Dokument & lagar (133 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:30

RiR 2011:30 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2012 ISBN 978 91 7086 272 4 RiR 2011:30 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-12-16 Dnr: 31-2011-1072 RiR: 2011:30 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2011-12-28 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:30 (pdf, 995 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:29

RiR 2011:29 Miljökrav i offentlig upphandling är styrningen mot klimatmålet effektiv ISBN 978 91 7086 271 7 RiR 2011:29 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-12-09 Dnr: 31-2010-0928 RiR: 2011:29 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m

2011-12-22 09:00:01

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:29 (pdf, 1830 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:28

RiR 2011:28 Medfinansiering av statlig infrastruktur 978 91 7086 270 0 RiR 2011:28 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-12-08 Dnr: 31-2011-0353 RiR: 2011:28 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-12-16 09:00:02

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:28 (pdf, 2240 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:27

RiR 2011:27 Att hantera brottmål effektivt En utmaning för regeringen och rättsväsendet ISBN 978 91 7086 269 4 RiR 2011:27 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-11-30 Dnr: 31-2011-0091 RiR: 2011:27 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2011-12-15 09:00:03

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:27 (pdf, 2064 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:26

RiR 2011:26 Stabilitetsfonden Gör den skäl för namnet ISBN 978 91 7086 267 0 RiR 2011:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-10-10 Dnr: 31-2011-0309 RiR: 2011:26 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-10-31 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:26 (pdf, 1365 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:25

RiR 2011:25 It-stödet i rättskedjan ISBN 978 91 7086 266 3 RiR 2011:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-09-30 Dnr: 31-2010-1225 RiR: 2011:25 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-10-14 09:00:01

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:25 (pdf, 1937 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:24

RiR 2011:24 Statliga myndigheters tjänsteexport ISBN 978 91 7086 263 2 RiR 2011:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-06-14 Dnr: 33-2010-1221 RiR: 2011:24 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-06-30 09:00:02

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:24 (pdf, 1382 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:23

RiR 2011:23 Lika betyg, lika kunskap En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan ISBN 978 91 7086 262 5 RiR 2011:23 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-06-09 Dnr: 31-2010-1551 RiR: 2011:23 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2011-06-21 09:00:03

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:23 (pdf, 1665 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:22

RiR 2011:22 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten hur har det blivit och vad har det kostat ISBN 978 91 7086 261 8 RiR 2011:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-06-07 Dnr: 31-2010-0016 RiR: 2011:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2011-06-17 09:00:04

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:22 (pdf, 1948 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:21

RiR 2011:21 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning ISBN 978 91 7086 260 1 RiR 2011:21 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-05-13 Dnr: 31-2010-0315 RiR: 2011:21 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport

2011-05-31 09:00:05

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:21 (pdf, 3405 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:20

RiR 2011:20 Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten ISBN 978 91 7086 259 5 RiR 2011:20 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-05-13 Dnr: 31-2010-0844 RiR: 2011:20 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-05-31 09:00:06

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:20 (pdf, 1262 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:19

RiR 2011:19 Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg samverkan utan verkan ISBN 978 91 7086 257 1 RiR 2011:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-05-09 Dnr: 31-2010-0317 RiR: 2011:19 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m

2011-05-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:19 (pdf, 987 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:18

RiR 2011:18 Brottsutsatt Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott ISBN 978 91 7086 256 4 RiR 2011:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-05-04 Dnr: 31-2010-0423 RiR: 2011:18 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2011-05-17 09:00:08

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:18 (pdf, 1651 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:17

RiR 2011:17 Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett olösligt problem ISBN 978 91 7086 255 7 RiR 2011:17 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-04-12 Dnr: 31-2010-0116 RiR: 2011:17 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2011-04-28 09:00:09

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:17 (pdf, 1592 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:16

RiR 2011:16 Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva ISBN 978 91 7086 254 0 RiR 2011:16 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-04-06 Dnr: 31-2010-0062 RiR: 2011:16 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig

2011-04-20 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:16 (pdf, 1386 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:15

RiR 2011:15 Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser ISBN 978 91 7086 253 3 RiR 2011:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-03-31 Dnr: 31-2010-0066 RiR: 2011:15 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över

2011-04-19 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:15 (pdf, 1403 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:14

RiR 2011:14 Svenska bidrag till internationella insatser ISBN 978 91 7086 252 6 RiR 2011:14 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-03-29 Dnr: 31-2009-1449 RiR: 2011:14 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över

2011-04-14 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:14 (pdf, 1232 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:13

RiR 2011:13 Leverans på utsatt tid En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten ISBN 978 91 7086 250 2 RiR 2011:13 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-03-15 Dnr: 31-2009-0454 RiR: 2011:13 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2011-03-30 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:13 (pdf, 1190 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:12

RiR 2011:12 Statens stöd till studieförbunden ISBN 978 91 7086 249 6 RiR 2011:12 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-03-11 Dnr: 31-2010-0272 RiR: 2011:12 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-03-23 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:12 (pdf, 421 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:11

RiR 2011:11 Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011 Redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk ISBN 978 91 7086 248 9 RiR 2011:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-02-18 Dnr: 31-2010-1330 RiR: 2011:11 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2011-03-09 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:11 (pdf, 1142 kB)