 2010:78 och 2012:47

Straffprocessutredningen Ju 2010:10 Beteckning Ju 2010:10 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:78 och 2012:47 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2010-07-15

Kommittéberättelse Ju 2010:09 kommittén, se dir. 2010:75, dir. 2012:13, dir. 2013:115, dir.2014:17 och dir. 2015:20

Polisorganisationskommittén Ju 2010:09 Beteckning Ju 2010:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2010:75, dir. 2012:13, dir. 2013:115, dir.2014:17 och dir. 2015:20 Lokal Regeringskansliets

2010-07-08

Kommittéberättelse N 2010:09 utredningen, se dir. 2010:92

Medfinansieringstredningen N 2010:09 Beteckning N 2010:09 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2012-03-01 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:92 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2010-09-09

Kommittéberättelse Fi 2010:09 utredningen, se dir. 2010:132

Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster Fi 2010:09 Beteckning Fi 2010:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2012-02-16 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-12-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:132 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2010-12-16

Kommittéberättelse S 2010:08 utredningen, se dir. 2010:87

Tolktjänstutredningen S 2010:08 Beteckning S 2010:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:87 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Bååth,

2010-09-09

Kommittéberättelse N 2010:08 utredningen, se dir. 2010:93 och dir. 2011:109

Cyklingsutredningen N 2010:08 Beteckning N 2010:08 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:93 och dir. 2011:109 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2010-09-09

Kommittéberättelse Ju 2010:08 utredningen, se dir. 2010:62, dir. 2011:45, dir. 2012:9 och 2012:20

Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel Ju 2010:08 Beteckning Ju 2010:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:62, dir. 2011:45, dir. 2012:9 och 2012:20 Lokal Uppdraget

2010-06-23

Kommittéberättelse Fi 2010:08 utredningen, se dir. 2010:117, dir. 2011:99 och dir. 2012:58

Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Beteckning Fi 2010:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2013-03-04 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-11-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:117, dir. 2011:99 och dir. 2012:58 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2010-11-04

Kommittéberättelse M 2010:08 utredningen, se dir. 2010:133

Va-nämndsutredningen M 2010:08 Beteckning M 2010:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-12-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:133 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Rubenson,

2010-12-09

Kommittéberättelse S 2010:07 utredningen, se dir. 2010:82

Utredningen om Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet S 2010:07 Beteckning S 2010:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-21 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-08-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:82 Lokal Uppdraget är därmed

2010-08-26

Kommittéberättelse N 2010:07 utredningen, se dir. 2010:73 och dir. 2011:75

Utredningen om översyn av lagen 1980:424 om åtgärder mot förorening från fartyg N 2010:07 Beteckning N 2010:07 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2012-03-01 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:73 och dir. 2011:75

2010-07-15

Kommittéberättelse M 2010:07 utredningen, se dir. 2010:113

Utredningen om reglering av industriutsläpp M 2010:07 Beteckning M 2010:07 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-10-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:113 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2010-10-21

Kommittéberättelse Ju 2010:07 utredningen, se dir. 2010:61

Utredningen om ombildning av Domarnämnden Ju 2010:07 Beteckning Ju 2010:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2012-02-16 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:61 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2010-06-03

Kommittéberättelse Fi 2010:07 utredningen, se dir. 2010:103 och dir. 2011:27

Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer Fi 2010:07 Beteckning Fi 2010:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:103 och dir. 2011:27 Lokal Uppdraget

2010-09-30

Kommittéberättelse N 2010:06 utredningen, se dir. 2010:67

ITS-rådet N 2010:06 Beteckning N 2010:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:67 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Rode, Hans, fr.o.m. 2010-06-10

2010-06-10

Kommittéberättelse M 2010:06 utredningen, se dir. 2010:101

Utredningen om förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag M 2010:06 Beteckning M 2010:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-23 Direktiv för utredningen,

2010-09-23

Kommittéberättelse Ju 2010:06 utredningen, se dir. 2010:54

Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Ju 2010:06 Beteckning Ju 2010:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-05-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:54 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2010-05-20