Dokument & lagar (166 träffar)

Riksdagens protokoll 1977/78:165

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:165 Torsdagen den 29 juni kl. 15.00 Sedan talmannen beslutat all de kammarens protokoll, vilka vid riksmötets slul återstod ojustcrade och som inte justerats vid sammantriide den 15 juni, skullejusleras denna dag, förelogs justering

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:165 (pdf, 15 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:164

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:164 Torsdagen den 15 juni Kl. 15.00 Sedan talmannen beslutat att kammarens vid riksmötets slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag och torsdagen den 29 juni företogs justering av protokollen för den 29,

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:164 (pdf, 15 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:163

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:163 Lördagen den 3 juni Kl, 09.00 sj I Justerades protokollet fr tien 26 maj. 2 Föredrogs och hiinvisadcs Redogörelse 1977/78:22 lill utrikcsulskottct Nr 163 Lördagen den 3 juni 1978 Finansiellt stöd till Svenska Varv

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:163 (pdf, 4279 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:162

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:162 Fredagen den 2 juni Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes lill en början av iredje vice talmannen. Nr 162 Fredagen den 2 juni 1978 Den ekonomiska politiken, m. m. 1 Den ekonomiska politiken, m. m. forts.Fortsattes överläggningen

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:162 (pdf, 2953 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:161 Fredagen den 2 juni Kl. 09.00 1 Justerades protokollen för den 25 maj. 2 Föredrogs och hänvisades Proposition 1977/78:188 lill skatleutskoltet 3 Föredrogs och hänvisades Motion 1977/78:1987 till näringsulskoltet 4

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:161 (pdf, 6320 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:160 Torsdagen den 1 juni Kl. 09.00 1 Justerades protokollen för den 24 rhaj. 2 Om överläggningarna med kommunförbunden rörande kommunernas ekonomi Nr 160 Torsdagen den 1 juni 1978 Om överläggningarna med kom-munJÖrbunden

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:160 (pdf, 6994 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:159 Onsdagen den 31 maj Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. Nr 159 Onsdagen den 31 maj 1978 Åtgärder mot narkotikamissbruk 1 Åtgärder mot narkotikamissbruk Föredrogs socialutskottets

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:159 (pdf, 3417 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:158 Onsdagen den 31 maj Kl. 09.00 1 Justerades protokollet för den 23 innevarande månad. Nr 158 Onsdagen den 31 maj 1978 Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet 2 Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet forts.Fortsattes  överläggningen 

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:158 (pdf, 6200 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:157

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:157 Tisdagen den 30 maj Kl. 09.00 1 Justerades protokollet för den 22 innevarande månad. 2 Om ett svenskt initiativ till protest mot regimen i Brasilien Utrikesministern KARIN SÖDER erhöll ordet för att besvara Eva Hjelmströms

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:157 (pdf, 6818 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:156

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:156 Måndagen den 29 maj Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes lill en böOan av förste vice talmannen. Nr 156 Måndagen den 29 maj 1978 Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. 1 Reglering av priserna på jordbruksprodukter,

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:156 (pdf, 3045 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:155

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:155 Måndagen den 29 maj Kl. 10.30 1 Justerades protokollet förden 19 innevarande månad. 2 Föredrogs men bordlades åter Skatteutskottets betänkande 1977/78:58 Försvarsutskoiiets belänkande 1977/78:29 Trafikutskottets belänkande

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:155 (pdf, 5509 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:154

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:154 Fredagen den 26 maj Kl. 09.00 1 Justerades protokollen förden 18 innevarande månad. 2 Föredrogs och hänvisades Moiion 1977/78:1985 till näringsutskoilet 3 Föredrogs men bordlades åter Finansutskottets betänkande 1977/78:37

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:154 (pdf, 4657 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:153

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:153 Torsdagen den 25 maj Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en böOan av förste vice talmannen. Nr 153 Torsdagen den 25 maj 1978 Energiforskning, m. m. 1 Energiforskning, m. m. forts.Fortsattes  överläggningen  om  näringsutskottels 

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:153 (pdf, 2946 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:152

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:152 Torsdagen den 25 maj Kl. 10.00 Förhandlingarna leddes till en bönan av iredje vice talmannen. 1 Justerades protokollen för den 17 innevarande månad. Nr 152 Torsdagen den 25 maj 1978 Om bemanningen vid Kullens fyr 2 Om

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:152 (pdf, 6381 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:151

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:151 Onsdagen den 24 maj Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av andre vice talmannen. Nr 151 Onsdagen den 24 maj 1978 Anslag till högskola och forskning 1 Anslag till högskola och forskning forts.Fortsattes överiäggningen

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:151 (pdf, 2891 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:150 Onsdagen den 24 maj Kl. 10.00 1 Justerades protokollet förden 16 innevarande månad. 2 Föredrogs och hänvisades Motioner 1977/78:1982-1984 till utbildningsutskottet 3 Föredrogs men bordlades åter Försvarsutskottets betänkande

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:150 (pdf, 6441 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:149

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:149 Tisdagen den 23 maj Kl. 10.30 1 Om ifrågasatt begränsning av ramarna för yttrandefriheten Justitieministern SVEN ROMANUS erhöll ordet för alt besvara Olle Svenssons s den 9 maj anmälda fråga, 1977/78:451, och anförde: Herr

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:149 (pdf, 6275 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:148

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:148 Måndagen den 22 maj Kl. 11.00 1 Justerades protokollen för den 11 och 12 innevarande månad. Måndagen den 22 maj 1978 Om handläggningstiden för vissa kommunala ärenden 2 Om handläggningstiden för vissa kommunala ärenden

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:148 (pdf, 2406 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:147

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:147 Fredagen den 19 maj Kl. 09.00 1 Justerades protokollen för den 10 innevarande månad. 2 Trafikpolitiken, m. m. forts.Fortsattes överiäggningen om trafikutskottets belänkande 1977/78:18. ELVY NILSSON sHerr talman Underonsdagen

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:147 (pdf, 3575 kB)

Riksdagens protokoll 1977/78:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1977/78:146 Torsdagen den 18 maj Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av iredje vice talmannen. Nr 146 Torsdagen den 18 maj 1978 Trafikpoliliken, ni. m. 1 Trafikpolitiken, m. m. forts.Fortsattes överiäggningen om trafikulskotlets

1977-12-31

Riksdagens protokoll 1977/78:146 (pdf, 2604 kB)