Dokument & lagar (4 035 träffar)

Motion 1976/77:1680 av herr Svensson i Skara m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1680 av herr Svensson i Skara m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken Sedan lång tid är det ett angeläget önskemål att få till stånd konkurrensneutralitet

1977-06-01

Motion 1976/77:1680 av herr Svensson i Skara m. fl. (pdf, 49 kB)

Motion 1976/77:1679 av herrar Göransson och Sörenson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77 1679-1680 Motion 1976/77:1679 av herrar Göransson och Sörenson med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken I propositionen 1975/76:122 lade den socialdemokratiska

1977-06-01

Motion 1976/77:1679 av herrar Göransson och Sörenson (pdf, 50 kB)

Motion 1976/77:1678 av herr Olsson i Edane m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1678 av herr Olsson i Edane m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken I propositionen 1976/77:155 föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen

1977-05-31

Motion 1976/77:1678 av herr Olsson i Edane m. fl. (pdf, 55 kB)

Motion 1976/77:1677 av herr Henrikson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77 1677-1678 Motion 1976/77:1677 av herr Henrikson m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:151 med förslag till bostadsförvaltningslag m. m. Inledningsvis vill vi uttala vår tillfredsställelse med att den borgerliga regeringen fullföljt det

1977-05-31

Motion 1976/77:1677 av herr Henrikson m. fl. (pdf, 49 kB)

Motion 1976/77:1676 av herr Werner m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77:1676 Motion 1976/77:1676 av herr Werner m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m. Sammanfattning Det föreliggande förslaget till arbetsmiljölag måste trots sina många brister ses som ett framsteg för den kamp

1977-05-31

Motion 1976/77:1676 av herr Werner m. fl. (pdf, 1113 kB)

Motion 1976/77:1675 av herr Palme m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77:1675 Motion 1976/77:1675 av herr Palme m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m. Motionens huvudsakliga innehåll I motionen konstateras att de riktlinjer som den socialdemokratiska regeringen angav för arbetsmiljöutredningens

1977-05-31

Motion 1976/77:1675 av herr Palme m. fl. (pdf, 881 kB)

Motion 1976/77:1674 av herrar Hugosson och Pettersson i Lund

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1674 av herrar Hugosson och Pettersson i Lund med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m. Inledning Den moderna teknologin, främst ADB-tekniken, har medfört en omvälvning av informationsbehandlingen. Den nya tekniken

1977-05-31

Motion 1976/77:1674 av herrar Hugosson och Pettersson i Lund (pdf, 126 kB)

Motion 1976/77:1673 av herrar Hagel och Lövenborg

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77 1673-1674 Motion 1976/77:1673 av herrar Hagel och Lövenborg med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m. Den i propositionen 1976/77:149 angivna grundregeln att arbetet skall anpassas till människans förutsättningar i

1977-05-31

Motion 1976/77:1673 av herrar Hagel och Lövenborg (pdf, 54 kB)

Motion 1976/77:1672 av herr Nilsson i Östersund m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77:1672 Motion 1976/77:1672 av herr Nilsson i Östersund m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m. Propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m. kommer att bl. a. ålägga yrkesinspektionen väsentligt ökade arbetsuppgifter.

1977-05-25

Motion 1976/77:1672 av herr Nilsson i Östersund m. fl. (pdf, 50 kB)

Motion 1976/77:1671 av fru Anér

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1671 av fru Anér med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m. Dagens och ännu mera framtidens arbetsmiljö kännetecknas i allt större utsträckning av att den är befolkad med datorer. Den stumma arbetskamraten, som datorn

1977-05-24

Motion 1976/77:1671 av fru Anér (pdf, 39 kB)

Motion 1976/77:1670 av herr Werner m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77 1670-1671 Motion 1976/77:1670 av herr Werner m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:147 om Sveriges bidrag till den femte påfyllnaden av Internationella utvecklingsfondens IDA resurser Regeringen har utfäst sig att förutsatt riksdagens

1977-05-23

Motion 1976/77:1670 av herr Werner m. fl. (pdf, 45 kB)

Motion 1976/77:1668 av herrar Hagel och Lövenborg

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1976/77:1668 av herrar Hagel och Lövenborg med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition Den borgerliga regeringens ekonomiska politik är klart

1977-05-20

Motion 1976/77:1668 av herrar Hagel och Lövenborg (pdf, 138 kB)

Motion 1976/77:1667 av herr Palme m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1667 av herr Palme m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition Med hänvisning till vad som anförts i särskild motion 1976/77:1666

1977-05-20

Motion 1976/77:1667 av herr Palme m. fl. (pdf, 30 kB)

Motion 1976/77:1666 av herr Palme m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion Mot. 1976/77 1666-1669 1976/77:1666 av herr Palme m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition I särskild motion om den ekonomiska politiken

1977-05-20

Motion 1976/77:1666 av herr Palme m. fl. (pdf, 41 kB)

Motion 1976/77:1665 av herr Palme m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77:1665 Motion 1976/77:1665 av herr Palme m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition Den internationella utvecklingen Den internationella

1977-05-20

Motion 1976/77:1665 av herr Palme m. fl. (pdf, 740 kB)

Motion 1976/77:1664 av herr Green

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1664 av herr Green med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition I propositionen 1976/77:150 bil. 2. Reviderat budgetförslag föreslås

1977-05-20

Motion 1976/77:1664 av herr Green (pdf, 41 kB)

Motion 1976/77:1663 av herr Blomkvist

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77 1663-1664 Motion 1976/77:1663 av herr Blomkvist med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition I regeringens proposition 1976/77:150 med

1977-05-20

Motion 1976/77:1663 av herr Blomkvist (pdf, 56 kB)

Motion 1976/77:1662 av herr Hörberg

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77:1662 Motion 1976/77:1662 av herr Hörberg med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition KONSUMTIONSBEGRÄNSNING, SYSSELSÄTTNINGSÖKNING OCH

1977-05-20

Motion 1976/77:1662 av herr Hörberg (pdf, 255 kB)

Motion 1976/77:1669 av fröken Hörlén m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 9 Motion 1976/77:1669 av fröken Hörlén m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition I propositionen 1976/77:150 föreslås bl. a. att gymnastik-

1977-05-18

Motion 1976/77:1669 av fröken Hörlén m. fl. (pdf, 44 kB)

Motion 1976/77:1661 av fru Lewén-Eliasson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 9 Motion 1976/77:1661 av fru Lewén-Eliasson m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:147 om Sveriges bidrag till den femte påfyilnaden av Internationella utvecklingsfondens ODA resurser I propositionen 1976/77:147 föreslår regeringen att riksdagen skall

1977-05-18

Motion 1976/77:1661 av fru Lewén-Eliasson m. fl. (pdf, 45 kB)