Dokument & lagar (159 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2009:05 utredningen, se dir. 2009:15

Utredningen om mutor Ju 2009:05 Beteckning Ju 2009:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2011-02-28 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:15 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Svensson,

2009-03-19

Kommittéberättelse N 2009:03 kommittén, se dir. 2009:16

Transportinfrastrukturkommittén N 2009:03 Beteckning N 2009:03 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2011-03-07 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-19 Direktiv för kommittén, se dir. 2009:16 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Bylund,

2009-03-19

Kommittéberättelse Ju 2009:H PM Dnr Ju2009/2604/P

Frågor rörande vapenlagstiftningen Ju 2009:H Beteckning Ju 2009:H Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2010 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-18 Direktiv för PM Dnr Ju2009/2604/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 16 november 2009. Sammansättning

2009-03-18

Kommittéberättelse Ju 2009:G PM Dnr Ju2009/2592/P

Projekt om ungdomsbrottslighet Ju 2009:G Beteckning Ju 2009:G Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2009 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-17 Direktiv för PM Dnr Ju2009/2592/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2009. Sammansättning

2009-03-17

Kommittéberättelse Ju 2009:04 utredningen, se dir. 2009:14 och dir. 2009:105

Utredningen om transporter av frihetsberövade personer Ju 2009:04 Beteckning Ju 2009:04 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2012-02-16 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:14 och dir. 2009:105 Lokal Uppdraget är därmed

2009-03-12

Kommittéberättelse S 2009:A

Utredningsuppdrag att göra en lagteknisk översyn av läkemedelslagstiftningen S 2009:A Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 2009:A Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-03-06 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-12 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed

2009-03-12

Kommittéberättelse Ju 2009:F

Förhandlingar om revisionen av 1952 års Romkonvention om skada orsakad på marken av luftfartyg Ju 2009:F Beteckning Ju 2009:F Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2009 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-03 Direktiv för Lokal Sammansättning

2009-03-03

Kommittéberättelse Ju 2009:D se PM, dnr Ju2009/1913/P

Överväga frågor om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut m.m. Ju 2009:D Beteckning Ju 2009:D Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2010 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-02-25 Direktiv för se PM, dnr Ju2009/1913/P Lokal Sammansättning

2009-02-25

Kommittéberättelse Ju 2009:C

Föra förhandlingar inom EU och internationellt angående en konvention om konoförda finansiella instrument Ju 2009:C Beteckning Ju 2009:C Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-02-24 Direktiv för Lokal Sammansättning

2009-02-24

Kommittéberättelse Ju 2009:B

Föra förhandlingar inom EU och internationellt angående en konvention om kontoförda finansiella instrument Ju 2009:B Beteckning Ju 2009:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-02-24 Direktiv för Lokal Sammansättning

2009-02-24

Kommittéberättelse N 2009:01 utredningen, se dir. 2009:9

Utredningen om ratificering av 2006 års sjöarbetskonventionen N 2009:01 Beteckning N 2009:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2010-03-10 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-02-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:9 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2009-02-12

Kommittéberättelse Fö 2009:01 kommittén, se dir. 2009:10 och dir. 2010:127

Signalspaningskommittén Fö 2009:01 Beteckning Fö 2009:01 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2012-02-17 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-02-12 Direktiv för kommittén, se dir. 2009:10 och dir. 2010:127 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

2009-02-12

Kommittéberättelse Ju 2009:03 utredningen, se dir. 2009:1, dir. 2009:83, dir. 2010:3 och dir. 2010:63

Förvarsutredningen Ju 2009:03 Beteckning Ju 2009:03 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2012-02-16 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-02-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:1, dir. 2009:83, dir. 2010:3 och dir. 2010:63 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning,

2009-02-05

Kommittéberättelse Ju 2009:02 utredningen, se dir. 2009:8, dir. 2009:69 och 2010:1

Utredningen mot kriminella grupperingar Ju 2009:02 Beteckning Ju 2009:02 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2011-02-28 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-02-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:8, dir. 2009:69 och 2010:1 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2009-02-05

Kommittéberättelse U 2009:01 delegationen, se dir. 2009:7

Delegationen om jämställdhet i högskolan U 2009:01 Beteckning U 2009:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2012-02-23 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-01-29 Direktiv för delegationen, se dir. 2009:7 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2009-01-29

Kommittéberättelse Ju 2009:A

Ny lagstiftning om expropriationsersättning Ju 2009:A Beteckning Ju 2009:A Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2010 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-01-27 Direktiv för Lokal Sammansättning

2009-01-27

Kommittéberättelse N 2009:02 utredningen, se dir. 2009:5, dir. 2010:10 och dir. 2010:126

TPA-utredningen N 2009:02 Beteckning N 2009:02 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2012-03-01 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-01-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:5, dir. 2010:10 och dir. 2010:126 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2009-01-22

Kommittéberättelse Fö 2009:A

Utredning Fö 2009:A om stödet till Försvarsmakten Beteckning Fö 2009:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2010-03-04 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-01-22 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Hafström, Marie,

2009-01-22

Kommittéberättelse Ju 2009:01 utredningen, se dir. 2008:145

Utredningen om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedel Ju 2009:01 Beteckning Ju 2009:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-03-03 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2008:145 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2008-12-18