Dokument & lagar (14 träffar)

Kommittéberättelse Ju 1968:67

Nämnden Ju 1968:67 för Europarådets kriminologiska forskningsstipendier Beteckning Ju 1968:67 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2006-08-17 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Brottsförebyggande rådet, Atlasmuren 1, 2 tr.113 21 Stockholm, tel. växel

1968-01-01

Kommittéberättelse Ju 1968:59

Samarbetsorganet Ju 1968:59 för rättsväsendets informationssystem SARI Beteckning Ju 1968:59 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2001-08-08 Status Avslutad 1996 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Rosenbad 4. Postadress: Justitiedeparte- mentet, 103 33 Stockholm, tel.

1968-01-01

Kommittéberättelse Jo 1968:A beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167, dir. 1997:153, dir. 1998:13, dir. 1998:65, dir. 1998:72, dir. 2011:67 och dir. 2015:78

Miljövårdsberedningen Jo 1968:A Organ inom Regeringskansliet Beteckning Jo 1968:A Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1968-06-28 Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167,

1968-06-28

Redogörelse 1968:rfk

TECKENFÖRKLARING RIKSDAGENS HUS Från två- till enkammar system Teknisk-ekonomisk utredning av Kungl. byggnadsstyrelsen på uppdrag av Riksdagens förvaltningskontor Stockholm 1968 KAMMARE OCH KAMMARNÄRA LOKALER 8 2 Kammarens plenisal med läktare 8 3 Talmansrum 8 4 Kammarkansli B 5 Statsrådsrum 8 17 Riksdagens

1968-01-01

Redogörelse 1968:rfk (pdf, 16494 kB)

Framställning / redogörelse 1968:rfk

I RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR Till Riksdagen Ett sammansatt konstitutions- och bankoutskott uttalade i sitt av riksdagen godkända betänkande nr 3 år 1966 s. 7 att utskottet övervägt frågan om lämpligheten av att ålägga riksdagens förvaltningskontor att årligen utgiva en berättelse över sin verksamhet att tillställas

1968-02-01

Framställning / redogörelse 1968:rfk (pdf, 529 kB)

Framställning / redogörelse 1968:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1967 av dem verkställda granskningen av ST ÅT SVERKET DELI REVISORERNAS UTTALANDEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIESOLAS STOCKHOLM 1967 Innehållsförteckning Riksdagens revisorers skrivelse.5 Försvarsdepartementet 1 Till vissa läkare inom krigsmakten utgående löneförmåner

1968-02-06

Framställning / redogörelse 1968:SV (pdf, 20398 kB)

Redogörelse 1968:rdlndlb1

REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÅR 1967 III Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 12 riksdagsstadgan får riksdagens lönedelegation härmed avge redogörelse för sin verksamhet under år 1967. Lönedelegationens sammansättning Lönedelegationen har under året haft följande sammansättning. Ledamöter

1968-01-01

Redogörelse 1968:rdlndlb1 (pdf, 20059 kB)

Redogörelse 1968:Rdlönedel

REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÅR 1967 III Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 12 riksdagsstadgan får riksdagens lönedelegation härmed avge redogörelse för sin verksamhet under år 1967. Lönedelegationens sammansättning Lönedelegationen har under året haft följande sammansättning. Ledamöter

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Rber

BERÄTTELSE till 1968 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1968. En ingående redogörelse för de förhållanden som sammanhänger med den ekonomiska utvecklingen lämnas vid anmälan av finansplanen och nationalbudgeten i 1968 års statsverksproposition, till vilken torde

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Rber (pdf, 14634 kB)

Framställning / redogörelse 1968:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1967 av dem verkställda granskningen av RIKSGÄLDSKONTORET 2 samt. IIAAC MARCUSBOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1967 3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksgäldskontorets tillstånd och

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:RGK (pdf, 333 kB)

Framställning / redogörelse 1968:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den är 1967 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN 2 samt. ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1967 3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens tillstånd och förvaltning

1968-02-15

Framställning / redogörelse 1968:RB (pdf, 964 kB)

Framställning / redogörelse 1968:Mo

MILITIEOM BUD SMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID RIKSDAGEN ÅR 1968 STOCKHOLM 1968 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 3 Innehållsförteckning Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 5 Redogörelse för åtal 12. Åtal mot regementschef och auditör för straffbeslut varigenom vapenfri tjänstepliktig

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Mo (pdf, 14094 kB)

Framställning / redogörelse 1968:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:ts tal på Rikssalen vid riksdagens öppnande den 11 januari 1968 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Trots kvarstående motsättningar mellan stormakterna kan man

1968-01-11

Framställning / redogörelse 1968:Kmtal (pdf, 182 kB)

Framställning / redogörelse 1968:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL RIKSDAGEN ÅR 1968 TRYCKERIBOLAGET IVAR HJECGSTRÖM AB STOCKHOLM 1968 INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse Inledning I. Redogörelse för ärenden rörande domstols-åklagar- ock exekutionsväsendet samt kriminalvården A. Åtal 1 Åtal mot tingsdomare dels

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Jo (pdf, 16762 kB)