Dokument & lagar (225 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2011:16 utredningen, se dir. 2011:118

Utredningen om genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Ju 2011:16 Beteckning Ju 2011:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22 Direktiv för utredningen,

2011-12-22

Kommittéberättelse S 2011:14 utredningen, se dir. 2011:121 och dir. 2013:18

Utredningen om Åtgärder vid allvarliga krissituationer S 2011:14 Beteckning S 2011:14 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-03-06 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:121 och dir. 2013:18 Lokal Uppdraget är därmed

2011-12-22

Kommittéberättelse N 2011:08 utredningen, se dir. 2011:120

Översyn av vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud N 2011:08 Beteckning N 2011:08 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:120 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2011-12-22

Kommittéberättelse Ju 2011:I

Förslaget till en förordning om en gemensam europeisk köplag och vid förhandlingsarbetet rörande samma förslag Ju 2011:I Beteckning Ju 2011:I Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22 Direktiv för Lokal Sammansättning

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:124 kommittébeteckning: Fi 2011:06

Tilläggsdirektiv till Ägarutredningen Fi 2011:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 8 april 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda Regeringskansliets förvaltning av företag med statligt ägande

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:123 kommittébeteckning: Fi 2004:18

Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för miljöstudier Fi 2004:18 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning av uppdraget Expertgruppen för miljöstudier ska avvecklas senast den 30 november 2012. Expertgruppens webbplats ska bevaras i det

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:122

Modernisering av studiehjälpen och anpassning av studiestödet till nya studerandegrupper Innehåll Sammanfattning Studiehjälpen ska ses över i sin helhet och studiestödet ska anpassas till nya studerandegrupper Unga studerande som är föräldrar Utbetalning av studiehjälp i vissa fall Uppdraget att föra in nya studerandegrupper

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:121

Tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Med beaktande av vad Socialstyrelsen tar upp i sin rapport finns det skäl att pröva om delar av lagren kan avvecklas eller om de kan komma till alternativ användning Ekonomiska värden

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:120

Översyn av vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud Innehåll Sammanfattning Reglerna om näringsförbud Uppdraget att se över vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud Näringsförbud och dess förhållande till principen om att ingen ska bli lagförd eller straffad två gånger för samma sak Skyldighet

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:119 kommittébeteckning: Ju 2011:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om framtidens stöd till konsumenter Ju 2011:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om hur stödet till konsumenter bör organiseras och bedrivas för att

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:118

Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Innehåll Sammanfattning Bakgrund Direktivets syfte och innehåll Tolkning Översättning Tolkning och översättning vid svenska brottmålsförfaranden Tolkning Översättning Tolkningens och översättningens kvalitet Uppdraget

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:116 kommittébeteckning: Ku 2011:02

Tilläggsdirektiv till Kulturmiljöutredningen Ku 2011:02 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 mars 2011 kommittédirektiv som ger en särskild utredare i uppgift att se över lagstiftningen

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:115

Kommittén Svenska Unescorådet Innehåll Sammanfattning Svenska Unescorådet kontakten mellan FN-organet Unesco och Sverige Uppdraget att vara Sveriges nationalkommission till Unesco Planering och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning En kommitté ska vara Sveriges

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:114 kommittébeteckning: Fi 2010:03

Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen Fi 2010:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om vissa livförsäkringsfrågor dir. 2010:43I uppdraget ingår att analysera och lämna förslag

2011-12-22

Kommittéberättelse S 2011:I

Uppdrag som hemlöshetssamordnare S 2011:I Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 2011:I Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2015-03-17 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Hemlöshetssamordnare:

2011-12-20

Kommittéberättelse Ju 2011:15 utredningen, se dir. 2011:110

Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden Ju 2011:15 Beteckning Ju 2011:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2011-12-15

Kommittéberättelse S 2011:13 utredningen, se dir. 2011:111, dir. 2012:23 och dir. 2013:43

Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Beteckning S 2011:13 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2015-03-17 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:111, dir. 2012:23 och dir. 2013:43 Lokal Uppdraget

2011-12-15

Kommittéberättelse Ku 2011:06 utredningen, se dir. 2011:112 och 2012:46

Presstödskommittén Ku 2011:06 Beteckning Ku 2011:06 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2015-02-17 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:112 och 2012:46 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:117 kommittébeteckning: A 2011:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna A 2011:01 Innehåll Begränsning i uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011 Begränsning i uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2011 om direktiv till

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:113 kommittébeteckning: Fö 2010:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid Fö 2010:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv

2011-12-15