Dokument & lagar (38 träffar)

Framställning / redogörelse 1976/77:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1976/77:21 Redogörelse 1976/77:21 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående rådets tjugofemte session Till riksdagen Nordiska rådet höll sin tjugofemte session den 31 mars3 april 1977 i Helsingfors. Tidpunkten för sessionen hade på

1977-05-18

Framställning / redogörelse 1976/77:21 (pdf, 1098 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1976/77:15 Redogörelse 1976/77:15 Riksdagens revisorers berättelse över verkställd granskning av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1976 1977-03-03 Till riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge berättelse över verkställd

1977-02-15

Framställning / redogörelse 1976/77:15 (pdf, 121 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1976/77:14 Redogörelse 1976/77:14 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1976 1977-02-10 Till riksdagen Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över

1977-02-10

Framställning / redogörelse 1976/77:14 (pdf, 815 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1976/77:8 Redogörelse 1976/77:8 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förvaltningsberättelse för år 1976 1977-01-20 Till riksdagen Fullmäktige i riksgäldskontoret får härmed jämlikt 48 S i för verket gällande lag med reglemente avge berättelse om riksgäldskontorets

1977-01-20

Framställning / redogörelse 1976/77:8 (pdf, 1418 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1976/77:7 Redogörelse 1976/77:7 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1976 1976-01-27 I Riksdagen 1976/77. 2 sam/Nr 7 Redog. 1976/77:7 3 Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 37 lagen för Sveriges Riksbank får fullmäktige i riksbanken

1977-01-12

Framställning / redogörelse 1976/77:7 (pdf, 5711 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1976/77:3 Redogörelse 1976/77:3 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1976 Till Riksdagen Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för sin verksamhet under år 1976. Lönedelegationens sammansättning

1976-12-31

Framställning / redogörelse 1976/77:3 (pdf, 369 kB)

Kommittéberättelse U 1976:11

Svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet U 1976:11 Organ inom Regeringskansliet Beteckning U 1976:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-01-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1976-09-09 Direktiv för Lokal Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM

1976-09-09

Kommittéberättelse I 1976:C

Nämnden I 1976:C för styrelserepresentation NFS Organ inom Regeringskansliet Beteckning I 1976:C Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2006-12-20 Status B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1976-06-03 Direktiv för Lokal Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Nämndens arbete beräknas pågå

1976-06-03

Kommittéberättelse A 1976:A

ILO-kommittén A 1976:A Beteckning A 1976:A Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2020-01-16 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Sammansättning Ordförande: Bergh, Lise, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2002-11-27

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1976/77:20 Förslag 1976/77:20 Riksdagens revisorers skrivelse angående ärendebalanserna vid kammarrätterna 1977-05-26 Till riksdagen Riksdagens revisorer har med utgångspunkt i de balansförteckningar som årligen skall inges till justitiekanslern

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:20 (pdf, 257 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1976/77:19 Förslag 1976/77:19 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag ang. ändring av 30 lagen med reglemente för riksgäldskontoret 1977-05-25 Till riksdagen Fullmäktige i riksgäldskontoret framlägger härmed förslag till ändring av 30 lagen med

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:19 (pdf, 88 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag Förs. 1976/77:18 1976/77:18 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag till kostnader för inredning och utrustning 111. m. i kvarteret Loen 4 och 5 1977-03-24 Till riksdagen Riksdagens beslut under 1975 års riksmöte om återflyttning till ombyggda

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:18 (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1976/77:17 Förslag 1976/77:17 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag till arkivstadga för riksdagen 1977-03-10 Dnr 71-K. 9/75 Till riksdagen Riksdagen har med bifall till motionen 1975:414 uppdragit åt förvaltningsstyrelsen att utarbeta förslag

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:17 (pdf, 191 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1976/77:16 Redogörelse 1976/77:16 Riksdagens förvaltningsstyrelses redogörelse för 1976 års verksamhet 1977-03-10 Dnr 77-H.9/77 Till riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse får härmed avge redogörelse för verksamheten inom riksdagens förvaltningskontor

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:16 (pdf, 409 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1976/77:13 Förslag 1976/77:13 Fullmäktiges i riksbanken förslag om disposition av riksbankens vinstmedel för år 1976 1977-01-27 Till riksdagen Enligt vad som framgår av fullmäktiges berättelse till riksdagen angående riksbankens tillstånd, rörelse

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:13 (pdf, 55 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag Förs. 1976/77:12 1976/77:12 Fullmäktiges i riksbanken förslag till ändringar i lagen RFS 1975:6 med reglemente för riksbanken Bankoreglementet 1977-02-17 Till Riksdagen I denna skrivelse framläggs förslag till ändringar beträffande beslutsförfarandet

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:12 (pdf, 539 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1976/77:11 Redogörelse 1976/77:11 Riksdagens revisorers berättelse över verkställd granskning av riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning under budgetåret 1975/76 1977-02-28 Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:11 (pdf, 123 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1976/77:10 Redogörelse 1976/77:10 Riksdagens revisorers berättelse över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1976 1977-02-28 Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:10 (pdf, 115 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog.1976/77:9 Redogörelse 1976/77:9 Styrelsens för riksdagsbiblioteket berättelse över förvaltningen för år 1976 1976-12-31 Till riksdagen Jämlikt 5 S i reglemente för riksdagsbiblioteket får styrelsen avgiva berättelse över bibliotekets förvaltning

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:9 (pdf, 220 kB)

Framställning / redogörelse 1976/77:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1976/77:6 Förslag 1976/77:6 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag till viss ändring i ersättningsstadgan för riksdagens ledamöter 1976-11-18 Dnr 354-B.39/76 Till riksdagen Kommittén för översyn av riksdagsledamöternas pensioner har i skrivelse

1976-01-01

Framställning / redogörelse 1976/77:6 (pdf, 106 kB)
Paginering