Dokument & lagar (125 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2014:50

Utredningen om demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutafattandet Ju 2014:19 Beteckning Ju 2014:50 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-08-15 Status Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Särskild utredare: Wästberg, Olle, fr.o.m. 2014-07-17

2014-01-01

Kommittéberättelse Ju 2014:26 utredningen, se dir. 2014:155, dir. 2015:61, dir. 2016:46, dir. 2017:2 och dir. 2017:47

Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Ju 2014:26 Beteckning Ju 2014:26 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-18 Direktiv för utredningen, se dir.

2014-12-18

Kommittéberättelse Ju 2014:25 utredningen, se dir. 2014:101

Datalagringsutredningen Ju 2014:25 Beteckning Ju 2014:25 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:101 Lokal Rosenbad 4, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 34 14 Eriksson Uppdraget

2014-06-26

Kommittéberättelse Ju 2014:24 utredningen, se dir. 2014:127

Utsökningsutredningen Ju 2014:24 Beteckning Ju 2014:24 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-22 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:127 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2014-09-04

Kommittéberättelse Ju 2014:23 utredningen, se dir. 2014:132

Strafftidsutredningen Ju 2014:23 Beteckning Ju 2014:23 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-22 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:132 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2014-09-04

Kommittéberättelse Ju 2014:22 utredningen, se dir. 2014:128, dir. 2015:6, dir. 2015:64, dir. 2015:131 och dir. 2016:35

2014 års människohandelsutredning Ju 2014:22 Beteckning Ju 2014:22 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-22 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:128, dir. 2015:6, dir. 2015:64, dir. 2015:131 och dir. 2016:35

2014-09-04

Kommittéberättelse Ju 2014:21 kommittén, se dir. 2014:123, dir. 2014:144 och dir. 2015:5

2014 års sexualbrottskommitté Ju 2014:21 Beteckning Ju 2014:21 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-22 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-08-28 Direktiv för kommittén, se dir. 2014:123, dir. 2014:144 och dir. 2015:5 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2014-08-28

Kommittéberättelse S 2014:20 utredningen, se dir. 2014:162 och dir. 2015:90

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal S 2014:20 Beteckning S 2014:20 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:162 och dir. 2015:90 Lokal Uppdraget är

2014-12-19

Kommittéberättelse Ju 2014:20 utredningen, se dir. 2014:112

Utredningen om delaktighet i EU Ju 2014:20 Beteckning Ju 2014:20 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2017-04-03 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-07-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:112 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2014-07-17

Kommittéberättelse S 2014:19 utredningen, se dir. 2014:161

Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Beteckning S 2014:19 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:161 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2014-12-19

Kommittéberättelse Ju 2014:19 utredningen, se dir. 2014:111

Demokratiutredningen Ju 2014:19 Beteckning Ju 2014:19 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2017-04-03 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-07-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:111 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Wästberg,

2014-07-17

Kommittéberättelse S 2014:18 utredningen, se dir. 2014:120

Benchmarkingutredningen S 2014:18 Beteckning S 2014:18 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-08-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:120 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2014-08-21

Kommittéberättelse Ju 2014:18 utredningen, se dir. 2014:103, dir. 2015:27, dir. 2015:86 och dir. 2016:43

Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Ju 2014:18 Beteckning Ju 2014:18 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-04-02 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:103, dir.

2014-06-26

Kommittéberättelse Ju 2014:17 utredningen, se dir. 2014:97 och dir. 2016:11

Mediegrundlagskommittén Ju 2014:17 Beteckning Ju 2014:17 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-22 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:97 och dir. 2016:11 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2014-06-26

Kommittéberättelse S 2014:17 utredningen, se dir. 2014:109 och dir. 2015:133

ToR-utredningen. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet S 2014:17 Beteckning S 2014:17 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-23 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-07-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:109 och dir. 2015:133

2014-07-17

Kommittéberättelse Ju 2014:16 utredningen, se dir. 2014:99

Utredningen om en flexibel och effektiv kriminalvård Ju 2014:16 Beteckning Ju 2014:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:99 Lokal Garnisonen, tel. 08-405 86 77 Leijonram

2014-06-26

Kommittéberättelse Fi 2014:16 utredningen, se dir. 2014:140, dir. 2015:49 och dir. 2015:110

2015 års penningtvättsutredning Fi 2014:16 Beteckning Fi 2014:16 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-10-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:140, dir. 2015:49 och dir. 2015:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2014-10-30

Kommittéberättelse S 2014:16 utredningen, se dir. 2014:108 och dir. 2015:16

Tobaksdirektivsutredningen S 2014:16 Beteckning S 2014:16 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2017-03-28 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-07-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:108 och dir. 2015:16 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2014-07-10

Kommittéberättelse S 2014:15 utredningen, se dir. 2014:88

Klagomålsutredningen S 2014:15 Beteckning S 2014:15 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:88 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Printz,

2014-06-12

Kommittéberättelse Fi 2014:15 utredningen, se dir. 2014:139, dir. 2014:158, dir. 2015:28 och dir. 2015:109

2014 års fondutredning Fi 2014:15 Beteckning Fi 2014:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-10-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:139, dir. 2014:158, dir. 2015:28 och dir. 2015:109 Lokal Uppdraget är därmed

2014-10-30