Dokument & lagar (98 träffar)

Kommittéberättelse

IT-politiska strategigruppen Beteckning Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2006-10-25 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-06-18 Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Hambraeus Björling, Ylva, fr.o.m. 2005-03-23 t.o.m. 2006-11-01 Ordförande: Sturmark,

2003-06-18

Kommittéberättelse

IT-politiska strategigruppen Beteckning Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2006-10-25 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-06-18 Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Hambraeus Björling, Ylva, fr.o.m. 2005-03-23 t.o.m. 2006-11-01 Ordförande: Sturmark,

2003-06-18

Kommittéberättelse

Ersättning till ägarna av kärnkraftsreaktorn Barsebäck 2 Beteckning Departement Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Senast ändrad 2005-03-15 Status B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-03-10 Direktiv för Lokal Sammansättning Förhandlare: Gustafsson, Yvonne, fr.o.m. 2005-03-10

2005-03-10

Kommittéberättelse

Arbetsgrupp med uppgift att utvärdera effekter av omläggningen av budgetprocessen Beteckning Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2005-08-11 Status B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-07-01 Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Hjalmarsson, Åke, fr.o.m. 2005-07-01 Andersson,

2005-07-01

Kommittéberättelse Ju 2005:17 utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8

Utredningen om expropriationsersättning Ju 2005:17 Beteckning Ju 2005:17 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8 Lokal Uppdraget

2005-12-20

Kommittéberättelse Ju 2005:16 utredningen, se dir. 2005:140 och dir. 2007:55

Fastighetsmäklarutredningen Ju 2005:16 Beteckning Ju 2005:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:140 och dir. 2007:55 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2005-12-15

Kommittéberättelse Ju 2005:15 delegationen, se dir. 2005:137

Kommittén delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt Ju 2005:15 Beteckning Ju 2005:15 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2009-03-13 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-08 Direktiv för

2005-12-08

Kommittéberättelse Ju 2005:14 utredningen, se dir. 2005:124

Ärendeutredningen Ju 2005:14 Beteckning Ju 2005:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-27 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:124 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Kvart,

2005-11-10

Kommittéberättelse Ju 2005:13 utredningen, se dir. 2005:115

Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning Ju 2005:13 Beteckning Ju 2005:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-27 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:115 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning,

2005-11-03

Kommittéberättelse Ju 2005:12 utredningen, se dir. 2005:117 och dir. 2007:07

Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden Ju 2005:12 Beteckning Ju 2005:12 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2008-03-07 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:117 och dir. 2007:07

2005-10-27

Kommittéberättelse Ju 2005:11 utredningen, se dir. 2005:121

Utredningen om genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods Ju 2005:11 Beteckning Ju 2005:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2007-03-01 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:121

2005-10-27

Kommittéberättelse Fi 2005:11 utredningen, se dir. 2005:141 och dir. 2006:126

Avgiftsutredningen Fi 2005:11 Beteckning Fi 2005:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2008-02-29 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:141 och dir. 2006:126 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2005-12-08

Kommittéberättelse Ju 2005:10 utredningen, se dir. 2005:104

RMV/SKL-utredningen Ju 2005:10 Beteckning Ju 2005:10 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2007-03-01 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-09-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:104 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Begler,

2005-09-22

Kommittéberättelse Fi 2005:10 utredningen, se dir. 2005:129, dir. 2007:165 och dir. 2008:126

Skatteförfarandeutredningen Fi 2005:10 Beteckning Fi 2005:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2010-03-05 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:129, dir. 2007:165 och dir. 2008:126 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2005-12-01

Kommittéberättelse N 2005:10 utredningen, se dir. 2005:130 och dir. 2006:110

Tystnadspliktsutredningen N 2005:10 Beteckning N 2005:10 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:130 och dir. 2006:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2005-11-17

Kommittéberättelse Ju 2005:09 kommittén, se dir. 2005:94

Kommittén om översyn av integrationspolitiken Ju 2005:09 Beteckning Ju 2005:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2007-03-01 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-09-01 Direktiv för kommittén, se dir. 2005:94 Lokal Integrationspolitiska kommittén avslutad genom

2005-09-01

Kommittéberättelse Fi 2005:09 utredningen, se dir. 2005:106 och dir. 2005:148

Utredningen om vissa åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet, Omställningsorganisationen, KOMOM Fi 2005:09 Beteckning Fi 2005:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2010-03-05 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-09-29 Direktiv för utredningen,

2005-09-29

Kommittéberättelse N 2005:09 utredningen, se dir. 2005:108

Trafikinspektionsutredningen N 2005:09 Beteckning N 2005:09 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-25 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:108 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25 GÖTEBORG

2005-10-06

Kommittéberättelse S 2005:09 utredningen, se dir. 2005:151 och dir. 2006:103

Utredningen om översyn av myndighetstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen S 2005:09 Beteckning S 2005:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2007-03-08 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:151

2005-12-20

Kommittéberättelse Fi 2005:08 utredningen, se dir. 2005:91 och dir. 2006:100

2005 års informationsutbytesutredning Fi 2005:08 Beteckning Fi 2005:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2008-02-29 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-09-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:91 och dir. 2006:100 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2005-09-01