Dokument & lagar (153 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:27

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2014:27 Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE VID VARSEL ETT BIDRAG TILL EFFEKTIVA OMSTÄLLNINGSINSATSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-12-10 DNR: 31-2013-0722

2014-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:27 (pdf, 1207 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:26

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:26 Näringspolitikens effekter Brister i informationen om statliga satsningar NÄRINGSPOLITIKENS EFFEKTER BRISTER I INFORMATIONEN OM STATLIGA SATSNINGAR EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-12-09 DNR: 31-2014-0312 RIR 2014:26 Härmed

2014-12-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:26 (pdf, 930 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:25

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET RiR 2014:25 Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola SPECIALDESTINERADE STATSBIDRAG ETT SÄTT ATT STYRA MOT EN MER LIKVÄRDIG SKOLA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-11-24 DNR:

2014-12-09

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:25 (pdf, 995 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:24

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:24 Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet BISTÅND GENOM INTERNATIONELLA ORGANISATIONER EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-11-13 DNR: 31-2013-1020 RIR 2014:24 Härmed

2014-11-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:24 (pdf, 741 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:23

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:23 Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen INFORMATIONSSÄKERHETEN I DEN CIVILA STATSFÖRVALTNINGEN EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-11-10 DNR: 31-2013-1288 RIR 2014:23 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2014-11-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:23 (pdf, 662 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:22

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2014:22 Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-10-28 DNR: 31-2013-0285 RIR 2014:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om

2014-11-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:22 (pdf, 1654 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:21

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:21 Exportkreditnämnden effektivitet i exportgarantisystemet EXPORTKREDITNÄMNDEN EFFEKTIVITET I EXPORTGARANTISYSTEMET EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-10-02 DNR: 31-2013-1294 RIR 2014:21 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2014-10-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:21 (pdf, 349 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:20

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2014:20 Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården frivilligt att delta men svårt att tacka nej ÖVERENSKOMMELSER MELLAN REGERINGEN OCH SKL INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-09-16

2014-10-01

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:20 (pdf, 322 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:19

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:19 Valuta för biståndspengarna valutahantering i det internationella utvecklingssamarbetet VALUTA FÖR BISTÅNDSPENGARNA VALUTAHANTERING I DET INTERNATIONELLA UTVECKLINGSSAMARBETET EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-09-08 DNR: 31-2013-1020

2014-09-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:19 (pdf, 1035 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:18

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-09-01 DNR: 31-2013-0813 RIR 2014:18 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision: Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt

2014-09-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:18 (pdf, 53 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:17

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER RiR 2014:17 Det allmänna pensionssystemet en granskning av granskningen DET ALLMÄNNA PENSIONSSYSTEMET EN GRANSKNING AV GRANSKNINGEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-06-27 DNR: 31-2013-0840 RIR 2014:17 Härmed överlämnas enligt 9 lagen

2014-08-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:17 (pdf, 1031 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:16

SWEDFUND INTERNATIONAL AB ÄR FINANSIERINGEN AV BOLAGET EFFEKTIV FÖR STATEN EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN Riksrevisionen har granskat regeringens styrning avseende hur kapitalbehovet har tillgodosetts i bolaget Swedfund International AB. Riksrevisionen har även följt upp en granskning av Swedfund som genomfördes

2014-06-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:16 (pdf, 3491 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:15

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2014:15 Nyanländ i Sverige effektiva insatser för ett snabbt mottagande NYANLÄND I SVERIGE EFFEKTIVA INSATSER FÖR ETT SNABBT MOTTAGANDE RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-06-11 DNR: 31-2013-0659 RIR 2014:15 Härmed

2014-06-24

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:15 (pdf, 867 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:14

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2014:14 Etableringslotsar fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden ETABLERINGSLOTSAR FUNGERAR LÄNKEN MELLAN INDIVIDEN OCH ARBETSMARKNADEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-06-04 DNR: 31-2013-0799 RIR 2014:14

2014-06-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:14 (pdf, 353 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:13

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER RiR 2014:13 Att gå i pension varför så krångligt ATT GÅ I PENSION VARFÖR SÅ KRÅNGLIGT RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-06-04 DNR: 31-2013-0399 RIR 2014:13 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2014-06-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:13 (pdf, 416 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:12

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:12 Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar LIVSMEDELSKONTROLLEN TAR STATEN SITT ANSVAR EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-05-28 DNR: 31-2013-0740 RIR 2014:12 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig

2014-06-10

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:12 (pdf, 592 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:11

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:11 text saknas konvertering pågår 2014-06-

2014-06-04

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:10

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2014:10 Förvaltningen av regionala projektmedel delat ansvar, minskad tydlighet FÖRVALTNINGEN AV REGIONALA PROJEKTMEDEL DELAT ANSVAR, MINSKAD TYDLIGHET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-04-23 DNR: 31-2013-0684 RIR 2014:10 Härmed

2014-05-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:10 (pdf, 676 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:9

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN RiR 2014:9 Stödet till anhöriga omsorgsgivare STÖDET TILL ANHÖRIGA OMSORGSGIVARE RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-04-03 DNR: 31-2013-01-73 RIR 2014:9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av

2014-04-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:9 (pdf, 285 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:8

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA RiR 2014:8 Försvaret en utmaning för staten Granskningar inom försvarsområdet 20102014 FÖRSVARET EN UTMANING FÖR STATEN. GRANSKNINGAR INOM FÖRSVARSOMRÅDET 20102014 RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-03-21 DNR: 31-2012-0897 RIR 2014:8

2014-04-08

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:8 (pdf, 739 kB)