Dokument & lagar (118 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:23

TRANSPARENSEN I BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 TILLÄMPNINGEN AV DET FINANSPOLITISKA RAMVERKET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER En transparent och tydlig redovisning av finanspolitiken i de ekonomiska propositionerna är ytterst en fråga om förtroendet för statsfinanserna. Därmed är det en viktig grund för långsiktigt

2013-12-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:23 (pdf, 2186 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:22

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA RiR 2013:22 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser FÖRSVARSMAKTENS FÖRMÅGA TILL UTHÅLLIGA INSATSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-12-09 DNR: 31-2012-0189 RIR 2013:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2013-12-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:22 (pdf, 767 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:21

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN Statens hantering av riksintressen ett hinder för bostadsbyggande RIR 2013:21 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk insyn, medverka

2013-12-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:21 (pdf, 3005 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:20

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2013:20 Statens satsningar på nationella kvalitetsregister Leder de i rätt riktning STATENS SATSNINGAR PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER LEDER DE I RÄTT RIKTNING RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 22013-12-02 DNR: 31-2012-0852 RIR 2013:20

2013-12-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:20 (pdf, 277 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:19

SLUTRAPPORT: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2013:19 Klimat för pengarna Granskningar inom klimatområdet 20092013 KLIMAT FÖR PENGARNA GRANSKNINGAR INOM KLIMATOMRÅDET 20092013 SLUTRAPPORT: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-11-22 DNR: 31-2011-1078 RIR 2013:19 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2013-12-05

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:19 (pdf, 646 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:18

rygg 136 sidor TÅGFÖRSENINGAR ORSAKER, ANSVAR OCH ÅTGÄRDER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN Tågförseningar är inget nytt fenomen. Redan innan konkurrensutsättningen av den svenska järnvägen påbörjades 1988 var kraftiga tågförseningar ett faktum. Antalet tågresenärer har ökat väsentligt de senaste 20 åren

2013-12-03

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:18 (pdf, 2506 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:17

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2013:17 Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända ETT STEG IN OCH EN NY START HUR FUNGERAR SUBVENTIONERADE ANSTÄLLNINGAR FÖR NYANLÄNDA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-11-14

2013-11-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:17 (pdf, 525 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:16

STATENS TILLSYN ÖVER SKOLAN BIDRAR DEN TILL FÖRBÄTTRADE KUNSKAPSRESULTAT RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen och kvalitetsgranskningen av grund- och gymnasieskolan. Utvärderingar visar på sjunkande kunskapsresultat bland svenska elever och att den

2013-11-26

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:16 (pdf, 4569 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:15

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier som inkommer till Skolinspektionen/BEO och till DO samt statistik

2013-11-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:15 (pdf, 258 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:14

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER RiR 2013:14 Sjunde AP-fonden svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav SJUNDE AP-FONDEN SVARAR FÖRVALTNINGEN AV PREMIEPENSIONEN MOT SPARARNAS KRAV RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-11-05 DNR: 31-2012-1260 RIR 2013:14

2013-11-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:14 (pdf, 821 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:13

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2013:13 Landsbygdsprogrammet från jordbruksstöd till landsbygdsstöd RIKSREVISIONEN EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-10-29 DNR: 31-2012-1504 RIR 2013:3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m.

2013-11-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:13 (pdf, 694 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:12

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2013:12 Skattekontroll en fråga om förtroendet för offentlig förvaltning SKATTEKONTROLL EN FRÅGA OM FÖRTROENDET FÖR OFFENTLIG FÖRVALTNING RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-10-17 DNR: 31-2012-1437 RIR 2013:12 Härmed överlämnas

2013-10-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:12 (pdf, 558 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:11

STATENS KUNSKAPSSPRIDNING TILL SKOLANXXX RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENSPÅINSATSERM RKNADENPÅ SKOLOMRÅDET UtbildningenEquo doluptatquei skolanvoluptam,ska varaquuntlikvärdigestestiöveronsequishela landetquiassamtmavilavelpåinisvetenskapligatus. Xerumgrundre, ochiuntenibeprövadminveliquamerfarenheteum rem.Riksrevisionenquid

2013-10-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:11 (pdf, 2644 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:10

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser för export RIKSREVISIONEN EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-06-10 DNR: 31-2011-1253 RIR 2013:10 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m.

2013-06-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:10 (pdf, 697 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:9

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2013:9 Sverige i Arktiska rådet effektivt utbyte av medlemskapet RIKSREVISIONEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-05-07 DNR: 31-2012-1258 RIR 2013:9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig

2013-05-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:9 (pdf, 1172 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:8

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2013:8 Energieffektivisering inom industrin effekter av statens insatser ENERGIEFFEKTIVISERING INOM INDUSTRIN EFFEKTER AV STATENS INSATSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-05-06 DNR: 31-2012-0490 RIR 2013:8 Härmed

2013-05-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:8 (pdf, 719 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:7

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER RiR 2013:7 Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram BOSTADSTILLÄGG OCH ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL PENSIONÄRER NÅR FÖRMÅNERNA FRAM RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-05-03 DNR: 31-2012-0242 RIR 2013:7

2013-05-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:7 (pdf, 459 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:6

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2013:6 Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare UNGDOMARS VÄG TILL ARBETE INDIVIDUELLT STÖD OCH MATCHNING MOT ARBETSGIVARE EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-04-19 DNR: 31-2012-0276 RIR 2013:6 Härmed

2013-05-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:6 (pdf, 442 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:5

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN RiR 2013:5 Staten på telekommarknaden STATEN PÅ TELEKOMMARKNADEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-04-24 DNR: 31-2011-1320 RIR 2013:5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport

2013-05-08

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:5 (pdf, 510 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:4

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2013:4 Mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer en metod MER PATIENTPERSPEKTIV I VÅRDEN ÄR NATIONELLA RIKTLINJER EN METOD RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande

2013-04-24

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:4 (pdf, 562 kB)