Dokument & lagar (105 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-02-24

Kommittéberättelse N

Bredbandsforum Beteckning N Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-02-07 Direktiv för Lokal Sammansättning Ledamot: Ahlstrand, Jimmy, fr.o.m. 2012-02-07 Ledamot: Backman, Stefan, fr.o.m. 2012-02-07 Ledamot: Ek, Mikael,

2012-02-07

Kommittéberättelse S

Interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att fortsätta arbetet med att bereda och genomföra den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Beteckning S Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-10-30 Direktiv för

2007-10-30

Kommittéberättelse Jo

Arbetsgruppen för samepolitik Beteckning Jo Departement Landsbygdsdepartementet Senast ändrad 2013-03-08 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-05-30 Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Andrén, Robert, fr.o.m. 2008-01-01 Ordförande: Larson, Anna, fr.o.m. 2007-05-29

2007-05-30

Kommittéberättelse Fi

Arbetsgrupp med uppgift att undersöka om det finns behov av och möjlighet till inkomstskatteregler som innebär att ett företag inom svensk beskattningsjurisdiktion kan göra avdrag för en slutlig förlust i ett utländskt dotterföretag Beteckning Fi Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status

2006-05-05

Kommittéberättelse Ju 2005:Q PM, dnr Ju2005/11833/P

Genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om uphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk Ju 2005:Q Beteckning Ju 2005:Q Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-13 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens

2005-12-22

Kommittéberättelse Ju 2005:S

Förhandlingar i EU:s Civilrättskommitté Ju 2005:S Beteckning Ju 2005:S Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-15 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-22 Direktiv för Lokal Sammansättning

2005-12-22

Kommittéberättelse Ju 2005:17 utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8

Utredningen om expropriationsersättning Ju 2005:17 Beteckning Ju 2005:17 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8 Lokal Uppdraget

2005-12-20

Kommittéberättelse S 2005:09 utredningen, se dir. 2005:151 och dir. 2006:103

Utredningen om översyn av myndighetstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen S 2005:09 Beteckning S 2005:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2007-03-08 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:151

2005-12-20

Kommittéberättelse Ju 2005:16 utredningen, se dir. 2005:140 och dir. 2007:55

Fastighetsmäklarutredningen Ju 2005:16 Beteckning Ju 2005:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:140 och dir. 2007:55 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2005-12-15

Kommittéberättelse UD 2005:06 se, dir. 2005:138

Översyn av det öppna systemet för provning och teknisk kontroll UD 2005:06 Beteckning UD 2005:06 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2007-03-05 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-15 Direktiv för se, dir. 2005:138 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2005-12-15

Kommittéberättelse Ju 2005:15 delegationen, se dir. 2005:137

Kommittén delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt Ju 2005:15 Beteckning Ju 2005:15 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2009-03-13 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-08 Direktiv för

2005-12-08

Kommittéberättelse Fi 2005:11 utredningen, se dir. 2005:141 och dir. 2006:126

Avgiftsutredningen Fi 2005:11 Beteckning Fi 2005:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2008-02-29 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:141 och dir. 2006:126 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2005-12-08

Kommittéberättelse Jo 2005:06 utredningen, se dir. 2005:142 och dir. 2006:132

Utredningen Jo 2005:06 om älgförvaltningen Beteckning Jo 2005:06 Departement Jordbruksdepartementet Senast ändrad 2008-03-06 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:142 och dir. 2006:132 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2005-12-08

Kommittéberättelse Ju 2005:P PM, dnr Ju2005/9434/STO

Arbetsgrupp med uppgift att samordna myndigheternas arbete med storstadspolitiska frågor Ju 2005:P Beteckning Ju 2005:P Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-13 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-07 Direktiv för PM, dnr Ju2005/9434/STO Lokal Sammansättning

2005-12-07

Kommittéberättelse Ju 2005:O PM dnr Ju2005/9433/STO

Arbetsgrupp med uppgift att inom Regeringskansliet samordna storstadspolitiska frågor Ju 2005:O Beteckning Ju 2005:O Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2011-02-14 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-07 Direktiv för PM dnr Ju2005/9433/STO

2005-12-07

Kommittéberättelse Fi 2005:10 utredningen, se dir. 2005:129, dir. 2007:165 och dir. 2008:126

Skatteförfarandeutredningen Fi 2005:10 Beteckning Fi 2005:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2010-03-05 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:129, dir. 2007:165 och dir. 2008:126 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2005-12-01

Kommittéberättelse S 2005:08 utredningen, se dir. 2005:136 och dir. 2006:112

Utredningen om nytt tandvårdsstöd för vuxna S 2005:08 Beteckning S 2005:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2008-02-28 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:136 och dir. 2006:112 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2005-12-01

Kommittéberättelse N 2005:10 utredningen, se dir. 2005:130 och dir. 2006:110

Tystnadspliktsutredningen N 2005:10 Beteckning N 2005:10 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:130 och dir. 2006:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2005-11-17

Kommittéberättelse Ju 2005:14 utredningen, se dir. 2005:124

Ärendeutredningen Ju 2005:14 Beteckning Ju 2005:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-27 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:124 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Kvart,

2005-11-10