Dokument & lagar (19 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:3

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 0 0 1 3 0 D N R 3 1 1 2 0 1 8 1 5 9 3 R I R 2 0 2 0 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Konsumentskydd vid köp av nyproducerade

2020-02-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:3 (pdf, 515 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:2

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 0 0 1 2 8 D N R 3 1 1 2 0 1 8 1 3 0 0 R I R 2 0 2 0 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Rutavdraget konsekvenser av reformen

2020-02-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:2 (pdf, 421 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:1

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 0 0 1 3 0 D N R 3 1 1 2 0 1 9 0 1 8 8 R I R 2 0 2 0 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Statliga åtgärder för fler miljöbilar

2020-02-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:1 (pdf, 550 kB)

Kommittéberättelse Ju 2020:04 kommittén, se dir. 2020:11

Utredningen om förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende Ju 2020:04 Beteckning Ju 2020:04 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 Direktiv för kommittén, se dir. 2020:11 Lokal Garnisonen, Karlavägen

2020-02-13

Kommittéberättelse Ju 2020:03 utredningen, se dir. 2020:7

Utredningen om ett mer effektiv utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare Ju 2020:03 Beteckning Ju 2020:03 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-20 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:7 Lokal Utredningen

2020-01-30

Kommittéberättelse Fi 2020:03 utredningen, se dir. 2020:13

Ett moderniserat konsumentskydd Fi 2020:03 Beteckning Fi 2020:03 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:13 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 13 augusti

2020-02-13

Kommittéberättelse S 2020:02 utredningen, se dir. 2020:9

Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet S 2020:02 Beteckning S 2020:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-03-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:9 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2021. Sammansättning

2020-02-06

Kommittéberättelse Ju 2020:02 utredningen, se dir. 2020:5

Utredningen om ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar Ju 2020:02 Beteckning Ju 2020:02 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:5 Lokal Utredningen

2020-01-30

Kommittéberättelse Fi 2020:02 utredningen, se dir. 2020:10

En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner Fi 2020:02 Beteckning Fi 2020:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-25 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:10 Lokal Utredningen beräknas

2020-02-06

Kommittéberättelse Ju 2020:01 utredningen, se dir. 2020:6

Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott Ju 2020:01 Beteckning Ju 2020:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30 Direktiv för utredningen, se dir.

2020-01-30

Kommittéberättelse S 2020:01 utredningen, se dir. 2020:03

Utredningen om stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn S 2020:01 Beteckning S 2020:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-03-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:03 Lokal

2020-01-23

Kommittéberättelse N 2020:01 utredningen, se dir. 2020:15

Utredningen om ett fossiloberoende jordbruk Beteckning N 2020:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-03-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:15 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2021. Sammansättning Särskild utredare: Jonsson, Helena, fr.o.m. 2020-02-13

2020-02-13

Kommittéberättelse Fi 2020:01 utredningen, se dir. 2020:4

Utredningen för ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov Fi 2020:01 Beteckning Fi 2020:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:4 Lokal Utredningen beräknas

2020-01-23

Kommittéberättelse Fi 2020:A uppdraget, se PM

Förslag på resolutionsmyndighet för centrala motparter och anpassning av svensk rätt till EU:s resolutionsförordning Fi 2020:A Beteckning Fi 2020:A Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-30 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-17 Direktiv för uppdraget,

2020-02-17

Kommittéberättelse Ju 1968:67

Nämnden Ju 1968:67 för Europarådets kriminologiska forskningsstipendier Beteckning Ju 1968:67 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2006-08-17 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Brottsförebyggande rådet, Atlasmuren 1, 2 tr.113 21 Stockholm, tel. växel

1968-01-01

Kommittéberättelse Ju 1968:59

Samarbetsorganet Ju 1968:59 för rättsväsendets informationssystem SARI Beteckning Ju 1968:59 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2001-08-08 Status Avslutad 1996 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Rosenbad 4. Postadress: Justitiedeparte- mentet, 103 33 Stockholm, tel.

1968-01-01

Kommittéberättelse Jo 1968:A beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167, dir. 1997:153, dir. 1998:13, dir. 1998:65, dir. 1998:72, dir. 2011:67 och dir. 2015:78

Miljövårdsberedningen Jo 1968:A Organ inom Regeringskansliet Beteckning Jo 1968:A Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1968-06-28 Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167,

1968-06-28

Kommittéberättelse K 1967:38

Nordisk kommitté K 1967:38 för transportforskning NKTF Beteckning K 1967:38 Departement Kommunikationsdepartementet Senast ändrad 1994-10-31 Status nordisk kommitté N Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal 0 1 2 3 4 5 6 Sammansättning Färm, Gunnel t.o.m. 1994-09-14 Holmberg, Bengt t.o.m. 1994-09-14 Sekreterare: Wenninger, Thomas t.o.m. 1994-09-14

1967-01-01

Kommittéberättelse K 1967:37

Nordisk kommitté K1967:37 för trafiksäkerhetsforskning NKT Beteckning K 1967:37 Departement Kommunikationsdepartementet Senast ändrad 1994-10-31 Status Avslutad 1993 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Statens väg- och trafikinstitut, 581 01 Linköping, tel. växel 013/20 40 00, telefax

1967-01-01