Dokument & lagar (102 träffar)

Kommittéberättelse PM, dnr N2006/6376/A

Arbetsgrupp människohandel för arbetskraftsexploatering, handel med organ m.m. Beteckning Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2006-09-22 Status B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-31 Direktiv för PM, dnr N2006/6376/A Lokal Arbetet skall vara avslutat och redovisas senast den

2006-08-31

Kommittéberättelse

Arbetsgrupp med uppgift att undersöka om det finns behov av och möjlighet till inkomstskatteregler som innebär att ett företag inom svensk beskattningsjurisdiktion kan göra avdrag för en slutlig förlust i ett utländskt dotterföretag Beteckning Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2007-05-22 Status B

2006-05-05

Kommittéberättelse PM, dnr N2006/6376/A

Arbetsgrupp människohandel för arbetskraftsexploatering, handel med organ m.m. Beteckning Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2006-09-22 Status B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-31 Direktiv för PM, dnr N2006/6376/A Lokal Arbetet skall vara avslutat och redovisas senast den

2006-08-31

Kommittéberättelse 2006:02 utredningen, se dir. 2006:21

Utredningen N 2006:02 Arbetstagares rätt till information och medverkan vid gränsöverskridande fusioner Beteckning 2006:02 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2007-03-23 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-02-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:21 Lokal

2006-02-16

Kommittéberättelse

Arbetsgrupp med uppgift att undersöka om det finns behov av och möjlighet till inkomstskatteregler som innebär att ett företag inom svensk beskattningsjurisdiktion kan göra avdrag för en slutlig förlust i ett utländskt dotterföretag Beteckning Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2007-05-22 Status B

2006-05-05

Kommittéberättelse N 2006:16 utredningen, se dir. 2006:119, dir. 2007:128, dir. 2008:76 och dir. 2009:3

Utredningen om översyn av körkortsförfattningarna m.m. N 2006:16 Beteckning N 2006:16 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2010-03-10 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:119, dir. 2007:128, dir. 2008:76 och dir. 2009:3

2006-11-30

Kommittéberättelse N 2006:15 utredningen, se dir. 2006:115

Utredningen om genomförande av EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete N 2006:15 Beteckning N 2006:15 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:115

2006-11-16

Kommittéberättelse N 2006:14 utredningen, se dir. 2006:106

Utredningen om legal metrologi, tid och frekvens samt riksmätplatser N 2006:14 Beteckning N 2006:14 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:106 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2006-11-30

Kommittéberättelse N 2006:13 utredningen, se dir. 2006:116 och dir. 2007:69

Lotsutredningen N 2006:13 Beteckning N 2006:13 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2009-03-11 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:116 och dir. 2007:69 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2006-11-30

Kommittéberättelse N 2006:12 utredningen, se dir. 2006:82

Utredningen om könsdiskriminerande reklam N 2006:12 Beteckning N 2006:12 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2009-03-13 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-07-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:82 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2006-07-27

Kommittéberättelse Ju 2006:12

Utredningen om en polisutbildning för framtiden Ju 2006:12 Beteckning Ju 2006:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Danielsson,

2006-12-21

Kommittéberättelse U 2006:11 utredningen, se dir. 2006:127

Utredningen om statliga specialskolor bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning U 2006:11 Beteckning U 2006:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2008-03-05 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:127

2006-12-07

Kommittéberättelse N 2006:11 utredningen, se dir. 2006:37, dir. 2007:156 och 2008:124

Utredningen om trygghetssystem för företagare N 2006:11 Beteckning N 2006:11 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2009-03-11 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-03-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:37, dir. 2007:156 och 2008:124 Lokal Uppdraget är därmed

2006-03-30

Kommittéberättelse Ju 2006:11 utredningen, se dir. 2006:96 och dir. 2006:128

Utredningen om revisorer och revision, genomförande av EG-direktiv m.m. Ju 2006:11 Beteckning Ju 2006:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:96 och dir. 2006:128 Lokal

2006-09-07

Kommittéberättelse U 2006:10 utredningen, se dir. 2006:90 och dir. 2007:44

Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet U 2006:10 Beteckning U 2006:10 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2008-03-05 Status Avslutd 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-31 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:90 och dir. 2007:44 Lokal Uppdraget

2006-08-31

Kommittéberättelse N 2006:10 utredningen, se dir. 2006:70

Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning N 2006:10 Beteckning N 2006:10 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2009-03-11 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:70 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2006-06-14

Kommittéberättelse Ju 2006:10 delegationen, se dir. 2006:101 och dir. 2009:99

Delegationen för romska frågor Ju 2006:10 Beteckning Ju 2006:10 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2013-01-16 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-14 Direktiv för delegationen, se dir. 2006:101 och dir. 2009:99 Lokal Uppdraget är därmed

2006-09-14

Kommittéberättelse Ju 2006:09 utredningen, se dir. 2006:84

Stalkningsutredningen Ju 2006:09 Beteckning Ju 2006:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-07-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:84 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Sverne

2006-07-06

Kommittéberättelse U 2006:09 utredningen, se dir. 2006:73

Utredningen om överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande U 2006:09 Beteckning U 2006:09 Departement Utbildnings- och kulturdepartementet Senast ändrad 2007-03-15 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:73 Lokal Uppdraget

2006-06-21

Kommittéberättelse N 2006:09 utredningen, se dir. 2006:61

Hamnutredningen N 2006:09 Beteckning N 2006:09 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:61 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Statlig förhandlare: Birgersson,

2006-06-08