Dokument & lagar (2 663 träffar)

Motion 1972:1723 av herr Helén m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 1723 år 1972 Mot. 1972:1723 Nr 1723 av herr Helén m. fl. om sysselsättningsstimulerande åtgärder. A. Inledning Den höga arbetslösheten visar att regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Andra tecken på detta är en fortsatt hög inflationstakt,

1973-10-24

Motion 1972:1723 av herr Helén m. fl. (pdf, 422 kB)

Motion 1972:1917 av herr Lidgård m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1917 4 Nr 1917 av herr Lidgård m. fl. i anledning av Kungl. Majds proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m. I propositionen 1972:132 föreslås att något annat krav på behörighet som offentligt biträde än ett allmänt

1972-12-04

Motion 1972:1917 av herr Lidgård m. fl. (pdf, 38 kB)

Motion 1972:1916 av herr Larsson i Luttra m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 19161917 år 1972 Mot. 1972 1916-1917 Nr 1916 av herr Larsson i Luttra m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m. Rättshjälp genom offentligt biträde I Kungl. Maj:ts proposition

1972-12-04

Motion 1972:1916 av herr Larsson i Luttra m. fl. (pdf, 97 kB)

Motion 1972:1915 av herr Wiklund i Stockholm m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1915 4 Nr 1915 av herr Wiklund i Stockholm m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m. Det regeringsförslag som nu framlagts utgör enligt vår mening en i stort sett tillfredsställande

1972-12-01

Motion 1972:1915 av herr Wiklund i Stockholm m. fl. (pdf, 82 kB)

Motion 1972:1914 av herr Petersson i Röstånga m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 19141915 år 1972 Mot. 1972 1914-1915 Nr 1914 av herr Petersson i Röstånga m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m. Det regeringsförslag som nu framlagts utgör enligt vår mening

1972-12-01

Motion 1972:1914 av herr Petersson i Röstånga m. fl. (pdf, 86 kB)

Kommittéberättelse U 1972:07 kommissionen, se 1974 års riksdagsberättelse U 46, 1976 års kommittéberättelse U 25 och 1978 års kommittéberättelse del II UII och dir. 1977:105, 1995:99.

Bibelkommissionen U 1972:07 Beteckning U 1972:07 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2002-02-28 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1972-12-01 Direktiv för kommissionen, se 1974 års riksdagsberättelse U 46, 1976 års kommittéberättelse U 25 och 1978 års kommittéberättelse

1972-12-01

Motion 1972:1912 av herr Åsling m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1912 12 Nr 1912 av herr Åsling m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 143 med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen 1960:391m. m. Sverige har i avtalet med EEC preliminärt reserverat sig för möjligheten att tillämpa

1972-11-28

Motion 1972:1912 av herr Åsling m. fl. (pdf, 69 kB)

Motion 1972:1911 av herr Hermansson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 19111913 år 1972 Mot. 1972 1911-1913 Nr 1911 av herr Hermansson m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 135 angående avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen, m. m. I Efter det andra världskriget gjorde sig strävandena att ena

1972-11-28

Motion 1972:1911 av herr Hermansson m. fl. (pdf, 318 kB)

Motion 1972:1910 av herr Helén m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 1910 år 1972 Nr 1910 av herr Helén m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 135 angående avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen, m. m. Det är mycket betydelsefulla steg i det europeiska samarbetets historia som tagits genom de

1972-11-28

Motion 1972:1910 av herr Helén m. fl. (pdf, 380 kB)

Motion 1972:1909 av herr Bohman m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1909 7 Nr 1909 av herr Bohman m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 135 angående avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen, m. m. Utvecklingen inom de europeiska gemenskaperna är ett enastående exempel på mellanstatlig samverkan

1972-11-28

Motion 1972:1909 av herr Bohman m. fl. (pdf, 121 kB)

Motion 1972:1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1908 5 Nr 1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 135 angående avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen, m. m. EEC kan enligt art. 84 i Rom-traktaten etablera en gemensam sjöfartspolitik.

1972-11-28

Motion 1972:1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel (pdf, 50 kB)

Motion 1972:1907 av herr Larsson i Luttra m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1907 4 Nr 1907 av herr Larsson i Luttra m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 134 med förslag till lag om kyrkofullmäktigeval, m. m. Kungl. Maj:ts proposition nr 134 innehåller förslag till lag om kyrkofullmäktigeval. Vi har i huvudsak

1972-11-28

Motion 1972:1907 av herr Larsson i Luttra m. fl. (pdf, 36 kB)

Motion 1972:1906 av herr Hugosson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1906 2 Nr 1906 av herr Hugosson i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m. I Kungl. Maj:ts proposition 1972:132 framläggs förslag som kan sägas vara kompletteringar till den rättshjälpsreform,

1972-11-28

Motion 1972:1906 av herr Hugosson (pdf, 40 kB)

Motion 1972:1905 av herr Norrby i Åkersbergs

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 19051909 år 1972 Mot. 1972 1905-1909 Nr 1905 av herr Norrby i Åkersbergs i anledning av Kungl. Maj ås proposition nr 130 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1972/73. Sedan riksdagen våren 1971 beslutade om omlokalisering

1972-11-28

Motion 1972:1905 av herr Norrby i Åkersbergs (pdf, 29 kB)

Motion 1972:1913 av herr Wennerfors

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1913 14 Nr 1913 av herr Wennerfors i anledning av skrivelse framst. 1972:20 från riksdagens förvaltningsstyrelse angående anslag på tilläggsstat för budgetåret 1972/73 till Den inre riksdagsförvaltningen:Utredning om riksdagens hus m. m. I en framställning

1972-11-27

Motion 1972:1913 av herr Wennerfors (pdf, 72 kB)

Motion 1972:1904 av herr Strindberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1904 13 Nr 1904 av herr Strindberg m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 138 med förslag till lag om ändring i brottsbalken, m. m. Militärstraffsakkunniga framhåller i betänkandet Militära straff och disciplinmedel SOU 1970:31 beträffande

1972-11-21

Motion 1972:1904 av herr Strindberg m. fl. (pdf, 76 kB)

Motion 1972:1903 av herrar Sellgren och Eriksson i Arvika

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1903 11 Nr 1903 av herrar Sellgren och Eriksson i Arvika i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. I proposition nr 133 föreslås ändrad regional organisation av statens järnvägar. De i propositionen

1972-11-21

Motion 1972:1901 av herr Olsson i Sundsvall

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1901 7 Nr 1901 av herr Olsson i Sundsvall i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. I Kungl. Majrts proposition 1972:133 framlägges ånyo förslag till ändringar i nuvarande regionala organisation

1972-11-21

Motion 1972:1901 av herr Olsson i Sundsvall (pdf, 52 kB)

Motion 1972:1899 av herr Magnusson i Kristinehamn m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 18991904 år 1972 Mot. 1972 1899-1904 Nr 1899 av herr Magnusson i Kristinehamn m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. I de beslut som trafikutskottet och riksdagen antog med anledning

1972-11-21

Motion 1972:1899 av herr Magnusson i Kristinehamn m. fl. (pdf, 110 kB)

Motion 1972:1898 av herr Larsson i Umeå

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1898 14 Nr 1898 av herr Larsson i Umeå i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. Propositionen 1972:133 avviker endast i ringa mån från propositionen 1971:147 som riksdagen avslog förra året. Riksdagen

1972-11-21

Motion 1972:1898 av herr Larsson i Umeå (pdf, 42 kB)