Dokument & lagar (159 träffar)

Kommittéberättelse N 2009:10 utredningen, se dir. 2009:92

Produktivitetskommittén N 2009:10 Beteckning N 2009:10 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-10-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:92 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Löfsjögård,

2009-10-08

Kommittéberättelse S 2009:08 utredningen, se dir. 2009:91 och dir. 2010:91

Månadsuppgiftsutredningen S 2009:08 Beteckning S 2009:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-10-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:91 och dir. 2010:91 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2009-10-08

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:3

2009/10:3, Fredagen den 2 oktober 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Statsrådet Maria Larsson Återrapport från ministerrådsmöte den 30 april 2009 Återrapport från ministerrådsmöte den 9 juni 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 6 och 7 juli 2009

2009-10-02

Kommittéberättelse N 2009:09 utredningen, se dir. 2009:90

Utredningen om förberedelser inför ett överförande av flygplatsverksamheten inom Luftfartsverket till ett eller flera av staten helägda aktiebolag N 2009:09 Beteckning N 2009:09 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2011-03-07 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-10-01

2009-10-01

Kommittéberättelse S 2009:07 utredningen, se dir. 2009:89

Utredningen om avveckling av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan S 2009:07 Beteckning S 2009:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:89 Lokal Utredaren

2009-09-24

Kommittéberättelse A 2009:01 utredningen, se dir. 2009:85, dir. 2010:102 och dir. 2010:118

Utredningen om genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag A 2009:01 Beteckning A 2009:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2012-03-06 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-24 Direktiv för utredningen,

2009-09-24

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:2

2009/10:2, Fredagen den 18 september 1 Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från ministerrådsmöte den 28 och 29 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 24 och 25 september 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har slagit 9.30 och jag förklarar sammanträdet öppnat. Jag ska för det

2009-09-18

Kommittéberättelse M 2009:02 utredningen, se dir. 2009:86

Utredningen om förutsättningar för att ombilda vissa verksamheter vid Lantmäteriet till aktiebolagsform M 2009:02 Beteckning M 2009:02 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2011-03-04 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:86

2009-09-17

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:1

2009/10:1, Onsdagen den 16 september 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 17 september 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 10.00 och jag förklarar detta sammanträde öppnat. Jag säger välkommen inte bara till nämndens ledamöter och övriga i salen

2009-09-16

Kommittéberättelse Ju 2009:15 utredningen, se dir. 2009:82

Handlingspliktutredningen Ju 2009:15 Beteckning Ju 2009:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2012-02-16 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:82 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2009-09-10

Kommittéberättelse U 2009:04 utredningen, se dir. 2009:84 och dir. 2010:27

Gymnasiesärskolutredningen U 2009:04 Beteckning U 2009:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2012-02-23 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:84 och dir. 2010:27 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2009-09-10

Kommittéberättelse M 2009:01 utredningen, se dir. 2009:64 och dir. 2010:11

Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor M 2009:01 Beteckning M 2009:01 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2011-03-04 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:64 och dir. 2010:11 Lokal Uppdraget är därmed

2009-09-10

Kommittéberättelse N 2009:08 utredningen, se dir. 2009:77

Utredningen om förberedelser inför ett överförande av verksamheten vid Banverket Produktion till ett av staten helägt bolag N 2009:08 Beteckning N 2009:08 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2011-03-07 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-03 Direktiv för utredningen,

2009-09-03

Kommittéberättelse Fi 2009:08 utredningen, se dir. 2009:81 och dir. 2010:115

Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn Fi 2009:08 OFUKI-utredningen Beteckning Fi 2009:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2012-02-16 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:81 och dir. 2010:115

2009-09-03

Kommittéberättelse N 2009:07 utredningen, se dir. 2009:76

Utredningen om inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys N 2009:07 Beteckning N 2009:07 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2011-03-07 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:76 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2009-09-03

Kommittéberättelse N 2009:06 utredningen, se dir. 2009:75

Utredningen om inrättande av den nya myndigheten Trafikverket N 2009:06 Beteckning N 2009:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2011-03-07 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:75 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2009-09-03

Kommittéberättelse S 2009:06 utredningen, se dir. 2009:79

Självmordspreventionsutredningen S 2009:06 Beteckning S 2009:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2011-03-02 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:79 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2009-09-03

Kommittéberättelse U 2009:05 utredningen, se dir. 2009:80 dir. 2010:18

Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn U 2009:05 Beteckning U 2009:05 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2011-03-03 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:80 dir. 2010:18 Lokal Uppdraget är därmed

2009-09-03

Kommittéberättelse Ju 2009:K

Arbetsgrupp för rättsinformation under det svenska ordförandeskapet Ju 2009:K Beteckning Ju 2009:K Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2009 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-01 Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Ericsson, Thomas, fr.o.m. 2009-09-01 t.o.m. 2009-12-31

2009-09-01

Kommittéberättelse Fi 2009:B

Förslag till nya skatteregler för investeringsfonder Fi 2009:B Beteckning Fi 2009:B Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-08-27 Direktiv för Lokal Sammansättning

2009-08-27