Dokument & lagar (159 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:8

2009/10:8, Fredagen den 13 november 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 26 och 27 oktober 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 16 och 17 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 09.00, och jag

2009-11-13

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:9

2009/10:9, Tisdagen den 17 november 1 Informellt möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets informella möte den 19 november Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag säger välkommen till EU-nämndens ledamöter, övriga riksdagsledamöter, statsministern och hans medarbetare samt

2009-11-17

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:12

2009/10:12, Tisdagen den 24 november 1 Informellt möte i Europeiska rådet Statssekreterare Gustaf Lind Återrapportering från Europeiska rådets informella möte den 19 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 13.00 och jag förklarar mötet öppnat. Jag hälsar EU-nämndens ledamöter, statssekreterare Gustaf Lind som

2009-11-24

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:11

2009/10:11, Fredagen den 20 november 1 Utbildning, ungdom och kultur Kultur Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Återrapport från ministerrådsmöte den 11 och 12 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 26 och 27 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar er välkomna och förklarar dagens sammanträde

2009-11-20

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:10

2009/10:10, Torsdagen den 19 november 1 Samråd inför informellt möte i Europeiska rådet den 19 november 2009 Statssekreterare Gustaf Lind Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar välkommen till detta samråd med EU-nämnden under och inför det extra mötet med Europeiska rådet i Bryssel i kväll.

2009-11-19

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:3

2009/10:3, Fredagen den 2 oktober 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Statsrådet Maria Larsson Återrapport från ministerrådsmöte den 30 april 2009 Återrapport från ministerrådsmöte den 9 juni 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 6 och 7 juli 2009

2009-10-02

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:2

2009/10:2, Fredagen den 18 september 1 Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från ministerrådsmöte den 28 och 29 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 24 och 25 september 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har slagit 9.30 och jag förklarar sammanträdet öppnat. Jag ska för det

2009-09-18

Kommittéberättelse Fi 2009:01 delegationen, se dir. 2009:19, dir. 2010:32, dir. 2013:40, dir. 2013:116 och dir. 2014:131

E-delegationen Fi 2009:01 Beteckning Fi 2009:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-26 Direktiv för delegationen, se dir. 2009:19, dir. 2010:32, dir. 2013:40, dir. 2013:116 och dir. 2014:131 Lokal Uppdraget är

2009-03-26

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:1

2009/10:1, Onsdagen den 16 september 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 17 september 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 10.00 och jag förklarar detta sammanträde öppnat. Jag säger välkommen inte bara till nämndens ledamöter och övriga i salen

2009-09-16

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:5

2009/10:5, Fredagen den 23 oktober 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmöte den 14 och 15 september Information och samråd inför ministerrådsmöte den 26 och 27 oktober Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag vill börja med att välkomna

2009-10-23

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:39

2009/10:39, Fredagen den 21 maj 1 Konkurrenskraft inre marknad och industri Statsrådet Ewa Björling Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft inre marknad och industri den 12 mars 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft inre marknad och industri den

2010-05-21

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:45

2009/10:45, Onsdagen den 23 juni 1 Ekofin budget Statssekreterare Hans Lindblad Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 18 november 2009 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 15 juli 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2010-06-23

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:46

2009/10:46, Fredagen den 2 juli 1 Jordbruk och fiske Statssekreterare Magnus Kindbom Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 29 juni 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 12 juli 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet

2010-07-02

Kommittéberättelse UD 2009:B

Utredningen om översyn av placeringen av centralmyndighetsfunktionen för internationella bortförande och kvarhållanden av barn m.m. UD 2009:B Beteckning UD 2009:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2011-02-14 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-02-25 Direktiv

2010-02-25

Kommittéberättelse A 2009:01 utredningen, se dir. 2009:85, dir. 2010:102 och dir. 2010:118

Utredningen om genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag A 2009:01 Beteckning A 2009:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2012-03-06 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-24 Direktiv för utredningen,

2009-09-24

Kommittéberättelse UD 2009:01 utredningen, se dir. 2009:67, dir.2010:6 och dir. 2010:99

Utrikesförvaltningsutredningen UfU UD 2009:01 Beteckning UD 2009:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2012-02-17 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-07-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:67, dir.2010:6 och dir. 2010:99 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2009-07-23

Kommittéberättelse U 2009:A

Arbetsgrupp med uppgift att bistå departementet i beredningen av förslagen i betänkandet Självständiga lärosäten SOU 2008:104 U 2009:A Beteckning U 2009:A Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2010-09-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-05-26 Direktiv för Lokal Sammansättning

2009-05-26

Kommittéberättelse U 2009:03 utredningen, se dir. 2009:71

Utredningen om rätt till skolgång m.m. för barn som vistas i landet utan tillstånd U 2009:03 Beteckning U 2009:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2011-03-03 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-08-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:71 Lokal Uppdraget

2009-08-13

Kommittéberättelse U 2009:02 utredningen, se dir. 2009:70 och dir. 2009:128

Utredningen om lärlingsanställning U 2009:02 Beteckning U 2009:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2011-03-03 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-07-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:70 och dir. 2009:128 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2009-07-30

Kommittéberättelse U 2009:01 delegationen, se dir. 2009:7

Delegationen om jämställdhet i högskolan U 2009:01 Beteckning U 2009:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2012-02-23 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-01-29 Direktiv för delegationen, se dir. 2009:7 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2009-01-29