Dokument & lagar (15 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:3

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 0 0 1 3 0 D N R 3 1 1 2 0 1 8 1 5 9 3 R I R 2 0 2 0 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Konsumentskydd vid köp av nyproducerade

2020-02-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:3 (pdf, 515 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:2

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 0 0 1 2 8 D N R 3 1 1 2 0 1 8 1 3 0 0 R I R 2 0 2 0 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Rutavdraget konsekvenser av reformen

2020-02-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:2 (pdf, 421 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:1

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 0 0 1 3 0 D N R 3 1 1 2 0 1 9 0 1 8 8 R I R 2 0 2 0 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Statliga åtgärder för fler miljöbilar

2020-02-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:1 (pdf, 550 kB)

Kommittéberättelse Ju 2020:03 utredningen, se dir. 2020:7

Utredningen om ett mer effektiv utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare Ju 2020:03 Beteckning Ju 2020:03 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-20 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:7 Lokal Utredningen

2020-01-30

Kommittéberättelse Ju 2020:02 utredningen, se dir. 2020:5

Utredningen om ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar Ju 2020:02 Beteckning Ju 2020:02 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:5 Lokal Utredningen

2020-01-30

Kommittéberättelse S 2020:02 utredningen, se dir. 2020:9

Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet S 2020:02 Beteckning S 2020:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-03-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:9 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2021. Sammansättning

2020-02-06

Kommittéberättelse Fi 2020:02 utredningen, se dir. 2020:10

En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner Fi 2020:02 Beteckning Fi 2020:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-25 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:10 Lokal Utredningen beräknas

2020-02-06

Kommittéberättelse S 2020:01 utredningen, se dir. 2020:03

Utredningen om stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn S 2020:01 Beteckning S 2020:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-03-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:03 Lokal

2020-01-23

Kommittéberättelse Ju 2020:01 utredningen, se dir. 2020:6

Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott Ju 2020:01 Beteckning Ju 2020:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30 Direktiv för utredningen, se dir.

2020-01-30

Kommittéberättelse Fi 2020:01 utredningen, se dir. 2020:4

Utredningen för ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov Fi 2020:01 Beteckning Fi 2020:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:4 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021. Sammansättning

2020-01-23

Kommittéberättelse N 2020:01 utredningen, se dir. 20120:15

Utredningen om ett fossiloberoende jordbruk Beteckning N 2020:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-03-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 Direktiv för utredningen, se dir. 20120:15 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2021. Sammansättning

2020-02-13

Kommittéberättelse Ju 1974:07

Nordiska ämbetsmannakommittén Ju 1974:07 för lagstiftningsfrågor NÄL Beteckning Ju 1974:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00 Nordiska ministerrådet

1974-01-01

Kommittéberättelse Fö 1974:A se regeringsbeslut den 19 maj 1994 (SFS 1994:536).

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt Fö 1974:A Beteckning Fö 1974:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2013-04-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1994-05-19 Direktiv för se regeringsbeslut den 19 maj 1994 SFS 1994:536Lokal Försvarsdepartementet,

1994-05-19

Kommittéberättelse K 1967:38

Nordisk kommitté K 1967:38 för transportforskning NKTF Beteckning K 1967:38 Departement Kommunikationsdepartementet Senast ändrad 1994-10-31 Status nordisk kommitté N Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal 0 1 2 3 4 5 6 Sammansättning Färm, Gunnel t.o.m. 1994-09-14 Holmberg, Bengt t.o.m. 1994-09-14 Sekreterare: Wenninger, Thomas t.o.m. 1994-09-14

1967-01-01

Kommittéberättelse K 1967:37

Nordisk kommitté K1967:37 för trafiksäkerhetsforskning NKT Beteckning K 1967:37 Departement Kommunikationsdepartementet Senast ändrad 1994-10-31 Status Avslutad 1993 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Statens väg- och trafikinstitut, 581 01 Linköping, tel. växel 013/20 40 00, telefax

1967-01-01