Dokument & lagar (107 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2016:24 utredningen, se dir. 2016:113 och dir. 2017:121

2016 års sjölagsutredning Ju 2016:24 Beteckning Ju 2016:24 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:113 och dir. 2017:121 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-12-22

Kommittéberättelse Ju 2016:23 utredningen, se dir. 2016:115, dir. 2017:131 och dir. 2018:52

Blåljusutredningen Ju 2016:23 Beteckning Ju 2016:23 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:115, dir. 2017:131 och dir. 2018:52 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-12-22

Kommittéberättelse Ju 2016:22 utredningen, se dir. 2016:100

Utredningen om en utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Ju 2016:22 Beteckning Ju 2016:22 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:100 Lokal Uppdraget är därmed

2016-11-24

Kommittéberättelse Ju 2016:21 utredningen, se dir. 2016:92 och dir. 2017:83

Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder Ju 2016:21 Beteckning Ju 2016:21 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:92 och dir. 2017:83 Lokal

2016-11-03

Kommittéberättelse Ju 2016:20 utredningen, se dir. 2016:89

Domarrekryteringstredningen Ju 2016:20 Beteckning Ju 2016:20 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:89 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2016-10-27

Kommittéberättelse Ju 2016:19 utredningen, se dir. 2016:74

Utredningen om EU-bodelning Ju 2016:19 Beteckning Ju 2016:19 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:74 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2016-09-01

Kommittéberättelse Ju 2016:18 utredningen, se dir. 2016:75

Utredningen om dataskydd vid Rättsmedicinalverket Ju 2016:18 Beteckning Ju 2016:18 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:75 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-09-01

Kommittéberättelse Ju 2016:17 utredningen, se dir. 2016:69

Utredningen om amerikansk inresekontroll på Arlanda Preclearanceutredningen Ju 2016:17 Beteckning Ju 2016:17 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-07-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:69 Lokal Uppdraget är

2016-07-14

Kommittéberättelse Ju 2016:16 utredningen, se dir. 2016:57

Utredningen om vissa straffprocessuella frågor Ju 2016:16 Beteckning Ju 2016:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:57 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-06-22

Kommittéberättelse Ju 2016:15 utredningen, se dir. 2016:47

Utredningen om migrationsmottagandet 2015 Ju 2016:15 Beteckning Ju 2016:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:47 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-06-09

Kommittéberättelse Fi 2016:15 kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13

Riksbankskommittén Fi 2016:15 Beteckning Fi 2016:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-01-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt

2016-12-22

Kommittéberättelse S 2016:14 utredningen, se dir. 2016:109

Utredningen om Gröna obligationer Fi 2016:14 Beteckning S 2016:14 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-12-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 december 2016. Sammansättning Särskild utredare: Andersson, Mats, fr.o.m. 2016-12-14

2016-12-14

Kommittéberättelse Ju 2016:14 utredningen, se dir. 2016:42

Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i Ju 2016:14 Beteckning Ju 2016:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-02 Direktiv för

2016-06-02

Kommittéberättelse Fi 2016:14 utredningen, se dir. 2016:109

Utredningen om Gröna obligationer Fi 2016:14 Beteckning Fi 2016:14 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-03-26 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2016-12-14

Kommittéberättelse Ju 2016:13 utredningen, se dir. 2016:38

2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter Ju 2016:13 Beteckning Ju 2016:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:38 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-05-19

Kommittéberättelse Fi 2016:13 utredningen, se dir. 2016:98

Digitaliseringsrättsutredningen Fi 2016:13 Beteckning Fi 2016:13 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-26 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:98 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2016-11-24

Kommittéberättelse Ju 2016:12 utredningen, se dir. 2016:36 och dir. 2017:102

Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel Ju 2016:12 Beteckning Ju 2016:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:36 och dir. 2017:102 Lokal Uppdraget

2016-05-12

Kommittéberättelse Fi 2016:12 utredningen, se dir. 2016:91 och dir. 2018:43

Kostnadsutjämningsutredningen Fi 2016:12 Beteckning Fi 2016:12 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-26 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:91 och dir. 2018:43 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-11-03

Kommittéberättelse Ju 2016:11 utredningen, se dir. 2016:29

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Ju 2016:11 Beteckning Ju 2016:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-03-31 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:29 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-03-31

Kommittéberättelse Fi 2016:11 utredningen, se dir. 2016:84

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring Fi 2016:11 Beteckning Fi 2016:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-26 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:84 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-10-13