Dokument & lagar (263 träffar)

Motion 1972:1912 av herr Åsling m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1912 12 Nr 1912 av herr Åsling m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 143 med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen 1960:391m. m. Sverige har i avtalet med EEC preliminärt reserverat sig för möjligheten att tillämpa

1972-11-28

Motion 1972:1912 av herr Åsling m. fl. (pdf, 69 kB)

Motion 1972:1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1908 5 Nr 1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 135 angående avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen, m. m. EEC kan enligt art. 84 i Rom-traktaten etablera en gemensam sjöfartspolitik.

1972-11-28

Motion 1972:1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel (pdf, 50 kB)

Motion 1972:1897 av herr Johansson i Växjö m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1897 9 Nr 1897 av herr Johansson i Växjö m. fl. i anledning av Kungl. Maj ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. I Kungl. Maj:ts proposition 1972:133 framläggs förslag angående ändrad regional organisation av SJ. Det

1972-11-21

Motion 1972:1897 av herr Johansson i Växjö m. fl. (pdf, 93 kB)

Motion 1972:1883 av herr Andersson i Örebro m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1883 15 Nr 1883 av herr Andersson i Örebro m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 127 angående försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet m. m. Försörjningsberedskapsutredningens och Kungl. Maj:ts förslag till stöd åt TEKO-läder- och

1972-11-21

Motion 1972:1883 av herr Andersson i Örebro m. fl. (pdf, 52 kB)

Motion 1972:1848 av herr Hörberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1848 3 Nr 1848 av herr Hörberg m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. Propositionens lagförslag 2 stadgar att denna lag

1972-11-21

Motion 1972:1848 av herr Hörberg m. fl. (pdf, 48 kB)

Motion 1972:1846 av herr Hovhammar m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1846 13 Nr 1846 av herr Hovhammar m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. För att tillgodose de anställdas önskemål om medinflytande

1972-11-21

Motion 1972:1846 av herr Hovhammar m. fl. (pdf, 51 kB)

Motion 1972:1843 av herr Gustafson i Göteborg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1843 12 Nr 1843 av herr Gustafson i Göteborg m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. Riksdagen beslöt år 1971 med bifall

1972-11-21

Motion 1972:1843 av herr Gustafson i Göteborg m. fl. (pdf, 46 kB)

Motion 1972:1842 av herr Carlström m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1842 10 Nr 1842 av herr Carlström m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. Förslaget om offentliga styrelseledamöter i vissa

1972-11-21

Motion 1972:1842 av herr Carlström m. fl. (pdf, 56 kB)

Motion 1972:1902 av herr Persson i Heden m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1902 9 Nr 1902 av herr Persson i Heden m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. 1 Kungl. Maj:ts proposition 1972:133 föreläggs riksdagen förslag angående ändrad regional organisation av

1972-11-17

Motion 1972:1902 av herr Persson i Heden m. fl. (pdf, 55 kB)

Motion 1972:1834 av herr Tobé m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1834 3 Nr 1834 av herr Tobé m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr lil angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten. Bestämmelser om skyldighet för kommun att i vissa fall lösa mark, som omfattas av fastställd generalplan

1972-11-17

Motion 1972:1834 av herr Tobé m. fl. (pdf, 54 kB)

Motion 1972:1816 av herrar Gustafsson i Stenkyrka och Nilsson i Visby

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1816 17 Nr 1816 av herrar Gustafsson i Stenkyrka och Nilsson i Visby i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr lil angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten. I proposition 1972:11 1 föreslås en ortsklassificering omfattande

1972-11-16

Motion 1972:1816 av herrar Gustafsson i Stenkyrka och Nilsson i Visby (pdf, 111 kB)

Motion 1972:1803 av herr Öhvall m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1803 4 Nr 1803 av herr Öhvall m. fl. i anledning av Kungl. Majrts proposition nr lil angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten. I Kungl. Maj:ts proposition 1972:lil, bil. I, framlägges bl. a. förslag till regionalpolitisk

1972-11-16

Motion 1972:1803 av herr Öhvall m. fl. (pdf, 47 kB)

Motion 1972:1782 av herr Andersson i Örebro m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 1782-1785 år 1972 Mot. 1972 1782-1785 Nr 1782 av herr Andersson i Örebro m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr lil angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten. Enligt gällande lagstiftning erhålls etableringstillstånd

1972-11-16

Motion 1972:1782 av herr Andersson i Örebro m. fl. (pdf, 61 kB)

Motion 1972:1786 av herr Eriksson i Bäckmora m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 17861793 år 1972 Mot. 1972 1786-1793 Nr 1786 av herr Eriksson i Bäckmora m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr lil angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten. I proposition 1972:1 11 bil. 2 och 3 angående regional

1972-11-14

Motion 1972:1786 av herr Eriksson i Bäckmora m. fl. (pdf, 91 kB)

Motion 1972:1768 av herr Magnusson i Borås m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 17681771 år 1972 Mot. 1972 1768-1771 Nr 1768 av herr Magnusson i Borås m. fl. i anledning av Kungl. Maj.ls proposition nr 110 med förslag till tullag, m. m. Proposition 1972:110 med förslag till tullag, m. m. bygger i huvudsak på två betänkanden

1972-11-14

Motion 1972:1768 av herr Magnusson i Borås m. fl. (pdf, 56 kB)

Motion 1972:1767 av herr Hyltander m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1767 17 Nr 1767 av herr Hyltander m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 109 med förslag till expropriationslag m. m. I praxis har regeringen medgivit kommunerna långvariga anstånd med att fullfölja ärenden till domstol för att få betalningsfrågan

1972-11-14

Motion 1972:1767 av herr Hyltander m. fl. (pdf, 43 kB)

Motion 1972:1761 av herr Karl Bengtsson i Varberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1761 2 Nr 1761 av herr Karl Bengtsson i Varberg m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 109 med förslag till expropriationslag m. m. Propositionen har i allt väsentligt samma principiella innehåll som 1971 års proposition om ändringar

1972-11-14

Motion 1972:1761 av herr Karl Bengtsson i Varberg m. fl. (pdf, 109 kB)

Motion 1972:1746 av herr Andersson i Örebro m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 17461754 år 1972 Mot. 1972 1746-1754 Nr 1746 av herr Andersson i Örebro m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 100 med förslag till lag om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare. För att underlätta

1972-11-07

Motion 1972:1746 av herr Andersson i Örebro m. fl. (pdf, 64 kB)

Motion 1972:1744 av herr Dahlgren m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1744 15 Nr 1744 av herr Dahlgren m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 115 med förslag till förordning om ändring i förordningen 1922:260 om automobilskatt, m. m. I proposition 1972:1 15 föreslås bl. a. att Kungl. Maj:t bemyndigas att

1972-10-31

Motion 1972:1744 av herr Dahlgren m. fl. (pdf, 130 kB)

Motion 1972:1707 av herr Börjesson i Glömminge m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 17071709 ar 1972 Mot. 1972 1707-1709 Nr 1707 av herr Börjesson i Glömminge m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 99 med förslag till lag om körning i terräng med motordrivet fordon. I syfte att komma till rätta med de olägenheter,

1972-05-29

Motion 1972:1707 av herr Börjesson i Glömminge m. fl. (pdf, 38 kB)