Dokument & lagar (21 träffar)

Kommittéberättelse U 1972:07 kommissionen, se 1974 års riksdagsberättelse U 46, 1976 års kommittéberättelse U 25 och 1978 års kommittéberättelse del II UII och dir. 1977:105, 1995:99.

Bibelkommissionen U 1972:07 Beteckning U 1972:07 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2002-02-28 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1972-12-01 Direktiv för kommissionen, se 1974 års riksdagsberättelse U 46, 1976 års kommittéberättelse U 25 och 1978 års kommittéberättelse

1972-12-01

Framställning / redogörelse 1972:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGENS REVISORER 24.2.1972 Till riksdagen Riksdagens revisorers berättelse över verkställd granskning avriksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning under budgetåret 1970/71. I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen

1972-02-15

Framställning / redogörelse 1972:14 (pdf, 86 kB)

Framställning / redogörelse 1972:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGENS REVISORER 24.2.1972 Till riksdagen Riksdagens revisorers berättelse över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1971. I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS

1972-02-15

Framställning / redogörelse 1972:13 (pdf, 79 kB)

Framställning / redogörelse 1972:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND 9.2.1972 1972:12 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond till Riksdagen ingivna berättelse över stiftelsens verksamhet under år 1971 1 Riksdagen 1972. 2 sami Nr 12 Till Riksdagen Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens

1972-02-09

Framställning / redogörelse 1972:12 (pdf, 777 kB)

Framställning / redogörelse 1972:8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SVERIGES RIKSBANK 27.1.1972 Till Riksdagen Fullmäktiges i riksbanken förslag om dispositionen av riksbankens vinstmedel för år 1971 Jämlikt 16 bankoreglementet får bankofullmäktige överlämna följande förslag om disposition av riksbankens vinstmedel för

1972-01-27

Framställning / redogörelse 1972:8 (pdf, 64 kB)

Framställning / redogörelse 1972:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSGÄLDSKONTORET 20.1.1972 1972:7 FULLMÄKTIGES I RIKSGÄLDSKONTORET AVGIVNA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1971 1 Riksdagen 1972. 2 sami. Nr 7 Till Riksdagen Fullmäktige i riksgäldskontoret får härmed jämlikt 48 av det för verket gällande reglementet avge

1972-01-20

Framställning / redogörelse 1972:7 (pdf, 773 kB)

Framställning / redogörelse 1972:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGSBIBLIOTEKET 10.1.1972 1972:5 STYRELSENS FÖR RIKSDAGSBIBLIOTEKET AVGIVNA BERÄTTELSE ÖVER FÖRVALTNINGEN FÖR ÅR 1971 Riksdagen 1972. 2 sami. Nr 5 1972:5 Till Riksdagen Jämlikt 5 i reglemente för riksdagsbiblioteket får styrelsen härmed avgiva berättelse

1972-01-10

Framställning / redogörelse 1972:5 (pdf, 163 kB)

Framställning / redogörelse 1972:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SVERIGES RIKSBANK 20.1.1972 1972:6 FULLMÄKTIGES I RIKSBANKEN AVGIVNA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1971 1 Riksdagen 1972. 2 sami. Nr 6 i 3 Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 37 lagen för Sveriges Riksbank får fullmäktige i riksbanken avgiva härvid

1972-01-04

Framställning / redogörelse 1972:6 (pdf, 3368 kB)

Framställning / redogörelse 1972:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Framst. 1972:20 RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 14.11.1972 Dnr 283-A. 27/ 72 Till Riksdagen Anslag på tilläggsstat för budgetåret 1972/73 till Den inre riksdagsförvaltningen: Utredning om riksdagens hus ni. m. Med bifall till konstitutionsutskottets hemställan

1972-01-01

Framställning / redogörelse 1972:20 (pdf, 100 kB)

Framställning / redogörelse 1972:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Ber. 1972:18 NORDISKA RÅDETS 19.4.1972 SVENSKA DELEGATION Till Riksdagen Nordiska rådets svenska delegations berättelse för rådets tjugonde session Nordiska rådet höll sin tjugonde session den 1924 februari 1972 i Helsingfors. Tjugosex rekommendationer till

1972-01-01

Framställning / redogörelse 1972:18 (pdf, 1014 kB)

Framställning / redogörelse 1972:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 5.5.1972 Ber. 1972:17 Till Riksdagen Den svenska parlamentariska delegationens hos Europarådets rådgivande församlingredogörelse för församlingssessionerna under år 1971 Härmed får den svenska parlamentariska delegationen hos Europarådets rådgivande församling

1972-01-01

Framställning / redogörelse 1972:17 (pdf, 321 kB)

Framställning / redogörelse 1972:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Framst. 1972:16 SVERIGES RIKSBANK 16.3.1972 Till riksdagen Ändringar i bankoreglementet I sitt av 1971 års riksdag godkända betänkande rörande upprustning av riksbankens avdelningskontor i Göteborg hemställde finansutskottet FiU 1971:49 förutom om bemyndigande

1972-01-01

Framställning / redogörelse 1972:16 (pdf, 149 kB)

Framställning / redogörelse 1972:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Ber. 1972:15 RIKSDAGENS REVISORER 23.3.1972 Till riksdagen Riksdagens revisorers berättelse över verkställd granskning av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond, såvitt gäller verksamheten under år 1971. Riksdagens revisorer får härmed avge berättelse över verkställd

1972-01-01

Framställning / redogörelse 1972:15 (pdf, 58 kB)

Framställning / redogörelse 1972:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 16.2.1972 Dnr 54-A.27/72 Till Riksdagen Anslag på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1971/72 till Den inre riksdagsförvaltningen:Utredning om riksdagens hus m. m. Med bifall till konstitutionsutskottets hemställan i

1972-01-01

Framställning / redogörelse 1972:11 (pdf, 92 kB)

Framställning / redogörelse 1972:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSGÄLDSKONTORET 10.2.1972 Till Riksdagen Äng. fortsatt utgivning av otryckta ståndsprotokoll I femtonde huvudtiteln har på förslag av fullmäktige i riksgäldskontoret under anslagsrubriken Riksdagen:Utgivande av otryckta ståndsprotokoll för budgetåret 1972/73

1972-01-01

Framställning / redogörelse 1972:10 (pdf, 127 kB)

Framställning / redogörelse 1972:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 16.2.1972 Dnr 40-H.9/72 Till Riksdagen Berättelse om 1971 års verksamhet Riksdagens förvaltningsstyrelse får härmed avge berättelse om verksamheten inom riksdagens förvaltningskontor under år 1971. Förvaltningsstyrelsens sammansättning

1972-01-01

Framställning / redogörelse 1972:9 (pdf, 263 kB)

Framställning / redogörelse 1972:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGENS REVISORERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1971 1 Riksdagen 1972. 2 sami. Innehållsförteckning Riksdagens revisorers skrivelse 3 Den statsfinansiella utvecklingen 5 Skatteuppbörden 39 Viktigare förvaltningsorganisatoriska förändringar m. m. gg

1972-01-01

Framställning / redogörelse 1972:4 (pdf, 4063 kB)

Framställning / redogörelse 1972:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGEN PROTOKOLL BIHANG Sami. 2:1 Berättelse till 1972 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit 1972 Band C 1 BERÄTTELSE till 1972 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1972. En ingående

1972-01-01

Framställning / redogörelse 1972:1 (pdf, 17417 kB)

Framställning / redogörelse 1972:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGEN PROTOKOLL BIHANG Sami. 2:2 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet 1972 Band C 2 REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÄR 1971 Stockholm 1972 lil Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 69 riksdagsstadgan

1971-12-08

Framställning / redogörelse 1972:2 (pdf, 5000 kB)

Framställning / redogörelse 1972:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR Framst. 1972:19 2.10.1972 Dnr 193-C. 59/71 Till Riksdagen Tjänstebenämningarna inom riksdagen I en motion I:1228 till 1970 års riksdag, väckt i anledning av 1969 års organisationsutrednings betänkanden Enkammarriksdagens förvaltnings-

1971-05-13

Framställning / redogörelse 1972:19 (pdf, 304 kB)
Paginering