Dokument & lagar (94 träffar)

Riksdagens protokoll 1968:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 45 ANDRA KAMMAREN 1968 1230 december Debatter eu. m. Torsdagen den 12 december Svar på frågor av: herr Hugosson s ang. den grekiska konsulärrepresentationen i Sverige herr Lindahl s ang. viss rådgivning till beskickningschefer.herr Ullsten fp ang. åtgärder mot vapenexport till Nigeria.herr

1968-12-30

Riksdagens protokoll 1968:45 (pdf, 5747 kB)

Riksdagens protokoll 1968:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 45 FÖRSTA KAMMAREN 1968 12 december Debatter m. m. Torsdagen den 12 december Sid. Svar på enkla frågor: av herr Larsson, Lars, s ang. direktiven för utredningen rörande tillsynen över lotteriverksamhet 3 av herr Hermansson ep ang. viss tillämpning av patentlagens bestämmelser om tryckningsavgift

1968-12-11

Riksdagens protokoll 1968:45 (pdf, 4057 kB)

Riksdagens protokoll 1968:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 44 ANDRA KAMMAREN 1968 11 december Debatter m. m. Onsdagen den 11 december fm. Sid. Viss ersättning till arrendatorer i anledning av utvidgning av Präst tomta skjutfält.3 Riktlinjer för det frivilliga skolväsendet.6 Domartjänster vid vissa underrätter.33 Bestridande av kostnader för ett

1968-12-11

Riksdagens protokoll 1968:44 (pdf, 9284 kB)

Riksdagens protokoll 1968:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 44 FÖRSTA KAMMAREN 1968 11 december Debatter m. m. Onsdagen den 11 december Sid. Näringspolitiken 4 Svar på interpellation av herr Wallmark h ang. vissa frågor inom arbetsmarknadspolitiken 5 Fördelning av anslag till atomenergiforskning m. m.28 Svensk anslutning till ett system med särskilda

1968-12-10

Riksdagens protokoll 1968:44 (pdf, 7776 kB)

Riksdagens protokoll 1968:43

Nr 43 ANDRA KAMMAREN 1968 910 december Debatter m. m. Tisdagen den 10 december Svar på interpellation av herr Gustavsson i Alvesta ep ang. arbetsmarknadsutbildningen. Lokalisering av flygplatser inom stockholmsregionen och utredning om lokalflygplats för Stockholm.Bemyndigande för Kungl. Maj:t att i visst fall avstå

1968-12-09

Riksdagens protokoll 1968:43 (pdf, 1532 kB)

Riksdagens protokoll 1968:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 ANDRA KAMMAREN 1968 56 december Debatter m. m. Torsdagen den 5 december Sid. Svar på frågor av: herr Lindström s ang. vissa disciplinbrott av värnpliktiga.5 herr Werbro fp ang. användandet av blodgivarkort som identitetshandling och fröken Ljungberg h ang. skärpning av identi tetskontrollen

1968-12-06

Riksdagens protokoll 1968:42 (pdf, 7828 kB)

Riksdagens protokoll 1968:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 ANDRA KAMMAREN 34 december Debatter m. m. Tisdagen den 3 december Svar på interpellationer av: herr Thylén h ang. anvisande av statliga medel för Lutherhj alpens och Röda Korsets hjälpverksamhet.herr Lorentzon vpk ang. tillverkning av visst bekämpningsmedel mot oljeskador.herr Johansson

1968-12-04

Riksdagens protokoll 1968:41 (pdf, 11062 kB)

Riksdagens protokoll 1968:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 FÖRSTA KAMMAREN 1968 34 december Debatter m. m. Tisdagen den 3 december Sid. Svar på interpellationer: av herr Werner vpk ang. bostadsbyggandet 5 av herr Larsson, Thorsten, ep ang. allmänt ombud i socialförsäkringsmål 12 av herr Björk s ang. lämplighetsprövning av blivande präster 16

1968-12-04

Riksdagens protokoll 1968:41 (pdf, 6259 kB)

Riksdagens protokoll 1968:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 FÖRSTA KAMMAREN 1968 2127 november Debatter m. m. Torsdagen den 21 november Svar på enkla frågor: av herr Österdahl fp ang. sjukpenning vid arbetsvärd.av herr Eriksson, Karl-Erik, fp ang. trafiksäkerhetsåtgärder till förhindrande av älgolyckor.7 Meddelande ang. enkel fråga av herr Svanström

1968-11-20

Riksdagens protokoll 1968:39 (pdf, 2987 kB)

Riksdagens protokoll 1968:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 FÖRSTA KAMMAREN 1920 november 1968 Debatter m. m. Tisdagen den 19 november Sid. Svar på interpellation av herr Olsson, Johan, ep ang. genomförandet av kommunindelningsreformen 3 Interpellationer: av fru Diesen h ang. anställningstryggheten för skådespelare 20 av herr Lundberg h ang.

1968-11-20

Riksdagens protokoll 1968:38 (pdf, 4209 kB)

Riksdagens protokoll 1968:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 37 ANDRA KAMMAREN 1968 1415 november Debatter m. m. Sid. Torsdagen den 14 november fm. Svar på frågor av: herr Larsson i Borrby ep ang. diplomatiskt erkännande av Nordvietnam 5 herr Öhvall fp ang. åtgärder mot läkarbristen i Norrbottens län.6 herr Westberg fp ang. utredning rörande sjukvårdens

1968-11-15

Riksdagens protokoll 1968:37 (pdf, 8005 kB)

Riksdagens protokoll 1968:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 37 FÖRSTA KAMMAREN 1968 1415 november Debatter in. m. Torsdagen den 14 november Svar på enkla frågor: av herr Björk s ang. utbyggande av statistiska centralbyråns möjligheter att åtaga sig opinionsundersökningar, m. m. av herr Berglund s ang. väntetiderna vid dermato-allergologiska kliniken

1968-11-15

Riksdagens protokoll 1968:37 (pdf, 2947 kB)

Riksdagens protokoll 1968:36

RIKSDAGENS Hf PROTOKOLL Nr 36 ANDRA KAMMAREN 1968 13 november Debatter m. m. Onsdagen den 13 november fm. Sid. Allmänpolitisk debatt.4 Interpellation av herr Hector vpk ang. utvigdning av den statliga företagsamheten i Värmlands län.83 Onsdagen den 13 november em. Allmänpolitisk debatt forts.84 Meddelande ang.

1968-11-14

Riksdagens protokoll 1968:36 (pdf, 7885 kB)

Riksdagens protokoll 1968:36

RIKSDAGENS Wétm a;PROTOKOLL Nr 36 FÖRSTA KAMMAREN 1968 13 november Debatter m. in. Onsdagen den 13 november Sid. Allmänpolitisk debatt 1 Första kammarens protokoll 1968. Nr 36 Onsdagen den 13 november 1968 fm. Nr 36 3 Onsdagen den 13 november förmiddagen Kammaren sammanträdde kl. 10.00. Justerades protokollet

1968-11-12

Riksdagens protokoll 1968:36 (pdf, 7596 kB)

Riksdagens protokoll 1968:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 34 FÖRSTA KAMMAREN 1968 31 oktober6 november Debatter m. m. Torsdagen den 31 oktober Sid. Svar på enkla frågor: av herr Österdahl fp ang. arbets- och inkomstvillkor för om ställningsbidrag 5 av herr Wikberg ep ang. förstärkande av den svenska ut landsrepresentationen med skoglig expertis

1968-11-05

Riksdagens protokoll 1968:34 (pdf, 4347 kB)

Riksdagens protokoll 1968:34

RIKSDAGENS Tf PROTOKOLL Nr 34 ANDRA KAMMAREN 1968 31 oktober6 november Debatter m. m. Torsdagen den 31 oktober Sid. Svar på frågor av: herr Sjöholm fp ang. fördelningen av det statliga partistödet.5 herr Thunborg vpk ang. rätt till betald hemresa för personer som erhållit arbete utom hemorten.6 herr Jönsson i

1968-11-03

Riksdagens protokoll 1968:34 (pdf, 6268 kB)

Riksdagens protokoll 1968:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 32 ANDRA KAMMAREN 1968 1824 oktober Debatter m. m. Fredagen den 18 oktober Sid. Interpellation av herr Eliasson i Sundborn ep ang. informationen i samhällsplaneringsfrågor.3 Meddelande om enkla frågor av: fru Ryding vpk ang. förvandling från hel till halv invaliditetsersättning. 6 herr

1968-10-24

Riksdagens protokoll 1968:32 (pdf, 1024 kB)

Riksdagens protokoll 1968:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 31 FÖRSTA KAMMAREN 1968 1617 oktober Debatter m. m. Onsdagen den 16 oktober Sid. Hälsningsord av talmannen 3 Minnesord över herr Anderson, Carl Albert.3 Interpellationer: av herr Ahlmark fp ang. upprättande av ett Latinamerika institut m. m.5 av herr Sörenson fp ang. utbildning i psykoterapi.6

1968-10-07

Riksdagens protokoll 1968:31 (pdf, 1036 kB)

Riksdagens protokoll 1968:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 31 ANDRA KAMMAREN 1968 1617 oktober Debatter m. in. Onsdagen den 16 oktober Sid. Hälsningsanförande.3 Minnesord över avliden ledamot av kammaren.3 Meddelande ang. sammanträdestider m. m.5 Interpellationer av: herr Wiklund i Stockholm fp ang. åtgärder mot buller.6 fru Eriksson i Stockholm

1968-09-11

Riksdagens protokoll 1968:31 (pdf, 1542 kB)

Kommittéberättelse Jo 1968:A beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167, dir. 1997:153, dir. 1998:13, dir. 1998:65, dir. 1998:72, dir. 2011:67 och dir. 2015:78

Miljövårdsberedningen Jo 1968:A Organ inom Regeringskansliet Beteckning Jo 1968:A Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2019-10-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1968-06-28 Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167,

1968-06-28