Dokument & lagar (146 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:37

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 5 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 1 5 2 R I R 2 0 1 7 3 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

2017-12-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:37 (pdf, 287 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:36

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 3 D N R 3 1 1 2 0 1 5 1 2 2 3 R I R 2 0 1 7 3 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Sida-finansierad myndighetssamverkan

2017-12-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:36 (pdf, 342 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:35

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 2 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 8 6 6 R I R 2 0 1 7 3 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Avskaffandet av revisionsplikten

2017-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:35 (pdf, 407 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:34

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 0 8 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 0 1 3 R I R 2 0 1 7 3 4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Omvandlingen av Kiruna och

2017-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:34 (pdf, 298 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:33

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 0 6 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 2 2 9 R I R 2 0 1 7 3 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Tillsyn av ställföreträdare

2017-12-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:33 (pdf, 351 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:32

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 0 5 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 9 3 1 R I R 2 0 1 7 3 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Tillämpningen av det finanspolitiska

2017-12-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:32 (pdf, 235 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:31

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 2 4 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 1 0 6 R I R 2 0 1 7 3 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Finansieringssystemet för

2017-12-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:31 (pdf, 460 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:30

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 2 3 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 5 8 3 R I R 2 0 1 7 3 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Riktade statsbidrag till

2017-12-05

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:30 (pdf, 350 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:29

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 2 1 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 3 2 3 R I R 2 0 1 7 2 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Det samlade stödet till solel

2017-11-30

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:29 (pdf, 406 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:28

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 1 6 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 5 8 5 R I R 2 0 1 7 2 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Varför sparar lärosätena

2017-11-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:28 (pdf, 586 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:27

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 1 5 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 0 1 8 R I R 2 0 1 7 2 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Väg- och järnvägsinvesteringar

2017-11-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:27 (pdf, 603 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:26

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 4 6 9 R I R 2 0 1 7 2 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Matchningen på arbetsmarknaden

2017-11-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:26 (pdf, 757 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:25

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 1 8 9 R I R 2 0 1 7 2 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Konsekvensanalyser inför

2017-11-16

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:25 (pdf, 391 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:24

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 0 3 1 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 5 6 2 R I R 2 0 1 7 2 4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

2017-11-09

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:24 (pdf, 232 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:23

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 0 1 6 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 5 8 8 R I R 2 0 1 7 2 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Folkbokföringen ett kvalitetsarbete

2017-10-31

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:23 (pdf, 464 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:22

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 1 0 1 1 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 0 1 3 R I R 2 0 1 7 2 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Regeringens hantering av rekommendationer

2017-10-24

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:22 (pdf, 252 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:21

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 9 2 7 D N R 3 1 1 2 0 1 5 1 4 3 4 R I R 2 0 1 7 2 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildning

2017-10-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:21 (pdf, 605 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:20

Effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 1 0 0 3 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 3 4 3 R I R 2 0 1 7 2 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2017-10-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:20 (pdf, 701 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:19

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 9 2 6 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 3 7 0 R I R 2 0 1 7 1 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Överutnyttjande av tandvårdsstödet

2017-10-05

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:19 (pdf, 355 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:18

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 9 1 2 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 8 6 5 R I R 2 0 1 7 1 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet

2017-09-26

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:18 (pdf, 556 kB)