Dokument & lagar (175 träffar)

Proposition 1968:116

Kungl. Maj:ts proposition nr 116 år 1968 1 Nr 116 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av 1968 års internationella kaffeavtal given Stockholms slott den 29 mars 1968. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över handelsärenden för denna dag vill Kungl. Maj t härmed föreslå

1968-03-29

Proposition 1968:116 (pdf, 4704 kB)

Proposition 1968:112

Kungl. Maj:ts proposition nr 112 dr 1968 1 Nr 112 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 9:o och 17:o lagen den 26 maj 1909 nr 38 s. 3 om Kungl. Maj.ts regeringsrätt given Stockholms slott den 29 mars 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag

1968-03-29

Proposition 1968:112 (pdf, 392 kB)

Proposition 1968:111

Kungl. Maj:ts proposition nr 111 är 1068 1 Nr 111 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående avgift för innehav av navigeringsmottagare given Stockholms slott den 29 mars 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, bereda

1968-03-29

Proposition 1968:111 (pdf, 271 kB)

Proposition 1968:106

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 dr 1968 1 Nr 106 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kommunaltjänstemannalagen den 3 juni 1965 nr 275m. m.given Stockholms slott den 29 mars 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-03-29

Proposition 1968:106 (pdf, 680 kB)

Proposition 1968:98

Kungl. Maj.ts proposition nr 98 år 1968 1 Nr 98 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av förordningen den 18 juni 1864 nr 41 s. 1 angående utvidgad näringsfrihet, m. m.given Stockholms slott den 29 mars 1968. Kungl. Maj.t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-03-29

Proposition 1968:98 (pdf, 13324 kB)

Proposition 1968:96

Kungl. Maj.ts proposition nr 96 år 1968 1 Nr 96 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående försäljning av en fastighet i Sundsvall given Stockholms slott den 29 mars 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1968-03-29

Proposition 1968:96 (pdf, 180 kB)

Proposition 1968:95

Kungl. Maj.ts proposition nr 95 år 1968 1 Nr 95 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen om viss ändring i statens pensionslöneförordning, m.m.given Stockholms slott den 29 mars 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1968-03-29

Proposition 1968:95 (pdf, 2287 kB)

Proposition 1968:94

Kungl. Maj:ts proposition nr It i år 1968 1 Nr 94 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om fortsatt giltighet av likviditets- och kassakvotslagen den 25 maj 1962 nr 256m. jk.given Stockholms slott den 29 mars 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-03-29

Proposition 1968:94 (pdf, 555 kB)

Proposition 1968:90

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1968 1 Nr 90 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående den framtida dispositionen av vissa s. k. härads jordar given Stockholms slott den 29 mars 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna dag,

1968-03-29

Proposition 1968:90 (pdf, 263 kB)

Proposition 1968:84

Kungl. Maj.ts proposition nr 84 år 1968 1 Nr 84 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående kostnader för FN-stgrkan på Cypern given Stockholms slott den 29 mars 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

1968-03-29

Proposition 1968:84 (pdf, 215 kB)

Proposition 1968:83

Kungl. Maj:ts proposition nr 83 år 1968 1 Nr 83 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående teknisk och medicinsk utbildning och forskning i Linköping m. m.given Stockholms slott den 29 mars 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsärenden för

1968-03-29

Proposition 1968:83 (pdf, 5471 kB)

Proposition 1968:76

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1968 1 Nr 76 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående överlåtelse av viss staten tillhörig fast egendom m. m.given Stockholms slott den 29 mars 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag,

1968-03-29

Proposition 1968:76 (pdf, 371 kB)

Skrivelse 1968:78

Kungl. Maj.ts skrivelse nr 78 år 1968 1 Nr 78 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med överlämnande av redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation given Stockholms slott den 5 april 1968. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden för denna dag vill Kungl. Maj


Utskottsberedning:

Skrivelse 1968:78 (pdf, 3032 kB)

Proposition 1968:118

Kungl. Maj.ts proposition nr 118 år 1968 1 Nr 118 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående uppförande av förvaltningsbgggnad i kvarteret Garnisonen i Stockholm given Stockholms slott den 22 mars 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för

1968-03-22

Proposition 1968:118 (pdf, 375 kB)

Proposition 1968:100

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1968 1 Nr 100 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om mervärdeskatt, m. m.given Stockholms slott den 22 mars 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1968-03-22

Proposition 1968:100 (pdf, 10541 kB)

Proposition 1968:99

Kungl. Maj:ts proposition nr 99 år 1968 1 Nr 99 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i tulltaxan den 12 januari 1968 nr 25m. m.given Stockholms slott den 22 mars 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1968-03-22

Proposition 1968:99 (pdf, 3084 kB)

Proposition 1968:97

Kungl. Maj.ts proposition nr 97 år 1968 1 Nr 97 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående bemyndigande för Kungl. Maj.t att i vissa fall avstå allmänna arvsfondens rätt till arv given Stockholms slott den 22 mars 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1968-03-22

Proposition 1968:97 (pdf, 303 kB)

Proposition 1968:101

Knngl. Maj.ts proposition nr 101 år 1968 1 Nr 101 Knngl. Maj.ts proposition till riksdagen angående långtidsplan för det statliga utvecklingsbiståndet m. m.given Stockholms slott den 15 mars 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartements-finans-

1968-03-15

Proposition 1968:101 (pdf, 9679 kB)

Proposition 1968:89

Kungl. Maj.ts proposition nr 89 år 1968 1 Nr 89 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut, m. m.given Stockholms slott den 15 mars 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-03-15

Proposition 1968:89 (pdf, 4778 kB)

Proposition 1968:86

Kungt. Maj.ts proposition nr 86 år 1968 1 Nr 86 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet in. in. för anläggning som uppföres vid rikets gräns, m. m.given Stockholms slott den 15 mars 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande

1968-03-15

Proposition 1968:86 (pdf, 474 kB)