Dokument & lagar (175 träffar)

Proposition 1968:171 - höst

Kangl. Maj:ts proposition nr 171 år 1968 1 Nr 171 K un gMaj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 4:o och 16:o lagen den 26 maj 1909 nr 38 s. 3 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda

1968-11-08

Proposition 1968:171 - höst (pdf, 509 kB)

Proposition 1968:170 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1968 1 Nr 170 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring i lagen den 19 maj 19U nr 219 om djurskydd given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justi tieärenden

1968-11-08

Proposition 1968:170 - höst (pdf, 1986 kB)

Proposition 1968:169 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 769 år 1968 1 Nr 169 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande av ett konsortialavtal mellan staten och ASEA om samarbete på atomkraftområdet, m. in.given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-11-08

Proposition 1968:169 - höst (pdf, 819 kB)

Proposition 1968:168 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1968 1 Nr 168 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 4 skattestrafflagen den 11 juni 1943 nr 313m. m.given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-11-08

Proposition 1968:168 - höst (pdf, 672 kB)

Proposition 1968:167 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 1968 1 Nr 167 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående svenska bidrag till Internationella utvecklingsfonden IDAgiven Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag ur statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1968-11-08

Proposition 1968:167 - höst (pdf, 294 kB)

Proposition 1968:166 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 166 år 1968 1 Nr 166 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående domartjänster vid vissa underrätter given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1968-10-31

Proposition 1968:166 - höst (pdf, 223 kB)

Proposition 1968:165 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 165 år 1968 1 Nr 165 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående bestridande av kostnader för ett nyinrättat statsdepartement, m. in.given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1968-10-31

Proposition 1968:165 - höst (pdf, 480 kB)

Proposition 1968:164 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 16b år 1968 1 Nr 164 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om antalet statsdepartement och statsråd utan departement given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden

1968-10-31

Proposition 1968:164 - höst (pdf, 252 kB)

Proposition 1968:163 - höst

Kungi. Maj.ts proposition nr 163 år 1968 1 Nr 163 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ökning av garantifonden för Svenska skeppshypotekskassan given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1968-10-31

Proposition 1968:163 - höst (pdf, 257 kB)

Proposition 1968:162 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 162 år 1968 1 Nr 162 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att i visst fall avstå arv som tillfallit allmänna arvsfonden given Stockholms slott den 18 oktober 1968. Kungl. Maj t vilt härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-10-18

Proposition 1968:162 - höst (pdf, 575 kB)

Proposition 1968:161 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1968 1 Nr 161 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, m. mgiven Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda statsrådsprotokoll över justitieärenden och lagrådets protokoll,

1968-10-31

Proposition 1968:161 - höst (pdf, 3294 kB)

Proposition 1968:160 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 160 år 1968 1 Nr 160 Kungl. Maj:t$ proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 1 mom. vägtrafikförordningen den 28 september 1951 nr 6A8given Stockholms slott den 25 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-10-25

Proposition 1968:160 - höst (pdf, 2061 kB)

Proposition 1968:159 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1968 1 Nr 159 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 nr 272given Stockholms slott den 18 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1968-10-18

Proposition 1968:159 - höst (pdf, 1166 kB)

Proposition 1968:158 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1968 1 Nr 158 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den 30 april 195b nr 193m. m.given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden

1968-10-31

Proposition 1968:158 - höst (pdf, 4217 kB)

Proposition 1968:157 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 157 år 1968 1 Nr 157 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 12 handelsbalken given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets

1968-10-31

Proposition 1968:157 - höst (pdf, 474 kB)

Proposition 1968:156 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 156 år 1968 1 Nr 156 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i tulltaxan den 12 januari 1968 nr 25m. in.given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1968-11-08

Proposition 1968:156 - höst (pdf, 1026 kB)

Proposition 1968:155 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 155 år 1968 1 Nr 155 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69 given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet för denna dag, föreslå

1968-10-31

Proposition 1968:155 - höst (pdf, 2252 kB)

Proposition 1968:154 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 15b år 1968 1 Nr 154 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370m.m.given Stockholms slott den 25 oktober 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1968-10-25

Proposition 1968:154 - höst (pdf, 8920 kB)

Proposition 1968:153 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1968 1 Nr 153 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om fusion inom stadshgpoteks- och bostadskreditinstitutionerna, in. m.given Stockholms slott den 25 oktober 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-10-25

Proposition 1968:153 - höst (pdf, 2122 kB)

Proposition 1968:152 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 152 år 1968 1 Nr 152 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om avgränsning av kontinentalsockeln given Stockholms slott den 18 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-07-24

Proposition 1968:152 - höst (pdf, 1203 kB)