Dokument & lagar (94 träffar)

Riksdagens protokoll 1968:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 45 FÖRSTA KAMMAREN 1968 12 december Debatter m. m. Torsdagen den 12 december Sid. Svar på enkla frågor: av herr Larsson, Lars, s ang. direktiven för utredningen rörande tillsynen över lotteriverksamhet 3 av herr Hermansson ep ang. viss tillämpning av patentlagens bestämmelser om tryckningsavgift

1968-12-11

Riksdagens protokoll 1968:45 (pdf, 4057 kB)

Riksdagens protokoll 1968:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 45 ANDRA KAMMAREN 1968 1230 december Debatter eu. m. Torsdagen den 12 december Svar på frågor av: herr Hugosson s ang. den grekiska konsulärrepresentationen i Sverige herr Lindahl s ang. viss rådgivning till beskickningschefer.herr Ullsten fp ang. åtgärder mot vapenexport till Nigeria.herr

1968-12-30

Riksdagens protokoll 1968:45 (pdf, 5747 kB)

Riksdagens protokoll 1968:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 44 FÖRSTA KAMMAREN 1968 11 december Debatter m. m. Onsdagen den 11 december Sid. Näringspolitiken 4 Svar på interpellation av herr Wallmark h ang. vissa frågor inom arbetsmarknadspolitiken 5 Fördelning av anslag till atomenergiforskning m. m.28 Svensk anslutning till ett system med särskilda

1968-12-10

Riksdagens protokoll 1968:44 (pdf, 7776 kB)

Riksdagens protokoll 1968:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 44 ANDRA KAMMAREN 1968 11 december Debatter m. m. Onsdagen den 11 december fm. Sid. Viss ersättning till arrendatorer i anledning av utvidgning av Präst tomta skjutfält.3 Riktlinjer för det frivilliga skolväsendet.6 Domartjänster vid vissa underrätter.33 Bestridande av kostnader för ett

1968-12-11

Riksdagens protokoll 1968:44 (pdf, 9284 kB)

Riksdagens protokoll 1968:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 43 FÖRSTA KAMMAREN 1968 910 december Debatter m. m. Måndagen den 9 december Sid. Svar på interpellation av herr Lundberg h ang. samordning mellan värnpliktstjänstgöring och högre studier 3 Tisdagen den 10 december Svar på interpellationer: av herr Brundin h ang. barnavårdsnämndernas handlägg

1968-01-01

Riksdagens protokoll 1968:43 (pdf, 2326 kB)

Riksdagens protokoll 1968:43

Nr 43 ANDRA KAMMAREN 1968 910 december Debatter m. m. Tisdagen den 10 december Svar på interpellation av herr Gustavsson i Alvesta ep ang. arbetsmarknadsutbildningen. Lokalisering av flygplatser inom stockholmsregionen och utredning om lokalflygplats för Stockholm.Bemyndigande för Kungl. Maj:t att i visst fall avstå

1968-12-09

Riksdagens protokoll 1968:43 (pdf, 1532 kB)

Riksdagens protokoll 1968:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 ANDRA KAMMAREN 1968 56 december Debatter m. m. Torsdagen den 5 december Sid. Svar på frågor av: herr Lindström s ang. vissa disciplinbrott av värnpliktiga.5 herr Werbro fp ang. användandet av blodgivarkort som identitetshandling och fröken Ljungberg h ang. skärpning av identi tetskontrollen

1968-12-06

Riksdagens protokoll 1968:42 (pdf, 7828 kB)

Riksdagens protokoll 1968:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 FÖRSTA KAMMAREN 1968 56 december Debatter m. m. Torsdagen den 5 december Sid. Svar på enkel fråga av herr Karlsson, Ove, s ang. partiellt arbetsföras försörjningsproblem 3 Svar på interpellationer: av herr Nilsson, Ferdinand, ep ang. tillämpningen av lagen om vapenfri tjänst, m. m.5

1968-01-01

Riksdagens protokoll 1968:42 (pdf, 2705 kB)

Riksdagens protokoll 1968:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 ANDRA KAMMAREN 34 december Debatter m. m. Tisdagen den 3 december Svar på interpellationer av: herr Thylén h ang. anvisande av statliga medel för Lutherhj alpens och Röda Korsets hjälpverksamhet.herr Lorentzon vpk ang. tillverkning av visst bekämpningsmedel mot oljeskador.herr Johansson

1968-12-04

Riksdagens protokoll 1968:41 (pdf, 11062 kB)

Riksdagens protokoll 1968:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 FÖRSTA KAMMAREN 1968 34 december Debatter m. m. Tisdagen den 3 december Sid. Svar på interpellationer: av herr Werner vpk ang. bostadsbyggandet 5 av herr Larsson, Thorsten, ep ang. allmänt ombud i socialförsäkringsmål 12 av herr Björk s ang. lämplighetsprövning av blivande präster 16

1968-12-04

Riksdagens protokoll 1968:41 (pdf, 6259 kB)

Riksdagens protokoll 1968:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 40 ANDRA KAMMAREN 1968 2829 november Debatter m. m. Torsdagen den 28 november Sid. Svar på frågor av: herr Almryd h ang. standarden på militärförläggningar.3 herr Hermansson vpk ang. svensk vapenexport till Latinamerika 4 herr Hamrin i Kalmar fp ang. den föreslagna nya länsindelningens

1968-01-01

Riksdagens protokoll 1968:40 (pdf, 4006 kB)

Riksdagens protokoll 1968:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 40 FÖRSTA KAMMAREN 1968 2829 november Debatter m. in. Torsdagen den 28 november Sid. Svar på enkla frågor: av herr Svanström ep ang. upprustning av de militära för läggningslokalerna 3 av herr Nilsson, Ferdinand, ep ang. avskaffande av dyrortsgrupp 3, m. m.4 Svar på interpellation av

1968-01-01

Riksdagens protokoll 1968:40 (pdf, 2095 kB)

Riksdagens protokoll 1968:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 ANDRA KAMMAREN 1968 2127 november Debatter m. m. Torsdagen den 21 november Svar på frågor av: herr Sjöholm fp ang. felkrediteringar i skatteuppbörden efter övergången till ADB-system vid länsstyrelserna.herr Johansson i Växjö ep ang. ersättning för trafikskada orsakad av älg eller rådjur.herr

1968-06-06

Riksdagens protokoll 1968:39 (pdf, 2365 kB)

Riksdagens protokoll 1968:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 FÖRSTA KAMMAREN 1968 2127 november Debatter m. m. Torsdagen den 21 november Svar på enkla frågor: av herr Österdahl fp ang. sjukpenning vid arbetsvärd.av herr Eriksson, Karl-Erik, fp ang. trafiksäkerhetsåtgärder till förhindrande av älgolyckor.7 Meddelande ang. enkel fråga av herr Svanström

1968-11-20

Riksdagens protokoll 1968:39 (pdf, 2987 kB)

Riksdagens protokoll 1968:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 ANDRA KAMMAREN 1968 1920 november Debatter m. m. Tisdagen den 19 november Sid. Meddelande ang. plenum fredagen den 22 november.5 Svar på interpellationer av: herr Börjesson i Falköping ep ang. skatteavdrag för fördyrade levnadskostnader på grund av sockersjuka.5 herr Gomér ep ang.

1968-01-01

Riksdagens protokoll 1968:38 (pdf, 4707 kB)

Riksdagens protokoll 1968:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 FÖRSTA KAMMAREN 1920 november 1968 Debatter m. m. Tisdagen den 19 november Sid. Svar på interpellation av herr Olsson, Johan, ep ang. genomförandet av kommunindelningsreformen 3 Interpellationer: av fru Diesen h ang. anställningstryggheten för skådespelare 20 av herr Lundberg h ang.

1968-11-20

Riksdagens protokoll 1968:38 (pdf, 4209 kB)

Riksdagens protokoll 1968:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 37 ANDRA KAMMAREN 1968 1415 november Debatter m. m. Sid. Torsdagen den 14 november fm. Svar på frågor av: herr Larsson i Borrby ep ang. diplomatiskt erkännande av Nordvietnam 5 herr Öhvall fp ang. åtgärder mot läkarbristen i Norrbottens län.6 herr Westberg fp ang. utredning rörande sjukvårdens

1968-11-15

Riksdagens protokoll 1968:37 (pdf, 8005 kB)

Riksdagens protokoll 1968:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 37 FÖRSTA KAMMAREN 1968 1415 november Debatter in. m. Torsdagen den 14 november Svar på enkla frågor: av herr Björk s ang. utbyggande av statistiska centralbyråns möjligheter att åtaga sig opinionsundersökningar, m. m. av herr Berglund s ang. väntetiderna vid dermato-allergologiska kliniken

1968-11-15

Riksdagens protokoll 1968:37 (pdf, 2947 kB)

Riksdagens protokoll 1968:36

RIKSDAGENS Hf PROTOKOLL Nr 36 ANDRA KAMMAREN 1968 13 november Debatter m. m. Onsdagen den 13 november fm. Sid. Allmänpolitisk debatt.4 Interpellation av herr Hector vpk ang. utvigdning av den statliga företagsamheten i Värmlands län.83 Onsdagen den 13 november em. Allmänpolitisk debatt forts.84 Meddelande ang.

1968-11-14

Riksdagens protokoll 1968:36 (pdf, 7885 kB)

Riksdagens protokoll 1968:36

RIKSDAGENS Wétm a;PROTOKOLL Nr 36 FÖRSTA KAMMAREN 1968 13 november Debatter m. in. Onsdagen den 13 november Sid. Allmänpolitisk debatt 1 Första kammarens protokoll 1968. Nr 36 Onsdagen den 13 november 1968 fm. Nr 36 3 Onsdagen den 13 november förmiddagen Kammaren sammanträdde kl. 10.00. Justerades protokollet

1968-11-12

Riksdagens protokoll 1968:36 (pdf, 7596 kB)