Dokument & lagar (126 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:27

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2012:27 Utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen fungerar det UTSLÄPPSHANDEL FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGEN FUNGERAR DET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-12-11 DNR: 31-2012-1550 RIR 2012:27 Härmed överlämnas

2012-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:27 (pdf, 12629 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:26

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2012:26 Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda ETABLERING GENOM FÖRETAGANDE ÄR STATENS STÖD TILL FÖRETAGARE EFFEKTIVA FÖR UTRIKES FÖDDA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM:

2012-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:26 (pdf, 605 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:25

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:25 Den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser DEN KOMMUNALA EKONOMIN OCH HÅLLBARA OFFENTLIGA FINANSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-12-11 DNR: 31-2012-0413 RIR 2012:25 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2012-12-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:25 (pdf, 360 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:16 kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Beteckning Ju 2012:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121 Lokal Garnisonen, tel. 08-405

2012-12-20

Kommittéberättelse Fi 2012:11 utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1

Ägarprövningsutredningen Fi 2012:11 Beteckning Fi 2012:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100

2012-12-20

Kommittéberättelse S 2012:H

Värdegrundsdelegationen S 2012:H Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 2012:H Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Marcusson,

2012-12-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:24

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:24 Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 tydlig och transparent REGERINGENS REDOVISNING I BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2013 TYDLIG OCH TRANSPARENT RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-12-05 DNR: 31-2012-1132 RIR 2012:24

2012-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:24 (pdf, 277 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:O uppdraget, se Dnr Ju2012/8361/P

Uppdrag till Bo Svensson Ju 2012:O Beteckning Ju 2012:O Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-14 Direktiv för uppdraget, se Dnr Ju2012/8361/P Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel.

2012-12-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:23

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2012:23 Början på något nytt Etableringsförberedande insatser för asylsökande BÖRJAN PÅ NÅGOT NYTT ETABLERINGSFÖRBEREDANDE INSATSER FÖR ASYLSÖKANDE RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-29 DNR: 31-2011-1186 RIR 2012:23

2012-12-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:23 (pdf, 467 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:15 utredningen, se dir. 2012:125

Utredningen om en ny Bryssel I-förordning Ju 2012:15 Beteckning Ju 2012:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:125 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-12-13

Kommittéberättelse Fi 2012:10 kommittén, se dir. 2012:124 och dir. 2013:48

Budgetprocesskommittén Fi 2012:10 Beteckning Fi 2012:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-01-15 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för kommittén, se dir. 2012:124 och dir. 2013:48 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

2012-12-13

Kommittéberättelse N 2012:06 utredningen, se dir. 2012:123 och dir. 2013:87

Utredningen om utvärdering av bredbandstrategin N 2012:06 Beteckning N 2012:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2015-03-26 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:123 och dir. 2013:87 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-12-13

Kommittéberättelse UD 2012:02 utredningen, se dir. 20102:127 och dir. 2012:128

Avveckling av Myndigheten för utländska investeringare i Sverige Invest in Sweden Agency, ISA UD 2012:02 Beteckning UD 2012:02 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2015-03-13 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 20102:127

2012-12-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:22

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2012:22 Mer att förenkla Administration i strukturfondsprojekt MER ATT FÖRENKLA ADMINISTRATION I STRUKTURFONDSPROJEKT EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-27 DNR: 31-2011-1103 RIR 2012:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2012-12-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:22 (pdf, 505 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:21

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR RiR 2012:21 Statens satsningar på transportinfrastruktur valuta för pengarna STATENS SATSNINGAR PÅ TRANSPORTINFRASTRUKTUR VALUTA FÖR PENGARNA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-26 DNR: 31-2011-1095 RIR 2012:21

2012-12-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:21 (pdf, 1444 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:20

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2012:20 Statens insatser inom ambulansverksamheten STATENS INSATSER INOM AMBULANSVERKSAMHETEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-22 DNR: 31-2011-1262 RIR 2012:20 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig

2012-12-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:20 (pdf, 590 kB)

Kommittéberättelse U 2012:12 utredningen, se dir. 2012:121

Organisationskommittén för inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm U 2012:12 Beteckning U 2012:12 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-03-23 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-06 Direktiv

2012-12-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:19

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:19 SBAB mervärde, mångfald och konkurrens SBAB MERVÄRDE, MÅNGFALD OCH KONKURRENS RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-19 DNR: 31-2012-0197 RIR 2012:19 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2012-12-04

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:19 (pdf, 887 kB)

Kommittéberättelse S 2012:10 utredningen, se dir. 2012:118 och dir. 2013:67

Utredningen om vissa begravningsfrågor S 2012:10 Beteckning S 2012:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-02-12 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:118 och dir. 2013:67 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-11-29

Kommittéberättelse Ju 2012:N

EU-rättsliga förordningen om nekad ombordstigning och i lagstiftningsarbetet om förbättringar för resenärer samt i viss andra frågor på transporträttens område Ju 2012:N Beteckning Ju 2012:N Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2012-12-03 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-28 Direktiv för Lokal Sammansättning

2012-11-28