Dokument & lagar (25 träffar)

Kommittéberättelse U 1976:11

Svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet U 1976:11 Organ inom Regeringskansliet Beteckning U 1976:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-01-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1976-09-09 Direktiv för Lokal Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM

1976-09-09

Kommittéberättelse I 1976:C

Nämnden I 1976:C för styrelserepresentation NFS Organ inom Regeringskansliet Beteckning I 1976:C Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2006-12-20 Status B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1976-06-03 Direktiv för Lokal Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Nämndens arbete beräknas pågå

1976-06-03

Kommittéberättelse A 1976:A

ILO-kommittén A 1976:A Beteckning A 1976:A Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2020-01-16 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Sammansättning Ordförande: Bergh, Lise, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2002-11-27

1976-01-01

Kommittéberättelse Jo 1968:A beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167, dir. 1997:153, dir. 1998:13, dir. 1998:65, dir. 1998:72, dir. 2011:67 och dir. 2015:78

Miljövårdsberedningen Jo 1968:A Organ inom Regeringskansliet Beteckning Jo 1968:A Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1968-06-28 Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167,

1968-06-28

Register 1968:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1968 års riksdag höstsessionen A Ackumulerad inkomst: ändring av 3 4 mom. förordningen om ackumulerad inkomst Allmänt ombud: Se Mervärdeskatt 62 Artister: Se Uppbörd 68 A uktions företag: Se Mervärdeskatt

1968-01-12

Register 1968:Bevu - höst (pdf, 565 kB)

Register 1968:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkande och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Ackumulerad inkomst: Se Inkomstskatt 16 ADB: Se Mervärdeskatt 45 Aktiebolag: Se Inkomstskatt 28 Allmän arbetsgivaravgift: förordning om allmän arbetsgivaravgift.uppskov

1968-01-12

Register 1968:Bevu (pdf, 827 kB)

Register 1968:Su

Statsutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A AB-frågor, handläggningsordningen vid lönegradsplacering av tjänster i samband med organisationsfrågor.14 Abortförebyggande åtgärder, anslag till.5:21 ADB-system för

1968-01-01

Register 1968:Su (pdf, 2925 kB)

Register 1968:Su - höst

Statsutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag höstsessionen A Alkoholmissbrukare, erkända vårdanstalter för, lån till nybyggnader vid 3 Alksnis, Edwin, f. d. lettiske löjtnanten, motion om livränta åt 173 Allergologin, motioner

1968-01-01

Register 1968:Su - höst (pdf, 573 kB)

Register 1968:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden vid 1968 års riksdag höstsessionen A A llmänningsskog om ökat lokalt inflytande över allmänningsskog.60 Andelsrätt se Bostadsrätt 71 A realförvärv se Legaliseringslag 66 Avgasrenare se Vägtrafik 70 Avloppsvatten

1968-01-01

Register 1968:L3u - höst (pdf, 548 kB)

Register 1968:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Affärstidslagen om upphävande av affärstidslagen.9 A llmänningsskog se Uppskjutna ärenden 51 i Anläggningsarrende se Ngttjanderättslagen 38 Arrende se

1968-01-01

Register 1968:L3u (pdf, 888 kB)

Register 1968:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1968 års riksdag höstsessionen A Alkohol: se Tobak 48 Anställningstrygghet: se Uppsägningsskydd 67 och 70 Arbetarskydd: angående de arbetshygieniska kraven på traktorer.A rbetsanställning: se Uppsägningsskydd

1968-01-01

Register 1968:L2u - höst (pdf, 488 kB)

Register 1968:L2u

Andra lagutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Alkohol: se Uppskjutna ärenden 47 ö Allmänfarliga sjukdomar: se Smittskyddslagen 24 Allmän försäkring: förslag till lag angående ändring i lagen den 25 maj 1962

1968-01-01

Register 1968:L2u (pdf, 905 kB)

Register 1968:L1u

Första lagutskottets register vid 1968 år riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Administrativt rättsskydd: domstolsmässig prövning av rättsfrågor i förvaltningen.20 Adoption: lag om ändrad lydelse av 4 kap. 5 föräldrabalken 31 Allmänna

1968-01-01

Register 1968:L1u (pdf, 587 kB)

Register 1968:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag höstsessionen A Adoption: se Äktenskap 49 Anstaltsbehandling: se Nordiska rådet 46Övervakning snämnd 45 År rest: se Ungdomsarrest 41 B Barnavårdslagen: lag om ändrad lydelse

1968-01-01

Register 1968:L1u - höst (pdf, 454 kB)

Register 1968:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1968 års riksdags höstsession A Allmänna handlingar, se Offentliggörande 37 och Sekretesslagen 23 B Baltutlämningen 1946, se Offentliggörande 37 Byggnadsnämnd, se Kommunala frågor 5 31 C

1968-01-01

Register 1968:Ku - höst (pdf, 299 kB)

Register 1968:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkandevid 1968 års riksdags vårsession A Allmänna handlingar, ändring i lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma 22 D Decharge, se Statsrådsprotokollen 15 F Folkstyret, åtgärder för att fördjupa

1968-01-01

Register 1968:Ku (pdf, 320 kB)

Register 1968:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Allmän beredskapsstat se Beredskapsstat Alnar psinstitut et, avlöningar in. m.1:25 Anslags uppförande i statsbudgeten, ändrad ordning 4 A rrendeegnahemsf

1968-01-01

Register 1968:Ju (pdf, 822 kB)

Register 1968:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden vid 1968 års riksdag höstsessionen D Domänverkets markfond, dispositionen av 33 E Erosion vid Löderups strandbad, se Löderups strandbad P Fisker ilånefonden, se Tilläggsstat 1 Fiskerinäringen: 1. fiskerinäringens

1968-01-01

Register 1968:Ju - höst (pdf, 303 kB)

Register 1968:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Bostäder åt riksdagsledamöter, se under:Riksdagen Engångsunderstöd, se under:Pensioner m. m. Pensioner m. m. bemyndigande för riksdagens

1968-01-01

Register 1968:Bu - höst (pdf, 263 kB)

Register 1968:Bu

Bankoutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Ansvarsfrihet bankofullmäktige 20: 3 riksgäldsfullmäktige.20: 4 styrelsen för riksdagsbiblioteket.3 styrelsen för Stiftelsen Riksbankens

1968-01-01

Register 1968:Bu (pdf, 670 kB)
Paginering