Dokument & lagar (3 660 träffar)

Kommittéberättelse Fi 2018:10 utredningen, se dir. 2018:98 och dir. 2019:58

Översyn av hyresmodell för vissa kulturfastigheter Fi 2018:10 Beteckning Fi 2018:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-11-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:98 och dir. 2019:58 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-08-30

Kommittéberättelse Fi 2018:09 utredningen, se dir. 2018:93 och dir. 2019:68

Bilpoolsutredningen Fi 2018:09 Beteckning Fi 2018:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-10-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:93 och dir. 2019:68 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april

2018-08-30

Kommittéberättelse U 2018:08 utredningen, se dir. 2018:102

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg U 2018:08 Beteckning U 2018:08 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-10-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:102 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm Utredningen

2018-08-30

Kommittéberättelse Ku 2018:06 utredningen, se dir. 2018:99

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen Ku 2018:06 Beteckning Ku 2018:06 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2019-05-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:99 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2019. Sammansättning

2018-08-30

Kommittéberättelse N 2018:05 utredningen, se dir. 2018:94

Utredningen om sanktioner vid brott mot djur N 2018:05 Beteckning N 2018:05 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-05-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:94 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31

2018-08-30

Kommittéberättelse Ju 2018:08 utredningen, se dir. 2018:89 och dir. 2018:114

Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Ju 2018:08 Beteckning Ju 2018:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:89 och dir. 2018:114 Lokal Utredningen beräknas

2018-08-23

Kommittéberättelse U 2018:07 utredningen, se dir. 2018:91 och dir. 2019:11

Utredningen om fusk vid högskoleprovet U 2018:07 Beteckning U 2018:07 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-07-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:91 och dir. 2019:11 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm Utredningen

2018-08-23

Kommittéberättelse Ku 2018:05 utredningen, se dir. 2018:86 och dir. 2019:7

Uppföljning av minoritetspolitiken Ku 2018:05 Beteckning Ku 2018:05 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-09-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:86 och dir. 2019:7 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2018-08-23

Kommittéberättelse S 2018:11 utredningen, se dir. 2018:82

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen S 2018:11 Beteckning S 2018:11 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-11-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:82 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm, tel.

2018-08-16

Kommittéberättelse S 2018:10 delegationen, se dir. 2018:83

Delegationen för senior arbetskraft S 2018:10 Beteckning S 2018:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-12-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16 Direktiv för delegationen, se dir. 2018:83 Lokal Karlavägen 100 A. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm,

2018-08-16

Kommittéberättelse Ju 2018:07 utredningen, se dir. 2018:81

2018 års skogsbrandsutredning Ju 2018:07 Beteckning Ju 2018:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:81 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019

2018-08-16

Kommittéberättelse Ju 2018:06 utredningen, se dir. 2018:80

En ny myndighet för psykologiskt försvar Ju 2018:06 Beteckning Ju 2018:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-12-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:80 Lokal Sammansättning Särskild utredare: Danielsson, Anders,

2018-08-16

Kommittéberättelse Ju 2018:05 utredningen, se dir. 2018:79

Utredningen om civilt försvar Ju 2018:05 Beteckning Ju 2018:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-11-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:79 Lokal Sammansättning Särskild utredare: Holmberg, Barbro, fr.o.m. 2019-05-06

2018-08-16

Kommittéberättelse N 2018:04 kommittén, se dir. 2018:85

Kommittén för teknologisk innovation och etik N 2018:04 Beteckning N 2018:04 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-10-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:85 Lokal Kommittén ska senast den 15 januari 2019 redovisa en

2018-08-16

Kommittéberättelse S 2018:09 utredningen, se dir. 2018:77, dir. 2019:83

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap S 2018:09 Beteckning S 2018:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-11-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:77, dir. 2019:83 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2018-08-09

Kommittéberättelse Ju 2018:F uppdraget, se PM Ju2018/04226/LP

Utreda och utvärdera vissa frågor avseende trafikbrott och sjöfylleri i enlighet med bilagd promemoria Ju 2018:F Beteckning Ju 2018:F Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-04-11 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-03 Direktiv för uppdraget, se PM Ju2018/04226/LP

2018-08-03

Kommittéberättelse Fi 2018:08 utredningen, se dir. 2018:75

Utredningen om grönt sparande Fi 2018:08 Beteckning Fi 2018:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-02 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:75 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020. Sammansättning

2018-08-02

Kommittéberättelse Fi 2018:07 kommittén, se dir. 2018:74

Jämlikhetskommissionen Fi 2018:07 Beteckning Fi 2018:07 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-10-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-02 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:74 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2020. Sammansättning

2018-08-02

Kommittéberättelse S 2018:08 utredningen, se dir. 2018:72

Utredningen om översyn av yrket personlig assistent S 2018:08 Beteckning S 2018:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-10-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:72 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2018-07-26

Kommittéberättelse U 2018:06 utredningen, se dir. 2018:73 och dir. 2019:3

Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk KLIVA U 2018:06 Beteckning U 2018:06 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-10-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:73 och dir. 2019:3

2018-07-26