Dokument & lagar (106 träffar)

Kommittéberättelse Fö 2017:B

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:B Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska sliútredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning

2017-12-20

Kommittéberättelse U 2017:A

Uppdrag att se över skyddet för forskningsresultat för undanröjande av hinder för innovation U 2017:A Beteckning U 2017:A Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2017-11-09 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-27 Direktiv för Lokal Uppdraget ska slutredovisas senast 29 december 2017- Sammansättning

2017-02-27

Kommittéberättelse UD 2017:A uppdraget, se dnr UD2017/17143/NIS

Uppdrag att utreda förutsättningarna för sammanslagna riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel UD 2017:A Beteckning UD 2017:A Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2017-11-09 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för uppdraget, se dnr UD2017/17143/NIS

2017-10-19

Kommittéberättelse Fi 2017:A uppdraget, se dnr. Fi2017/01630/PE

Tillgång till uppgifter om bank- och betalkonton med anledning av de reviderade fjärde penningtvättsdirektivet samt tillsyn och sanktioner för advokater med anledning av fjärde penningtvättsdirektivet Fi 2017:A Beteckning Fi 2017:A Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-01-11 Status Bokstavskommitté B

2017-03-30

Kommittéberättelse N 2017:01 utredningen, se dir. 2017:1

Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering N 2017:01 Beteckning N 2017:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-03-27 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:1 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-01-23

Kommittéberättelse Ku 2017:01 kommittén, se dir. 2017:33 och dir. 2017:53

Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation Ku 2017:01 Beteckning Ku 2017:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2018-03-28 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-23 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:33 och dir. 2017:53 Lokal Myndigheten Delegationen

2017-03-23

Kommittéberättelse Ju 2017:09 utredningen, se dir. 2017:45

Återvändandeutredningen Ju 2017:09 Beteckning Ju 2017:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:45 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-04-27

Kommittéberättelse Ju 2017:02 utredningen, se dir. 2017:9

Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt Ju 2017:02 Beteckning Ju 2017:02 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-02 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:9 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-02-02

Kommittéberättelse Fi 2017:01 utredningen, se dir. 2017:3

Kommittén om en tydligare budgetprocess Fi 2017:01 Beteckning Fi 2017:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-03-26 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:3 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

2017-01-19

Kommittéberättelse Ju 2017:15 utredningen, se dir. 2017:122

Ungdomsreduktionsutredningen Ju 2017:15 Beteckning Ju 2017:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-12-13

Kommittéberättelse Ju 2017:10 utredningen, se dir. 2017:55

2017 års fastighetsmäklarutredning Ju 2017:10 Beteckning Ju 2017:10 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:55 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2017-05-24

Kommittéberättelse Ju 2017:05 utredningen, se dir. 2017:15

2017 års räddningstjänstutredning Ju 2017:05 Beteckning Ju 2017:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:15 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2017-02-16

Kommittéberättelse Ju 2017:07 utredningen, se dir. 2017:28

Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap Ju 2017:07 Beteckning Ju 2017:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:28 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2017-03-16

Kommittéberättelse Ju 2017:11 utredningen, se dir. 2017:75

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Ju 2017:11 Beteckning Ju 2017:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:75 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2017-06-22

Kommittéberättelse Ju 2017:01 utredningen, se dir. 2017:4

Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång Ju 2017:01 Beteckning Ju 2017:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:4 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-01-19

Kommittéberättelse Ju 2017:06 utredningen, se dir. 2017:25

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv Ju 2017:06 Beteckning Ju 2017:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:25 Lokal

2017-03-09

Kommittéberättelse Ju 2017:04 utredningen, se dir. 2017:16

Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel Ju 2017:04 Beteckning Ju 2017:04 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:16 Lokal Uppdraget

2017-02-16

Kommittéberättelse S 2017:02 utredningen, se dir. 2017:26

Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld S 2017:02 Beteckning S 2017:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:26 Lokal Uppdraget

2017-03-09

Kommittéberättelse Fö 2017:03 utredningen, se dir. 2017:42 och dir. 2018:28

Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Fö 2017:03 Beteckning Fö 2017:03 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:42 och dir. 2018:28

2017-04-27

Kommittéberättelse Fö 2017:01 utredningen, se dir. 2017:30

En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland Fö 2017:01 Beteckning Fö 2017:01 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:30 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-03-23