Dokument & lagar (1 918 träffar)

Motion 1972:1857 av herrar Andersson i Södertälje och Wictorsson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1857 3 Nr 1857 av herrar Andersson i Södertälje och Wictorsson i anledning av Kungl. Maj ds proposition nr 120 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928370m. m. En villafastighet beskattas i dag efter fastställda schablonregler.

1972-11-21

Motion 1972:1857 av herrar Andersson i Södertälje och Wictorsson (pdf, 43 kB)

Motion 1972:1856 av herr Adolfsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 18561862 år 1972 Mot. 1972 1856-1862 Nr 1856 av herr Adolfsson m. fl. i anledning av Kungl. Maj ds proposition nr 120 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370m. m. I Kungl. Maj:ts proposition 1972:120, Jordbruksbeskattning,

1972-11-21

Motion 1972:1856 av herr Adolfsson m. fl. (pdf, 43 kB)

Motion 1972:1855 av herr Adolfsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1855 17 Nr 1855 av herr Adolfsson m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 120 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370m. m. Genom bokföringsmässig redovisning för jordbruk erhålles större möjligheter till resultatutjämning

1972-11-21

Motion 1972:1855 av herr Adolfsson m. fl. (pdf, 40 kB)

Motion 1972:1853 av herr Svensson i Malmö m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1853 13 Nr 1853 av herr Svensson i Malmö m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. I proposition 1972:116 föreslås dels lag

1972-11-21

Motion 1972:1853 av herr Svensson i Malmö m. fl. (pdf, 41 kB)

Motion 1972:1852 av herr Möller i Göteborg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1852 11 Nr 1852 av herr Möller i Göteborg m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. I förslaget till styrelserepresentation

1972-11-21

Motion 1972:1852 av herr Möller i Göteborg m. fl. (pdf, 50 kB)

Motion 1972:1851 av herr Levin

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1851 9 Nr 1851 av herr Levin i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. Genom förslaget till lag om styrelserepresentation för de

1972-11-21

Motion 1972:1851 av herr Levin (pdf, 58 kB)

Motion 1972:1850 av herr Karlsson i Huskvarna m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1850 7 Nr 1850 av herr Karlsson i Huskvarna m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. I Kungl. Maj:ts proposition 1972:116

1972-11-21

Motion 1972:1850 av herr Karlsson i Huskvarna m. fl. (pdf, 41 kB)

Motion 1972:1849 av herrar Olof Johansson i Stockholm och Andersson i Nybro

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1849 5 Nr 1849 av herrar Olof Johansson i Stockholm och Andersson i Nybro i anledning av Kungl. Maj ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. Demokratiska

1972-11-21

Motion 1972:1849 av herrar Olof Johansson i Stockholm och Andersson i Nybro (pdf, 47 kB)

Motion 1972:1848 av herr Hörberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1848 3 Nr 1848 av herr Hörberg m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. Propositionens lagförslag 2 stadgar att denna lag

1972-11-21

Motion 1972:1848 av herr Hörberg m. fl. (pdf, 48 kB)

Motion 1972:1847 av herr Hugosson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 18471855 år 1972 Mot. 1972 1847-1855 Nr 1847 av herr Hugosson m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. I proposition 1972:116

1972-11-21

Motion 1972:1847 av herr Hugosson m. fl. (pdf, 49 kB)

Motion 1972:1846 av herr Hovhammar m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1846 13 Nr 1846 av herr Hovhammar m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. För att tillgodose de anställdas önskemål om medinflytande

1972-11-21

Motion 1972:1846 av herr Hovhammar m. fl. (pdf, 51 kB)

Motion 1972:1845 av herr Hermansson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1845 9 Nr 1845 av herr Hermansson m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. Förslaget om att de anställda under vissa förutsättningar

1972-11-21

Motion 1972:1845 av herr Hermansson m. fl. (pdf, 120 kB)

Motion 1972:1844 av herr Helén m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 1844-1846 år 1972 Nr 1844 av herr Helén m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. Sammanfattning Som första politiska parti

1972-11-21

Motion 1972:1844 av herr Helén m. fl. (pdf, 224 kB)

Motion 1972:1843 av herr Gustafson i Göteborg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1843 12 Nr 1843 av herr Gustafson i Göteborg m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. Riksdagen beslöt år 1971 med bifall

1972-11-21

Motion 1972:1843 av herr Gustafson i Göteborg m. fl. (pdf, 46 kB)

Motion 1972:1842 av herr Carlström m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1842 10 Nr 1842 av herr Carlström m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. Förslaget om offentliga styrelseledamöter i vissa

1972-11-21

Motion 1972:1842 av herr Carlström m. fl. (pdf, 56 kB)

Motion 1972:1840 av fröken Bergström m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 18401843 år 1972 Mot. 1972 1840-1843 Nr 1840 av fröken Bergström m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 116 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m. I propositionen

1972-11-21

Motion 1972:1840 av fröken Bergström m. fl. (pdf, 35 kB)

Motion 1972:1902 av herr Persson i Heden m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1902 9 Nr 1902 av herr Persson i Heden m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. 1 Kungl. Maj:ts proposition 1972:133 föreläggs riksdagen förslag angående ändrad regional organisation av

1972-11-17

Motion 1972:1902 av herr Persson i Heden m. fl. (pdf, 55 kB)

Motion 1972:1839 av herrar Winberg och Nordgren

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1839 2 Nr 1839 av herrar Winberg och Nordgren i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. Kungl. Maj:t har i propositionen 1972:133 lagt fram förslag till ändrad regional organisation av SJ. Även

1972-11-17

Motion 1972:1839 av herrar Winberg och Nordgren (pdf, 87 kB)

Motion 1972:1838 av herr Lindkvist

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 1838-1839 år 1972 Mot. 1972 1838-1839 Nr 1838 av herr Lindkvist i anledning av Kungl. Maj ås proposition nr 124 med förslag angående åtgärder för ökad bostadsförbättringsverksamhet m. m. I propositionen 1972:124 förslås riksdagen medge att bostadslån

1972-11-17

Motion 1972:1838 av herr Lindkvist (pdf, 27 kB)

Motion 1972:1837 av herrar Åsling och Stjernström

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1837 Nr 1837 av herrar Åsling och Stjernström i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr lil angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten. Behovet av ett övergripande regionalpolitisk handlingsprogram har under lång tid varit

1972-11-17

Motion 1972:1837 av herrar Åsling och Stjernström (pdf, 184 kB)