Dokument & lagar (149 träffar)

Riksdagens protokoll 1972:148

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:148 Fredagen den 29 december 1972 Fredagen den 29 december Kl. 12.00 Sedan herr talraannen beslutat att karamarens vid höstsessionens slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag företogs justering av protokollen

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:148 (pdf, 18 kB)

Riksdagens protokoll 1972:147

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:147 Lördagen den 16 december Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av herr tredje vice talmannen. Nr 147 Lördagen den 16 december 1972 Regional utveckling och hushållning med mark och vatten 1  Regional utveckling och

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:147 (pdf, 2593 kB)

Riksdagens protokoll 1972:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:146 Lördagen den 16 december Kl. 9.00 1  Justerades protokollet för den 8 innevarande månad. 2 Föredrogs  skatteutskottets betänkande  nr 68 angående uppskov raed behandlingen av visst ärende. Sedan kararaaren bifallit utskottets

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:146 (pdf, 6129 kB)

Riksdagens protokoll 1972:145

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:145 Fredagen den 15 december Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av herr tredje vice talmannen. Nr 145 Fredagen den 15 december 1972 Regional utveckling och hushållning med mark och vatten 1  Regional utveckling och

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:145 (pdf, 3950 kB)

Riksdagens protokoll 1972:144

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:144 Fredagen den 15 december Kl. 9.00 I  Justerades protokollet för den 7 innevarande månad. Nr 144 Fredagen den 15 december 1972 Regional utveckling och hushållning med mark och vatten 2 Meddelande ang. höstsessionens avslutning

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:144 (pdf, 7773 kB)

Riksdagens protokoll 1972:143

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:143 Torsdagen den 14 december Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av herr förste vice talmannen. Nr 143 Torsdagen den 14 december 1972 Bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfastighet, m. m. 1  Bokföringsmässig 

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:143 (pdf, 6605 kB)

Riksdagens protokoll 1972:142

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:142 Torsdagen den 14 december Kl. 10.00 Förhandhngarna leddes till en början av herr förste vice talraannen. 1  Justerades protokollen för den 6 innevarande raånad. 2 Herr förste vice talraannen meddelade att herr Nilsson i Trobro

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:142 (pdf, 6000 kB)

Riksdagens protokoll 1972:141

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:141 Onsdagen den 13 december Kl. 19.30 Nr 141 Onsdagen den 13 december 1972 Ä ndrad regional organisation av SJ Förhandlingarna leddes av herr tredje vice talmannen. 1 Ändrad regional organisation av SJ forts.Fortsattes överläggningen

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:141 (pdf, 2420 kB)

Riksdagens protokoll 1972:140

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:140 Onsdagen den 13 december Kl. 10.00 Nr 140 Onsdagen den 13 december 1972 Konjunkturstimulerande åtgärder Förhandlingarna leddes till en början av herr förste vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 5 innevarande månad.

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:140 (pdf, 5894 kB)

Riksdagens protokoll 1972:139

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:139 Tisdagen den 12 december 1972 Tisdagen den 12 december 19 3Q Avtal med EEC, m. m. 1  Avtal med EEC, m. m. forts.Fortsattes överläggningen angående utrikesutskottets betänkande nr 20 och skatteutskottets betänkande nr 64. Herr

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:139 (pdf, 2566 kB)

Riksdagens protokoll 1972:138

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:138 Tisdagen den Tisdagen den 12 december  12 december 1972 Kl, 10,30 Avtal med EEC, m. m. 1  Justerades protokollet för den 4 innevarande månad. 2 Meddelande ang. höstsessionens avslutning Herr TALMANNEN yilrade Svaren på den till

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:138 (pdf, 5275 kB)

Riksdagens protokoll 1972:137

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:137 Måndagen den 11 december Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes av herr tredje vice talraannen. Nr 137 Måndagen den 11 december 1972 Ang. turisttrafiken på inlandsbanan 1 Ang. turisttrafiken på inlandsbanan Herr koraraunikationsministern

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:137 (pdf, 1189 kB)

Riksdagens protokoll 1972:136

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:136 Måndagen den 11 december Kl. 11.00 Förhandlingarna leddes till en början av herr tredje vice talmannen. Nr 136 Måndagen den 11 december 1972 Om stöd till förmedling av biståndsinsatser från kommuner och landsting till Vietnam

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:136 (pdf, 5433 kB)

Riksdagens protokoll 1972:135

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:135 Fredagen den 8 december Kl. 10.00 Nr 135 Fredagen den 8 december 1972 Ang. följderna av 1972 års försvarsbeslut 1  Justerades protokollet för den 30 november. 2 Ang. följderna av 1972 års försvarsbeslut Herr försvarsministern

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:135 (pdf, 4278 kB)

Riksdagens protokoll 1972:134

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:134 Torsdagen den 7 december KL 13.00 Förhandlingarna leddes till en början av herr förste vice talmannen. 1  Justerades protokollen för den 29 november. Nr 134 Torsdagen den 7 december 1972 Om åtgärder mot risker vid enbemanning

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:134 (pdf, 4249 kB)

Riksdagens protokoll 1972:133

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:133 Onsdagen den 6 december Kl. 19.30 Nr 133 Onsdagen den 6 december 1972 Åtgärder för ökad bostadsförbättringsverksamhet m. m. Förhandlingarna leddes till en början av herr tredje vice talmannen. 1  Åtgärder för ökad bostadsförbättringsverksamhet

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:133 (pdf, 3006 kB)

Riksdagens protokoll 1972:132

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:132 Onsdagen den 6 december Kl. 10.00 1  Justerades protokollet för den 28 november. 2 Föredrogs, men bordlades åter justitieutskottets betänkande nr 29, försvarsutskottets betänkande nr 24, kultumtskottets betänkande nr 24, utbildningsutskottets

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:132 (pdf, 4931 kB)

Riksdagens protokoll 1972:130

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:130 Måndagen den 4 december Kl. 11.00 Förhandlingarna leddes till en början av fru andre vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 24 november. Nr 130 Måndagen den 4 december 1972 Om förbättring av barntillsynsverksamheten

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:130 (pdf, 3335 kB)

Riksdagens protokoll 1972:129

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:129 Fredagen den 1 december Kl. 11.00 1  Justerades protokollet för den 23 november. 2 Ang. kontrollen av bilbälten m. m. Nr 129 Fredagen den 1 december 1972 Ang. kontrollen av bilbälten m. m. Herr kommunikationsministern NORLING

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:129 (pdf, 2367 kB)

Riksdagens protokoll 1972:128

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:128 Torsdagen den 30 november KL 13.00 1  Justerades protokollen för den 22 innevarande månad. Nr 128 Torsdagen den 30 november 1972 Om åtgärder för att lättare skilja femkronorsmyntet från enkronan 2 Om åtgärder för att lättare

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:128 (pdf, 4999 kB)