Dokument & lagar (151 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:27

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2014:27 Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE VID VARSEL ETT BIDRAG TILL EFFEKTIVA OMSTÄLLNINGSINSATSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-12-10 DNR: 31-2013-0722

2014-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:27 (pdf, 1207 kB)

Kommittéberättelse S 2014:20 utredningen, se dir. 2014:162 och dir. 2015:90

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal S 2014:20 Beteckning S 2014:20 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:162 och dir. 2015:90 Lokal Uppdraget är

2014-12-19

Kommittéberättelse S 2014:19 utredningen, se dir. 2014:161

Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Beteckning S 2014:19 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:161 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2014-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:26

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:26 Näringspolitikens effekter Brister i informationen om statliga satsningar NÄRINGSPOLITIKENS EFFEKTER BRISTER I INFORMATIONEN OM STATLIGA SATSNINGAR EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-12-09 DNR: 31-2014-0312 RIR 2014:26 Härmed

2014-12-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:26 (pdf, 930 kB)

Kommittéberättelse Ju 2014:26 utredningen, se dir. 2014:155, dir. 2015:61, dir. 2016:46, dir. 2017:2 och dir. 2017:47

Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Ju 2014:26 Beteckning Ju 2014:26 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-18 Direktiv för utredningen, se dir.

2014-12-18

Kommittéberättelse A 2014:06 delegationen, se dir. 2014:157, dir. 2015:68, dir. 2017:20 och dir. 2018:39

Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 Beteckning A 2014:06 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2020-01-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-18 Direktiv för delegationen, se dir. 2014:157, dir. 2015:68, dir. 2017:20 och dir. 2018:39

2014-12-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:25

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET RiR 2014:25 Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola SPECIALDESTINERADE STATSBIDRAG ETT SÄTT ATT STYRA MOT EN MER LIKVÄRDIG SKOLA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-11-24 DNR:

2014-12-09

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:25 (pdf, 995 kB)

Kommittéberättelse U 2014:J

Organisationen för etikprövning U 2014:J Beteckning U 2014:J Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-08-06 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-03 Direktiv för Lokal Sammansättning

2014-12-03

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:24

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:24 Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet BISTÅND GENOM INTERNATIONELLA ORGANISATIONER EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-11-13 DNR: 31-2013-1020 RIR 2014:24 Härmed

2014-11-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:24 (pdf, 741 kB)

Kommittéberättelse Fö 2014:A uppdraget, se PM dnr Fö 2014/1941/SUND

Försörjningen av statens behov av it-teletjänster med synnerliga säkerhetskrav Fö 2014:A Beteckning Fö 2014:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2019-06-14 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-11-21 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Fö 2014/1941/SUND Lokal Uppdraget

2014-11-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:23

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:23 Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen INFORMATIONSSÄKERHETEN I DEN CIVILA STATSFÖRVALTNINGEN EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-11-10 DNR: 31-2013-1288 RIR 2014:23 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2014-11-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:23 (pdf, 662 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:22

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2014:22 Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-10-28 DNR: 31-2013-0285 RIR 2014:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om

2014-11-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:22 (pdf, 1654 kB)

Kommittéberättelse Fi 2014:16 utredningen, se dir. 2014:140, dir. 2015:49 och dir. 2015:110

2015 års penningtvättsutredning Fi 2014:16 Beteckning Fi 2014:16 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-10-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:140, dir. 2015:49 och dir. 2015:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2014-10-30

Kommittéberättelse Fi 2014:15 utredningen, se dir. 2014:139, dir. 2014:158, dir. 2015:28 och dir. 2015:109

2014 års fondutredning Fi 2014:15 Beteckning Fi 2014:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-10-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:139, dir. 2014:158, dir. 2015:28 och dir. 2015:109 Lokal Uppdraget är därmed

2014-10-30

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:21

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:21 Exportkreditnämnden effektivitet i exportgarantisystemet EXPORTKREDITNÄMNDEN EFFEKTIVITET I EXPORTGARANTISYSTEMET EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-10-02 DNR: 31-2013-1294 RIR 2014:21 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2014-10-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:21 (pdf, 349 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:20

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2014:20 Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården frivilligt att delta men svårt att tacka nej ÖVERENSKOMMELSER MELLAN REGERINGEN OCH SKL INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-09-16

2014-10-01

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:20 (pdf, 322 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:19

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:19 Valuta för biståndspengarna valutahantering i det internationella utvecklingssamarbetet VALUTA FÖR BISTÅNDSPENGARNA VALUTAHANTERING I DET INTERNATIONELLA UTVECKLINGSSAMARBETET EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-09-08 DNR: 31-2013-1020

2014-09-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:19 (pdf, 1035 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:18

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-09-01 DNR: 31-2013-0813 RIR 2014:18 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision: Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt

2014-09-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:18 (pdf, 53 kB)

Kommittéberättelse Fi 2014:14 utredningen, se dir. 2014:134

Utredningen om fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter Fi 2014:14 Beteckning Fi 2014:14 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:134 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2014-09-11

Kommittéberättelse Ju 2014:24 utredningen, se dir. 2014:127

Utsökningsutredningen Ju 2014:24 Beteckning Ju 2014:24 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-22 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:127 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2014-09-04