Dokument & lagar (250 träffar)

Riksdagens protokoll 1976/77:153

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:153 Torsdagen den 30 juni  Kl. 12.00 Sedan herr talmannen beslutat att de kammarens protokoll, vilka vid riksmötets slut återstod ojusterade och som inte justerats vid sammanträde den 17 juni, skulle justeras denna dag, företogs

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:153 (pdf, 18 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:152

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:152 Fredagen den 17 juni Kl. 12.00 Sedan herr talmannen beslutat att kammarens vid riksmötets slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag och torsdagen den 30 juni företogs justering av protokollen för den

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:152 (pdf, 18 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:151

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:151 Lördagen den 4 juni Kl. 09.00 1 Anslag till konsumentverket, m. m. forts.Fortsattes  överläggningen  om  näringsutskottets  betänkande 1976/77:44. Fru OSKARSSON cHerr talman Näringsutskottets betänkande nr 44 avser vissa

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:151 (pdf, 3998 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:150 Fredagen den 3 juni  Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av herr tredje vice talmannen. 1 Vissa varvsfrågor forts.Fortsattes överläggningen om näringsutskottets betänkande 1976/77:53. Herr KARLSSON i Motala sHerr

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:150 (pdf, 3187 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:149

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:149 Fredagen den 3 juni Kl. 09.00 1 Justerades protokollen för den 25 maj. 2 Upplästes följande till kammaren inkomna ansökan: Till riksdagens kammare På grund av offentligt uppdrag anhåller jag härmed om förlängd tjänstledighet

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:149 (pdf, 6513 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:148

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:148 Torsdagen den 2 juni Kl. 20.00 Förhandlingarna leddes lill en början av herr andre vice talmannen. 1 Den ekonomiska politiken m. m. forts.Fortsattes överläggningen om finansutskottets betänkande 1976/77:30 och skatteutskottets

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:148 (pdf, 3045 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:147

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:147 Torsdagen den 2 juni Kl. 09.00 1 Justerades protokollet för den 24 maj. 2 Om prissättningen på exportvaror Nr 147 Torsdagen den 2 juni 1977 Om prissättningen på exportvaror Herr ekonomiministern BOHMAN erhöll ordet

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:147 (pdf, 7293 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:146 Onsdagen den 1 juni Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av herr tredje vice talmannen. Nr 146 Onsdagen den Ijuni 1977 Restaurering av Hornboigasjön 1 Restaurering av Hornborgasjön Föredrogs jordbruksutskottets

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:146 (pdf, 3174 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:145

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:145 Onsdagen den 1 juni Kl. 09.00 1 Juslerades prolokollet för den 23 maj. 2 Föredrogs och hänvisades Skrivelse 1976/77:152 till näringsutskotlet 3 Föredrogs och hänvisades Molioner 1976/77:1673-1676 till socialutskottet

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:145 (pdf, 6990 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:144

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:144 Tisdagen den 31 maj Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes lill en början av herr andre vice lalmannen. Nr 144 Tisdagen den 31 maj 1977 Sjukv å rdsutbildning f ö r ambulans-J Ö rare 1 Sjukvårdsutbildning för ambulansförare

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:144 (pdf, 2684 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:143

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:143 Tisdagen den 31 maj Kl. 10.30 Nr 143 Tisdagen den 31 maj 1977 Folkhögskolan 1 Föredrogs men bordlades åter skatieutskoitels beiänkanden 1976/77:49, 51 och 52 lagutskottets beiänkanden  1976/77:30 och 31 socialutskottets

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:143 (pdf, 5781 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:142

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:142 Fredagen den 27 maj Kl. 09.00 Nr 142 Fredagen den 27 maj 1977 Säkerhetspolitiken och totalförsvaret 1 Juslerades protokollet för den 18 innevarande månad. 2 Föredrogs och hänvisades Propositioner 1976/77:154 lill

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:142 (pdf, 6391 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:141

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:141 Torsdagen den 26 maj Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av herr tredje vice talmannen. 1 Säkerhetspolitiken och totalförsvaret forts.Fortsattes  överläggningen  om  försvarsutskotlels  betänkande 1976/77:13.

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:141 (pdf, 3242 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:140

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:140 Torsdagen den 26 maj Kl. 10.00 Förhandlingarna leddes lill en början av herr tredje vice lalmannen. 1 Juslerades protokollen för den  17 innevarande månad. 2 Om planerna på ett statligt raffinaderi i Lysekil Herr statsrådet

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:140 (pdf, 6831 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:139

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:139 Onsdagen den 25 maj Kl. 19.30 Nr 139 Onsdagen den 25 maj 1977 St å lindustrin Förhandlingarna leddes till en början av herr andre vice talmannen. 1 Stålindustrin  forts.Fortsattes  överläggningen  om  näringsutskottets 

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:139 (pdf, 3172 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:138

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:138 Onsdagen den 25 maj Kl. 10.00 1 Justerades protokollet för den 16 innevarande månad. 2 Föredrogs och hänvisades Motion 1976/77:1671  lill socialutskottet Nr 138 Onsdagen den 25 maj 1977 Granskning av statsrådens tjänsteutövning

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:138 (pdf, 6025 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:137

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:137 Tisdagen den 24 maj Kl. 13.00 1 Herr talmannen meddelade atl till kammaren inkommit läkarintyg för fru Johansson i Tidaholm, som var sjukskriven ytterligare under tiden den 21 maj-den 26 juni. Erforderlig ledighet beviljades.

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:137 (pdf, 3774 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:136

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:136 Måndagen den 23 maj Kl. 11.00 Förhandlingarna leddes till en början av herr förste vice talmannen. 1 Justerades protokollen för den 11, 12 och 13 innevarande månad. Nr 136 Måndagen den 23 maj 1977 Om tidigareläggning

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:136 (pdf, 3416 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:135

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:135 Onsdagen den 18 maj Kl. 10.00 1 Justerades protokollet för den 10 innevarande månad. Nr 135 Onsdagen den 18 maj 1977 Höjning av mervärdeskatten, m. m. 2 Föredrogs och hänvisades Proposition 1976/77:155 till näringsutskottet

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:135 (pdf, 5667 kB)

Riksdagens protokoll 1976/77:134

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1976/77:134 Tisdagen den 17 maj Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av herr andre vice talmannen. Nr 134 Tisdagen den 17 maj 1977 Ändrade ersättningsregler inom sjukförsäkringen, m. m. 1 Ändrade ersättningsregler inom

1976-12-31

Riksdagens protokoll 1976/77:134 (pdf, 2870 kB)